1. bookVolume 15 (2022): Issue 4 (December 2022)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2451-182X
First Published
30 Jun 2011
Publication timeframe
1 time per year
Languages
English
Open Access

Investment Financing from EU Funds as a Factor of Local Development on the Example of the Włodawa Town and the Włodawa Commune

Published Online: 29 Dec 2022
Volume & Issue: Volume 15 (2022) - Issue 4 (December 2022)
Page range: 446 - 477
Received: 01 Sep 2022
Accepted: 01 Sep 2022
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2451-182X
First Published
30 Jun 2011
Publication timeframe
1 time per year
Languages
English

1. Adamowicz, M., Zwolińska-Ligaj M., (2021). Lokalne strategie innowacji jako instrument kreowania innowacyjności i wspierania rozwoju. Monografie i rozprawy nr 11. Biała Podlaska: Wyd. Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej. Search in Google Scholar

2. Banaszak, B., (2012). Porównawcze prawo konstytucyjne współczesnych państw demokratycznych. Warszawa: Wyd. Wolters Kluwer. Search in Google Scholar

3. Brdulak, J., (2005). Rozwój elementów infrastruktury życia społeczno-gospodarczego. Warszawa: Wyd. Szkoła Główna Handlowa. Search in Google Scholar

4. Czempas, J., (1999). Przestrzenne zróżnicowanie skłonności do inwestowania i potencjału inwestycyjnego gmin województwa katowickiego w latach 1992-1998, w: Finanse, ryzyko i ekologia w procesach inwestycyjnych, red. H. Henzel, Akademia Ekonomiczna w Katowicach: Wyd. Naukowe Śląsk. Search in Google Scholar

5. Denczew, S., (2005). Systemowe ujęcie sektorów inżynieryjnych gospodarki komunalnej. Przegląd Komunalny, 1. Search in Google Scholar

6. Dziworska, K., (1995). Podstawy zarządzania inwestycjami gmin. Finanse Komunalne, 6. Search in Google Scholar

7. Główny Urząd Statystyczny, Bank Danych Lokalnych (2022). Search in Google Scholar

8. Graczyk, M., Zarządzanie inwestycjami komunalnymi (2008). Bydgoszcz-Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza „Branta”. Search in Google Scholar

9. Grupa Doradcza Euro-Direct (2008). Strategia Rozwoju Miasta Włodawa na lata 2009-2015. Włodawa: Biuletyn Informacji Publicznej. Search in Google Scholar

10. Marcinek, K., (2001). Ryzyko projektów inwestycyjnych. Katowice: Wyd. AE. Search in Google Scholar

11. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 sierpnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Dz.U. 2021 poz. 1672. Search in Google Scholar

12. Pojęcia stosowane w statystyce publicznej. Główny Urząd Statystyczny. https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/ (Accessed: 26.09.2021) Search in Google Scholar

13. Strategia Rozwoju Miasta Włodawa na lata 2009-2015 (2008). Włodawa: Grupa Doradcza Euro-Direct, s. 90-91. Search in Google Scholar

14. Trojanek, M., Oddziaływanie władzy lokalnej na efektywność przedsięwzięć inwestycyjnych (1994). Poznań: Wyd. Akademii Ekonomicznej. Search in Google Scholar

15. Samorząd terytorialny w Polsce (2021). Search in Google Scholar

16. Stolarczyk, K., (2022). Fundusze Unii Europejskiej jako źródło finansowania inwestycji lokalnych na przykładzie miasta i gminy Włodawa. Biała Podlaska: ABNS im Jana Pawła II. Search in Google Scholar

17. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Dz.U. 1990 nr 16 poz. 95. Search in Google Scholar

18. Ustawa z dnia 11 kwietnia 2001 r. o zmianie ustaw: o samorządzie gminnym, o samorządzie powiatowym, o samorządzie województwa, o administracji rządowej w województwie oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Dz.U. 2001 nr 45 poz. 497. Search in Google Scholar

19. Ustawa z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta. Dz.U. 2002 nr 113 poz. 984. Search in Google Scholar

20. Wróblewski, M., (2018). Strategia Rozwoju Gminy Włodawa na lata 2018-2026. Kraśnik: Wyd. Kraśnik2018. Search in Google Scholar

21. Zimny, A., (2008). Uwarunkowania efektywności inwestycji gminnych w sferze infrastruktury technicznej. Konin: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie. Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo