1. bookVolume 15 (2022): Issue 4 (December 2022)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2451-182X
First Published
30 Jun 2011
Publication timeframe
1 time per year
Languages
English
Open Access

Digital Methods of Working time Management in a Flexible Labor Market

Published Online: 29 Dec 2022
Volume & Issue: Volume 15 (2022) - Issue 4 (December 2022)
Page range: 431 - 445
Received: 01 Sep 2022
Accepted: 01 Sep 2022
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2451-182X
First Published
30 Jun 2011
Publication timeframe
1 time per year
Languages
English

1. Charnavalau, A. (2017). Początki analizy ilościowej w gospodarce instytucjonalnej: aspekt społeczny. RUSAINES. Search in Google Scholar

2. Clegg, B. (2000). Błyskawiczne zarządzanie czasem. Kraków: IFC PRESS. Search in Google Scholar

3. Drucker, P. F. (2002). Myśli przewodnie Druckera. Warszawa: Wydawnictwo MT Biznes Sp. z o. o. Search in Google Scholar

4. Forsyth, P. (2003). Efektywne zarządzanie czasem. Gliwice: HELION. Search in Google Scholar

5. Lecinski, J. (2011). ZMOT – Winning the Zero Moment of Truth. Warszawa: MGG Conferences. Search in Google Scholar

6. Morawski, M. (2000). Zarządzanie czasem. [w:] Zarządzanie przedsiębiorstwem przyszłości. Koncepcje, modele, metody. (red.) K. Perechuda. Warszawa: Placet. Search in Google Scholar

7. Podstawy zarządzania przedsiębiorstwem (2003), (red.) H. Bieniok. Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej. Search in Google Scholar

8. Seiwert, L. J. (1998). Zarządzanie czasem. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN. Search in Google Scholar

9. Unterschutz, J. (2017). Nowe formy pracy w gospodarce cyfrowej – w poszukiwaniu pracownika, XXI Zjazd Katedr i Zakładów Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, Toruń. Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo