1. bookVolume 3 (2021): Issue 1 (May 2021)
Journal Details
License
Format
Journal
First Published
30 Mar 2019
Publication timeframe
1 time per year
Languages
English
access type Open Access

Does the COVID-19 Pandemic Affect Food Safety Training of Food Sector Employees? Case Study

Published Online: 20 Jun 2021
Page range: 201 - 213
Received: 06 Dec 2020
Accepted: 30 Mar 2021
Journal Details
License
Format
Journal
First Published
30 Mar 2019
Publication timeframe
1 time per year
Languages
English
Abstract

Food health safety has always been an important element for consumers. Enterprises in the food sector want to meet customer expectations and the requirements set out in national and international legislation and implement a variety of tools, methods, or techniques in their organizations. Increasing health safety and even improving the quality of produced food is possible through properly planned training of employees. This training should be tailored to the capabilities and needs of both employees and the enterprise. Nowadays, with the era of the COVID -19 pandemic, training in food safety becomes of particular importance, as the production of safe food is a basic objective to be taken into account by all employees. Under these circumstances, it seems appropriate to carry out additional training in the prevention of the spread of COVID-19 in the context of the health safety of the produced food. The aim of the present paper is to examine the subjective assessment of food employees regarding the amount and quality of food safety training in the COVID-19 pandemic. The research is a pilot study conducted at the turn of December 2020.

Keywords

Acikel, C.H., Ogur, R., Yaren, H., Gocgeldi, E., Ucar, M., Kir, T., 2008. The hygiene training of food handlers at a teaching hospital, Food Control., 2008, 19(2), 186-190. Search in Google Scholar

Baryshnikova, N., Kiriliuk, O., Klimecka-Tatar, D. 2020. Management approach on food export expansion in the conditions of limited internal demand, Polish Journal of Management Studies, 21(2), 101-114. DOI: 10.17512/pjms.2020.21.2.08 Search in Google Scholar

Bolton, D.J., Meally, A., Blair, I.S., McDowell, D.A., Cowan, C., 2008. Food safety knowledge of head chefs and catering managers in Ireland, Food Control, 19(3), 291-300. Search in Google Scholar

Capunzo, M., Cavallo, P., Boccia, G., Brunetti, L., Buonomo, R., Mazza, G., 2005. Food hygiene on merchant ships: the importance of food handlers’ training, Food Control, 16(2), 183-188. Search in Google Scholar

Cenci-Goga, B.T., Ortenzi, R., Bartocci, E., Oliveira, C.A., Clementi, F., Vizzani, A., 2005. Effect of the implementation of HACCP on the microbiological quality of meals at a university restaurant, Foodborne Pathogens and Disease, 2(2), 138-145. Search in Google Scholar

Coronavirus disease 2019 (COVID-19) Situation Report – 66, Available on: https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200326-sitrep-66-covid-19.pdf?sfvrsn=81b94e61_2, (access: 10.12.2020). Search in Google Scholar

COVID-19 i bezpieczeństwo żywności – wytyczne dla przedsiębiorstw sektora spożywczego, Available on: https://www.gov.pl/attachment/8fd44000-8d15-44b8-8952-a0050412d4c7, (access: 10.12.2020). Search in Google Scholar

Czerniachowicz, B., 2010. Rola szkoleń w rozwoju kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwie, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Szczecin, 17. Search in Google Scholar

Drucker, P.F., 1954. The practice of management, Harper & Brothers, New York. Search in Google Scholar

Dziuba, S.T., Ingaldi, M. 2017. Systems Providing Food Safety and its Perception by Polish Customers – Introduction, 17th International Multidisciplinary Scientific GeoConference, 2017, Vol. 17. Ecology, Economics, Education and Legislation. Iss.53. Environmental Economics, STEF92 Technology Ltd., Sofia, 835-842. Search in Google Scholar

Griffin, R.W., 2004. Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa. Search in Google Scholar

Huang, C.L., Wang, Y.M., Li, X.W., Ren, L.L., Zhao, J.P., Hu, Y., Zhang, L., Fan, G.H., Xu, J.Y., Gu, X.Y., Cheng, Z.S., Yu, T., Xia, J.A., Wei, Y,. Wu, W.J., Xie, X.L., Yin, W., Li, H., Liu, M., Xiao, Y., Gao, H., Guo, L., Xie, J.G., Wang, G.F., Jiang, R.M., Gao, Z.C., Jin, Q., Wang, J.W., Cao, B., 2020. Clinical features of patients infected with 2019 novel coronavirus in Wuhan, China, Lancet, 395, 497-506. Search in Google Scholar

Ingaldi, M., Klimecka-Tatar, D., 2020. People’s Attitude to Energy from Hydrogen - from the Point of View of Modern Energy Technologies and Social Responsibility, Energies, 13(24), 6495. DOI: 10.3390/en13246495 Search in Google Scholar

Juchnowicz, M., Rostowski, T., 2002. Podglądanie konkurencji, czyli jak korzystać z raportów o wynagrodzeniach, Warszawa 2002, Personel i Zarządzanie, 21, 26-33. Search in Google Scholar

Kielesińska, A., Pristavka, M., 2019. Maintaining the Appropriate Level of Quality in the Aspect of Machinery and Equipment Safety in Food Industry, Conference Quality Production Improvement – CQPI, 1(1), 124-130. DOI: 10.2478/cqpi-2019-0017 Search in Google Scholar

Kis, S., Mosora, L., Mosora, Y., Yatsiuk, O., Malynovska, G., Pobihun, S., 2020. Personnel Certification as a Necessary Condition for Enterprise’ Staff Development, Management Systems in Production Engineering 28(2), 121-126. DOI 10.2478/mspe-2020-0018 Search in Google Scholar

Klimecka-Tatar, D., Ingaldi, M., 2020. How to indicate the areas for improvement in service process - the Knowledge Management and Value Stream Mapping as the crucial elements of the business approach, Revista Gestão & Tecnologia, 20(2), 52-74. Search in Google Scholar

Kopertyńska, W., 1999. Działalność przedsiębiorstw w zakresie rozwoju potencjału pracy zatrudnionych, [in:] Tokarski S. (eds.) Skutki restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstw w Polsce w dekadzie lat dziewięćdziesiątych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego, 13. Search in Google Scholar

Kubik, K., 2014. Doskonalenie i rozwój pracowników globalnych organizacji, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Seria: Administracja i Zarządzanie, 29(102), 63–77. Search in Google Scholar

Liu, J.Y., Liao, X.J., Qian, S., Yuan, J., Wang, Yingxia Liu, Y.X., Wang, Z.Q., Wang, F.S., Liu, L., Zhang, Z. 2020. Community transmission of severe acute respiratory syndrome coronavirus 2, Shenz, Chin, 2020, Emerging Infectious Diseases, 26(6), 1320-1323. DOI: 10.3201/eid2606.200239 Search in Google Scholar

Medeiros, O.C., Barletto-Cavalli, S., Salay, E., Proença, C.P.R., 2011. Assessment of the methodological strategies adopted by food safety training programmes for food service workers, Food Control, 22(8). Search in Google Scholar

Okoń, W., 2004. Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa. Search in Google Scholar

Piwowar-Sulej, K., 2019. Profesjonalne zarządzanie szkoleniami w organizacjach, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław. Search in Google Scholar

Pocztowski, A., 1998. Zarządzanie zasobami ludzkimi. Zarys problematyki i metod, Antykwa, Kraków. Search in Google Scholar

Rosak-Szyrocka, J., Abbase A.A. 2020. Quality management and safety of food in HACCP system aspect, Production Engineering Archives, 26(2), 50-53. DOI: 10.30657/pea.2020.26.11 Search in Google Scholar

Sokół, B., 2002. Szkolenie i rozwój pracowników, [in:] Gołaszewska-Kaczan, U. (eds.), Proces kadrowy w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2002. Search in Google Scholar

Stankiewicz-Mróz, A., 2007. Ocenianie i rozwój pracowników, [in:] Jędryck, E. (eds.), Zarządzanie zasobami ludzkimi dla menadżerów średniego szczebla, Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska, Kraków. Search in Google Scholar

Szkiel, A., 2013. Projektowanie systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności z wykorzystaniem zasad zarządzania jakością, Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, 25(5), Inżynieria innowacji: zarządzanie operacyjne w teorii i praktyce organizacji biznesowych, publicznych i pozarządowych, 385-406. Search in Google Scholar

van Doremalen, N., Bushmaker, T., Morris, D.H., Holbrook, M.G., Gamble, A., Williamson, B.N., Tamin, A., Harcourt, J.L., Thornburg, N.J., Gerber, S.I., Lloyd-Smith, J.O., de Wit, E., Munster, V.J., 2020. Aerosol and surface stability of SARSCoV-2 as compared with SARS-CoV-1, The New England Journal of Medicine, 382, 1564-1567. DOI: 10.1056/NEJMc2004973 Search in Google Scholar

World Health Organization. Report of the WHO-China Joint Mission on Coronavirus Disease 2019 (COVID-19), 16-24, February 2020, Geneva 2020. Available on: https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/who-china-joint-mission-on-covid-19-final-report.pdf, (access: 10.12.2020). Search in Google Scholar

Zbiegień-Maciąg, L., 1996. Marketing personalny, czyli jak zarządzać pracownikiem w firmie, Wydawnictwo Businesss Press, Warszawa. Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo