1. bookVolume 69 (2020): Issue 2 (July 2020)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2336-3207
First Published
14 Jul 2011
Publication timeframe
3 times per year
Languages
English
Open Access

The Slender-billed Curlew (Numenius tenuirostris) in Bohemia

Published Online: 11 Oct 2020
Volume & Issue: Volume 69 (2020) - Issue 2 (July 2020)
Page range: 185 - 188
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2336-3207
First Published
14 Jul 2011
Publication timeframe
3 times per year
Languages
English

Anonymus (s. d., a): Our History. BirdLife-the World's Oldest International Conservation Organisation. Downloaded from: https://www.birdlife.org/worldwide/partnersnip/our-historySearch in Google Scholar

Anonymus (s. d., b): BirdLife International. Downloaded from: https://en.wikipedia.org/wiki/BirdLife_InternationalSearch in Google Scholar

Anonymus (s. d., c): Czech Society for Ornithology. Downloaded from: https://www.birdlife.cz/en/Search in Google Scholar

Anonymus (s. d., d): Jiří Janda. Downloaded from: https://cs.wikipedia.org/wiki/Jiří_JandaSearch in Google Scholar

Anonymus (s. d., e): Koliha tenkozobá, Numenius tenuirostris. Downloaded from: http://fkcso.sweb.cz/numten.htmSearch in Google Scholar

Anonymus (s. d., f): UICN, Union internationale pour la conservation de la nature. Downloaded from: https://www.iucn.org/frSearch in Google Scholar

Anonymus (s. d., g): The Bird collection in 1956 and today. Downloaded from: http://www.nhmus.hu/en/collections/department_of_zoology/bird_collection/detailedSearch in Google Scholar

Anonymus (1935): Prof. Jiří Janda, ředitel zoologické zahrady sedmdesátníkem. – Čsl. Ornitholog 2: 41-42.Search in Google Scholar

Anonymus (1938): + Prof. Jiří Janda. – Věda Přír. 19: 188-190.Search in Google Scholar

Anonymus (2013): Faunistická komise ČSO. Aktuality. Downloaded from: fkcso.czSearch in Google Scholar

Bayer F. (1903): Dodatky ku Prodromu českých obratlovců. Připojen Klíč k určování českých ryb. Nakladatel A. Wiesner, Praha.Search in Google Scholar

Corso A., Jansen J. & Kókay S. (2014): A review of the identification criteria and variability of the Slender-billed Curlew. – Brit. Birds 107: 339-370.Search in Google Scholar

Fritsch A. (1871): Die Vögel Böhmens. – J. Orn. 19(5): 378-392.10.1007/BF02259764Search in Google Scholar

Frivaldszky J. (1891): Aves Hungariae. Typis Societatis Franklinianae, Budapestini.Search in Google Scholar

Gebhardt L. (2006): Die Ornithologen Mitteleuropas. Reprint der Bände 1-4 von 1964-1980. Aula-Verlag, Wiebelsheim.Search in Google Scholar

Glutz von Blotzheim U.N., Bauer K. & Bezzel E. (1977): Handbuch der Vögel Mitteleuropas. Band 7, Theil 2 (Charadriiformes). Akad. Verlagsgesellschaft, Wiesbaden.Search in Google Scholar

Harroy J.-P. (1969): L'Union international pour la conservation de la nature et de ses Ressource: origine et constitution. – Biol. Conserv. 1(2): 106-110.Search in Google Scholar

Hennicke C.R. [ed.] (1902): Naumann Naturgeschichte der Vögel Mitteleuropas. Band IX.: Wasserläufer, Schnepfen, Schwäne, Gänse. Lithographie, Druck und Verlag von F. Eugen Köhler, Gera-Untermhaus.Search in Google Scholar

Heráňová H. (2014): Životopis a bibliografie prof. Jiřího Jandy. – Gazela 40: 99-119.Search in Google Scholar

Heráňová H. (2017): Jak Troja k zoologické zahradě přišla. Downloaded from: www.troja-nadace.cz/zoo/zoo.pdfSearch in Google Scholar

Hudec K. (2011): Profiles of Czech Ornithologists. Czech ornithology before 1945. – Sylvia 47: 141-142.Search in Google Scholar

Hudeček J.J. (2016): Slender-billed Curlew (Numenius tenuirostris) in the Czech Republic: the historical occurrence of this species in Bohemia and its return to the checklist. – Acta Mus. Siles., Sci. Natur. 65: 71-73.Search in Google Scholar

Hume J.P. (2017): Extinct Birds. Second Édition. Christopher Helm, London.Search in Google Scholar

Chernel Chernelházi I. (1899): Magyarország Madarai etc. Franklin-Társulat, Budapest.Search in Google Scholar

Janda J. (1900): Der Röthelfalke (Tinnunculus naumanni Fleisch.) in Süd-Mähren. – Orn. Jb. 11 (4): 189-195.Search in Google Scholar

Janda J. (1902): Atlas ptactva středoevropského se zvláštním zřetelem k druhům domácím. Vyd. 1. I.L. Kober, Praha.Search in Google Scholar

Janda J. (1902): Weitere Berichte über der Röthelfalke in Süd-Mähren. – Orn. Jb. 13(1-2): 49-56.Search in Google Scholar

Janda J. (1903): Ein Ausflug nach Nord-Russland. – Orn. Jb. 14(3-4): 98-112.Search in Google Scholar

Janda J. (1905): Přehled zemědělsky důležitého ptactva Čech, Moravy a Slezska s návodem k ochraně užitečných druhů. Zeměděl. rada pro Království České, Praha.Search in Google Scholar

Janda J. (1910): O zřízení zoologické zahrady v Praze. – Příroda 8(6): 197-205.Search in Google Scholar

Janda J. (1913): Ssavci - Ptáci. In: Janda J., Babor J.F. [eds]: Velký ilustrovaný přírodopis všech tří říší, sv. 1. Vyd. 1. Ústřední nakladatelství a knihkupectví učitelstva českoslovanského, Praha.Search in Google Scholar

Janda J. (1926): Brehmův život zvířat. Napsal A. Brehm. Přeprac. W. Marshall, F. Hampelmann & O. Strassen. Díl 3, sv. 2. Ptáci. Nakl J. Hokr, Praha.Search in Google Scholar

Janda J. (1927): Zoo: o zoologických zahradách a životě v nich. Ústřední nakladatelství a knihkupectví učitelstva českoslovanského, Praha.Search in Google Scholar

Janda J. (1935): O vhodné ochraně ptactva. Masarykova akad. práce, Praha.Search in Google Scholar

Janda J. (1935-1936): Der zoologische Garten in Prag-Troja. – Der zool. Garten 8(10-12): 270-273.Search in Google Scholar

Jansen J.J.F.J. (2017): Response on: Slender-billed Curlew (Numenius tenuirostris) in the Czech Republic: the historical occurrence of this species in Bohemia and its return on the checklist. – Acta Mus. Siles., Sci. Natur. 66: 269-270.Search in Google Scholar

Jirsík J. (1935): Jak žijí zvířata. Přírodopis živočišstva. Nakladatelství H. Buchsbaum, Moravská Ostrava-Přívoz.Search in Google Scholar

Kiss O. & Andrikovics S. (2000): Funktional feedimng groups along a lowland stream (Eger stream, Hungary). – Verh. Intern. Verein Limnol. 27: 1489-1493.Search in Google Scholar

Kněžourek K. (1912): Velký přírodopis ptáků se zvláštním zřetelem ku ptactvu zemí českých a rakouských. Díl II. Nakladatel I. L. Kober, Praha.Search in Google Scholar

Komárek S. (2007): Das Vorkommen der Vögel in Böhmen 1360-1890. Academia, Praha.Search in Google Scholar

Mlíkovský J. (2004): Remarks on sme records of the Slender-billed Curlew (Numenius tenuirostris). – Sylvia 40: 125-130.Search in Google Scholar

Musílek J. (1938): In memoriam prof. Jiřího Jandy. – Sylvia 3: 43-47.Search in Google Scholar

Oláh J. jr. & Pigniczki C. (2010): New Hungarian Record of Slender-billed Curlew (Numenius tenuirostris) in the Kiskunság (Hungary). – Aquila 116-117: 49-53.Search in Google Scholar

Pražák J.P. (1894): Kritische Uebersicht aller bisher in Böhmen nachgewiesen Vögel. – Mitt. Ornithol. Ver. Wien 18(3): 36-38.Search in Google Scholar

Vavřík M. [ed.] (2015): Checklist of birds of the Czech Republic. Downloaded from: fkcso.czSearch in Google Scholar

Vavřík M., Šírek J., Šindel M., Mlíkovský J., Horáček J., Heyrovský D. & Šimek J. (2019): Revision of records of rare bird species in the Czech Republic. – Sylvia 55: 2-74.Search in Google Scholar

von Dalla-Torre K. & von Tschusi zu Schmidhoffen V. (1888): IV. Jahresbericht (1885) des Comité ś für ornithologische Beobachtung-Stationen in Oesterreich-Ungarn. – Ornis 4: 321-368.Search in Google Scholar

Vrtiš V. (1935): Profesor Jiří Janda sedmdesátníkem. – Věda Přír. 16: 106-108.Search in Google Scholar

Vrtiš V. (1938-1939): Prof. Jiří Janda. – Věstník Čsl. Spol. Zool. 6-7: 583-584.Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD