1. bookVolume 63 (2014): Issue 3 (December 2014)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2336-3207
First Published
14 Jul 2011
Publication timeframe
3 times per year
Languages
English
Open Access

Prodromus of moth flies (Diptera: Psychodidae) from Slovakia

Published Online: 11 Mar 2015
Volume & Issue: Volume 63 (2014) - Issue 3 (December 2014)
Page range: 193 - 251
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2336-3207
First Published
14 Jul 2011
Publication timeframe
3 times per year
Languages
English

Bitušík P., Bulánková E., Illéšová D. & Halgoš J. (2000): Ekologické hodnotenie potokov v BR Poľana na základe preimaginálných štádií vodných dvojkrídlovcov (Diptera). In Midr iak R. & Sláviková D. (eds): Biosférické rezervácie na Slovensku - III. Zborník referátov z 3. národnej konferencie o biosférických rezerváciách SR, Zvolen, pp. 30-39.Search in Google Scholar

Bulánková E. (1991): Faunistical notes (Diptera, Tipulidae, Psychodidae). - Biológia 46 (10): 970.Search in Google Scholar

- (1999): Výskyt vybraných skupín vodných dvojkrídlovcov v BR Poľana. [Aquatic Diptera (excl. Chironomidae, Simuliidae) of Poľana Biospheric Reserve (Slovakia)]. - Folia faun. Slov. 4: 151-156.Search in Google Scholar

- (2002): Dipteran communities (excl. Chironomidae, Simuliidae) of the Gidra river basin. - Acta Zool. Univ. Comen. 45: 77-86.Search in Google Scholar

- (2003): Súpis druhov vodných bezstavovcov (makroevertebrát) Slovenska, Kapitola 2 - iné Diptera. In Šporka F. (ed.): Vodné bezstavovce (makroevertebráta) Slovenska. Súpis druhov a autekologické charakteristiky. Slovenský hydrometeorologický ústav, Bratislava, pp. 70-74.Search in Google Scholar

- (2007): Microhabitat distribution of Diptera larvae (excl. Chironomidae, Simuliidae) in a small Carpathian stream. - Acta Zool. Univ. Comen. 47(2): 127-135.Search in Google Scholar

Bulánková E. & Degma P. (1996): Flies (Diptera) (excl. Chironomidae, Simuliidae), pp. 70-81. In: Krno I. (ed.) Limnology of the Turiec river basin (West Carpathians, Slovakia), Biologia, Bratislava 51, Suppl. 2.Search in Google Scholar

Bulánková E. & Halgoš J. (1995): Príspevok k poznaniu druhov vybraných čeľadí dvojkrídlovcov (Diptera) pohoria Vtáčnik. - Rosalia 10: 145-150.Search in Google Scholar

Bulánková E., Halgoš J. & I lléšová D. (2001): Changes of the Diptera taxocoenoses in the longitudinal profile on the Higra stream basin (The Little Carpathians). - Acta Univ. Carol. Biol. 45: 19-24.Search in Google Scholar

Bulánková E., Halgoš J., Krno I., Bitušík P., IIléšová D., Lukáš J., Derka T. & Šporka F. (2002): The influence of different thermal regime on the structure of coenoses of stenothermal hydrobionts in mountain streams. - Acta Zool. Univ. Comen. 44: 95-101.Search in Google Scholar

Bulánková E. & Némethová D. (2007): Linkages among land-use, water quality, physical habitat conditions and selected macroinevertebrate assemblages of the Hron River (Slovakia). - Acta Univ. Carol. Environ. 21: 35-46.Search in Google Scholar

Bulánková E. & Za ťo vičová Z. (2006): Preimaginal stages of Diptera (excluding Chironomidae and Simuliidae) of mountain lakes, their inlets and outlets in the Tatra Mountains (Slovakia). - Biologia 61/Suppl. 18: 185-190.10.2478/s11756-006-0130-9Search in Google Scholar

Enderlein G. (1937): Klassifikation der Psychodiden (Dipt.). - Dtsch. Ent. Z., Berlin, 1936: 81-112.Search in Google Scholar

Halgoš J. (1973): Príspevok k poznaniu rozšírenia druhov čeľade Psychodidae (Diptera, Nematocera) na územi západného Slovenska. [Contribution to the knowledge of the distribution of species of family Psychodidae (Diptera, Nematocera) in west Slovakia]. - Acta F.R.N. Univ. Comen - Zool. 19: 71-77.Search in Google Scholar

- (1974): Dva druhy rodu Sycorax (Diptera, Psychodidae) nové pre faunu Československa. [Two Sycorax species (Diptera, Psychodidae) new to Czechoslovakia]. - Biológia 29(5): 437-439.Search in Google Scholar

- (1975): Description of Sycorax slovacus sp. n. (Diptera, Psychodidae). - Ann. Zool. Bot. 106: 1-4.Search in Google Scholar

- (1984): Psychodidae. pp. 48-51. In. Čepelá k J. (ed.) Diptera Slovenska I (Nematocera, Brachycera - Orthorrhapha). Veda, Bratislava, 288 pp.Search in Google Scholar

Ibáñez-Bernal S. (2008): New records and descriptions of Mexican moth flies (Diptera: Psychodidae, Psychodinae). - Trans. Amer. Ent. Soc. 134: 87-131.Search in Google Scholar

Jedlič ka L. & Stloukalová V. (2001): Červený (ekosozoologický) zoznam dvojkrídlovcov (Diptera) Slovenska. In: Baláž D., Marhold K. & Urban P. (eds) Červený zoznam rastlín a živočíchov Slovenska. - Ochrana prírody, Suppl. 20: 139-142.Search in Google Scholar

Ježek J. (1977): Reinstatement of the genus Tinearia Schellenberg (Diptera, Psychodidae). - Acta Ent. Bohemoslov. 74: 232-241.Search in Google Scholar

- (1983): Contribution to the taxonomy of the genus Logima Eat. (Diptera, Psychodidae). - Acta Ent. Mus. Nat. Pragae 41: 213-234.Search in Google Scholar

- (1984a): A taxonomic study of the genera Psycmera Jez. and Parajungiella Vaill. (Diptera, Psychodidae) of Czechoslovakia. - Acta Mus. Nat. Pragae, B 40: 1-19.Search in Google Scholar

- (1984b): Taxonomic notes on Mormiini (Diptera, Psychodidae) from the High Tatra National Park. - Acta Ent. Bohemoslov. 81: 223-231.Search in Google Scholar

- (1987): Jungiella hygrophila sp. n. (Diptera, Psychodidae, Paramormiini) with redescriptions of Czechoslovak species of Jungiella s. str. - Acta Ent. Mus. Nat. Pragae, 42: 207-223.Search in Google Scholar

- (1989): Contribution to the taxonomy of the genus Telmatoscopus Eat. (Diptera, Psychodidae). - Acta Mus. Nat. Pragae 44 B (1988): 75-104.Search in Google Scholar

- (1990a): Contribution to the taxonomy of some genera of Paramormiine moth flies (Diptera, Psychodidae) with description of a new genus Karakovounimerus. - Acta Ent. Mus. Nat. Pragae 43: 129-157.Search in Google Scholar

- (1990b): Redescriptions of nine common palaearctic and holarctic species of Psychodini End. (Diptera: Psychodidae). - Acta Ent. Mus. Nat. Pragae 43: 33-83.Search in Google Scholar

- (1993): Notes on faunistic research of moth flies (Diptera, Psychodidae) of Tatra Mts. - Dipt. Bohemoslov. 5: 35-40.Search in Google Scholar

- (1994): Katalóg taxonů subtribu Mormiina End. Holarktické a Ethiopské oblasti (Diptera, Psychodidae, Psychodinae, Mormiini) [Catalogue of Holarctic and Afrotropical Mormiina End. (Diptera, Psychodidae, Psychodinae, Mormiini)]. - Čas. Nár. Muz., Ř. Přírodov. 162: 63-66.Search in Google Scholar

- (1995): Occasional paper on some interesting Palaearctic moth flies (Diptera, Psychodidae). In Bitušík P. (ed.). - Dipt. Bohemoslov. 7: 85-96.Search in Google Scholar

- (1997): Redescription and figures of males of two little known Tonnoir´s species of moth flies (Diptera, Psychodidae). - Dipt. Bohemoslov. 8: 63-71.Search in Google Scholar

- (1999): Moth flies (Diptera, Psychodidae) inhabiting wet extreme biotopes of the Sokolov open coal mines and dumps, with descriptions of three new species from the western Bohemia. - Acta Mus. Nat. Pragae, 54 B (1998): 45-60.Search in Google Scholar

- (2002): The first account of Slovenian moth flies (Psychodidae, Diptera). - Čas. Nár. Muz., Ř. Přírodov. 171: 89-116.Search in Google Scholar

- (2003): New faunistic data and check list of non Phlebotomine moth flies (Diptera, Psychodidae) from the Czech and Slovak republics. - Čas. Nár. Muz., Ř. Přírodov. 172: 121-132.Search in Google Scholar

- (2005) Čeleď: Psychodidae (koutulovití), pp. 259-261. In: Far ka č J., Král D. & Škorpík M. (eds), Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Bezobratlí. Red list of threatened species in the Czech Republic. Invertebrates. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha, 760 pp.Search in Google Scholar

- (2006a): New faunistic records of moth flies (Insecta, Diptera, Psychodidae) from Slovakia. - Ent. Carpath. 18: 34-36.Search in Google Scholar

- (2006b): Faunistic records, Psychodidae. In: Kinkorová J. (ed.). - Dipt. Bohemoslov. 13: 139-141.Search in Google Scholar

- (2007): New records of moth flies (Diptera, Psychodidae) from Poland with description of Apsycha gen. nov. - Acta Zool. Univ. Comen. 47: 145-160.Search in Google Scholar

- (2009a): Psychodidae, pp. 89-92. In Ro háč e k J. & Še vč ík J. (eds): Diptera of the Poľana Protected Landscape Area - Biosphere Reserve (Central Slovakia). SNC SR, Administration of the PLA - BR Poľana, Zvolen, 340 pp.Search in Google Scholar

- (2009b): Further new faunistic records of moth flies (Insecta, Diptera, Psychodidae) from the Czech Republic and Slovakia. - Folia Faun. Slov. 14(15): 101-105.Search in Google Scholar

- (2009c): Checklist of Diptera of the Czech Republic and Slovakia, electronic version 2: Psychodidae Newman, 1834. Available from http://zoology.fns.uniba.sk/diptera2009/Psychodidae.htm (accessed 2.4.2014).Search in Google Scholar

Ježek J. & Goutner V. (1995): Psychodidae (Diptera) of Greece. - Acta Mus. Nat. Pragae 50B (1994): 107-124.Search in Google Scholar

Ježek J. & Hájek J. (2007): Psychodidae (Diptera) of the Orlické hory Protected Landscape Area and neighbouring areas with descriptions of two new species from the Czech Republic. - Acta Ent. Mus. Nat. Pragae 47: 237-285.Search in Google Scholar

Ježek J. & Halgoš J. (1987): Psychodidae, pp. 29 - 32. In Ježek J. (ed.) Enumeratio insectorum Bohemoslovakiae. Check list of Czechoslovak insects 2 (Diptera). - Acta Faun. Ent. Mus. Nat. Pragae 18: 1-341.Search in Google Scholar

Ježek J., Kubík Š. & Barták M. (2013): Psychodidae (Diptera) of Vráž nr. Písek (Czech Republic), pp. 189-199. In: Kubík Š. & Barták M. (eds.): Workshop on biodiversity, Jevany. Česká zemědělská univerzita v Praze. 436 pp.Search in Google Scholar

Ježek J., Lukáš J., Kvifte G.M. & Obo ňa J. (2012): New faunistic records of non-biting moth flies (Diptera: Psychodidae) from the Czech Republic and Slovakia. - Klapalekiana 48: 121-126.Search in Google Scholar

Ježek J. & Omelková M. (2007): Faunistic records from Czech Republic and Slovakia: Diptera, Psychodidae. - Acta Zool. Univ. Comen. 47: 250-253.Search in Google Scholar

Ježek J. & Omelková M. (2012): Moth flies (Diptera: Psychodidae) of the Bílé Karpaty Protected Landscape Area and Biosphere Reserve (Czech Republic). In Malenovský I., Kment P. & Ko nvič ka O. (eds.): Species inventories of selected insect groups in the Bílé Karpaty Protected Landscape Area and Biosphere Reserve (Czech Republic). - Acta Mus. Morav., Sci. Biol. 96(2): 763-802.Search in Google Scholar

Ježek J. & Schacht W. (2006): Moth Flies from Bavaria (Diptera, Psychodidae). - Entomofauna. Zeitschr. Ent. 38: 477-484.Search in Google Scholar

Ježek J. & van Harten A. (2009): Order Diptera, Family Psychodidae. Subfamily Psychodinae (non-biting moth flies), pp. 686-711. In: van Harten A. (ed.): Arthropod Fauna of the United Arab Emirates, Vol. 2. Dar Al Ummah Printing, Publishing, Distribution and Advertising, Abu Dhabi, 786 pp.Search in Google Scholar

Košel V. & Horváth M. (1996): Temporal and special dynamics of Nematocera (Insecta, Diptera) in a cave of the Western Carpathians (Slovakia). - Acta Zool. Univ. Comen. 40: 75-114.Search in Google Scholar

Krek, S. (1999) Psychodidae (Diptera, Insecta) Balkanskog Poluotoka. Federacija Bosne i Hercegovine, Ministarstvo Obrazovanja, Nauke, Kulture i Sporta, Studentska Štamparija Univerziteta Sarajevo, Sarajevo, 417 pp. Krno I. (1992): Makrozoobentos pramenisk v CHKO Velka Fatra. - Ochrana prírody 1: 107-116.Search in Google Scholar

Krno I., Bulánková E. & Halgoš J. (1994): Macrozoobenthos of the Morava river basin and tributaries of the Morava. - Ecology, Suppl. 1994 (1): 63-76.Search in Google Scholar

Krno I., Tomajka J., Tiriaková E., Bulánková E., Halgoš J. & Košel V. (1995): Vplyv kyslých zrážok na faunu pramenísk pohoria Vtáčnik. - Rosalia 10: 21-34.Search in Google Scholar

Kvifte G.M. & Andersen T. (2012): Moth flies (Diptera, Psychodidae) from Finnmark, northern Norway. - Norwegian J. Ent. 59: 108-119.Search in Google Scholar

Kvifte G.M., Ivko vić M. & Klarić A. (2013): New records of moth flies (Diptera: Psychodidae) from Croatia, with the description of Berdeniella keroveci sp.nov. - Zootaxa, 3737 (1): 57-67.Search in Google Scholar

Lučivia nská V. (1989): Lokality. [Localities]. pp. 8-126. In: Čepe lá k J. (ed.): Diptera Slovenska, III. [Slovak Diptera, III]. Veda, Bratislava, 192 pp.Search in Google Scholar

Mayer K. (1938): Zur Kenntnis der Buchenhöhlenfauna. - Arch. Hydrobiol. 33: 388-400.Search in Google Scholar

Mazúr E., Lukniš M., Balatka B., Lo uč ko vá J. & Sládek J. (1986): Geomorfologické členenie SSR a ČSSR. Mapa mierky 1:500 000, Slovenská kartografia, SUGK, Bratislava.Search in Google Scholar

Mišíková Elexová E., Haviar M., Le šťá ko vá M., Ščerbá ko vá S., Bitušík P., Bulánková E., Čejka T., Čia mporo vá-Za ťo vič ová Z., Derka T., Hamerlík L., I lléšová D., Kodada J., Košel V., Krno I., Mláka M., Novikmec M. & Šporka F. (2010): Zoznam zistených taxónov na monitorovaných lokalitách vodných útvarov povrchových vôd Slovenska. Časť 1 - Bentické bezstavovce. - Acta Environ. Univ. Comen. 18 (1): 1-335.Search in Google Scholar

Novikmec M., Svitok M., Bulánková E., Čia mp orová -Za ťo vičo vá Z., Derka T., Halgoš J., Hamer lík L., Illéšová D., Illyová M., Krno I., Lukáš J., Némethová D., Pastuchová Z., Stašiov S., Šporka F., Štefková E., Tirjaková E., Tomajka J. & Bitušík P. (2007): Limnology of streams in the Poloniny National Park (the East Carpathians, Slovakia). Technical University in Zvolen, 69 pp.Search in Google Scholar

Oboňa J. & Ježek J. (2012a): Range expansion of the invasive moth midge Clogmia albipunctata (Williston, 1893) in Slovakia (Diptera: Psychodidae). - Folia Faun. Slov. 17 (4): 387-391.Search in Google Scholar

- (2012b): First records of dendrolimnetic moth flies (Diptera: Psychodidae) from Slovakia. - Klapalekiana 48: 279-287.Search in Google Scholar

Omelková M. & Ježek J. (2012a): Two new species of Pneumia Enderlein (Diptera, Psychodidae, Psychodinae) from the Palaearctic region. - Zootaxa 3180: 1-18.10.11646/zootaxa.3180.1.1Search in Google Scholar

- (2012b): A new species of the genus Trichomyia (Diptera: Psychodidae) and new faunistic data on nonphlebotomine moth flies from the Podyjí NP and its surroundings (Czech Republic). - Acta Mus. Morav., Sci. Biol. 55(2): 505-533.Search in Google Scholar

Rozkošný R. (1971): To the knowledge of Psychodidae (Diptera) in Czechoslovakia. - Scripta Fac. Sci. Nat. UJEP Brun., Biol. 2, 1: 133-144.Search in Google Scholar

Salamanna G. & Sarà M. (1980): Psicodidi delle Dolomiti (Diptera Nematocera). - Estratto dalle Mem. Soc. Ent. Ital. 58: 9-40.Search in Google Scholar

Satchell G.H. (1947): The ecology of the British species of Psychoda (Diptera: Psychodidae). - Ann. Appl. Biol. 34: 611-621.Search in Google Scholar

Ševčík J. (2004): Diptera associated with fungi in the Poloniny National Park (Bukovské vrchy Mts., East Slovakia). - Folia Fac. Sci. Nat. Univ. Masaryk. Brun., Biol. 109: 293-304. - (2010): Czech and Slovak Diptera associated with fungi. Slezské zemské muzeum Opava, 112 pp.Search in Google Scholar

Števove B. & Bulánková E. (2010): Macrozoobenthos of the middle part of the Vydrica stream - comparison after 50 and 25 years. - Folia Faun. Slov. 15: 19-24.Search in Google Scholar

Stloukal E. & Grujbárová Z. (2013): Databáza lokalít pre mapovanie fauny na území Slovenska. <http://www.dfs.sk >. (accessed 2.4.2014).Search in Google Scholar

Straka V. (2010): Dvojkrídlovce (Diptera) Lukovského vrchu v Chránenej krajinnej oblasti Biele Karpaty [Diptera of the Lukovský vrch hill in the Protected Landscape Area Biele Karpaty Mts. (West Slovakia)]. - Naturela Tutela 14: 45-54.Search in Google Scholar

- (2009): Dvojkrídlovce (Diptera) vybraných lokalít v Považskom podolí a v Trnavskej pahorkatine [Flies (Diptera) of selected localities in Považské podolie basin and in Trnavská pahorkatina highlands (western Slovakia)]. - Naturela Tutela 13: 83-91.Search in Google Scholar

Straka V. & Majzlan O. (2006): Fauna dvojkrídlovcov (Diptera) prírodnej rezervácie Nad Šenkárkou v CHKO Malé Karpaty (Južné Slovensko) [The fauna Diptera of the Nature Reserve Nad Šenkárkou in the Protected Landscape Area Malé Karpaty (south Slovakia)]. - Naturela Tutela 10: 11-31.Search in Google Scholar

- (2007): Dvojkrídlovce (Diptera) troch lokalít v chránenej krajinnej oblasti Strážovské vrchy [Flies (Diptera) of three localities in the Strážovské vrchy hills Protected Landscape Area]. - Naturela Tutela 11: 47-84.Search in Google Scholar

- (2009): Dynamika abundancie dvojkridlovcov (Diptera) vo Vysokych Tatrach (Eklektorfauna). - Študie o Tatranskom Národnom Parku 9(42): 183-190.Search in Google Scholar

- (2010a): Dvojkrídlovce (Diptera) PR Šúr. In: Majzlan O. & Vidlič ka Ľ. (eds), Príroda a rezervácie Šúr. pp. 285-324.Search in Google Scholar

- (2010b): Dynamika abundancie dvojkrídlovcov (Diptera) na území národnej prírodnej rezervácie Bábsky les pri Nitre (južné Slovensko) [Dynamics of the flies abundance (Diptera) in the National Nature Reserve Bábsky les near Nitra (South Slovakia)]. - Rosalia 21: 167-184.Search in Google Scholar

- (2013): Dvojkrídlovce (Diptera) na lokalite Šišulákov mlyn pri obci Závod v Záhorskej nížine [Flies (Diptera) in the locality Šišulákov mlyn (mill) near Závod community in Záhorská nížina (lowlands) (west Slovakia)]. - Naturela Tutela 17: 89-104.Search in Google Scholar

Szabó J. (1960): Neue, sowie aus dem Karpatenbecken bisher nicht nachgewiesene Psychodiden-Arten (Diptera, Nematocera). - Acta Zool. Acad. Sci. Hung. 6(3-4): 419-428.Search in Google Scholar

- (1965a): Beiträge zur Verbreitung der Psychodiden (Diptera, Nematocera), in der Slowakei. - Acta ent. Mus. Nat. Pragae 36: 607-631.Search in Google Scholar

- (1965b): Beiträge zur Kenntnis der Psychodiden-fauna (Diptera, Nematocera) im östlichen Teil der Tsechoslowakei. - Acta Biol. Debrec. 3: 69-92.Search in Google Scholar

- (1972-73): Marpho-Ökologische Untersuchungen an Psychodiden-Larven (Diptera, Nematocera). I. Die Haut (Integumentum) und ihre Anhänge. - Acta Biol. Debrec. 10-11: 163-189.Search in Google Scholar

Šuláková H., Gregor F., Ježek J. & T koč M. (2014): Nová invaze do našich obcí a měst: koutule Clogmia albipunctata a problematika myiáz. - Živa 1: 29-32.Search in Google Scholar

Thalhammer J. (1918): Fam. Psychodidae, p. 16. Ordo Diptera. In Fauna Regini Hungariae, Budapest, 76 pp.Search in Google Scholar

Tonnoir A.L. (1940): A synopsis of the British Psychodidae (Dipt.), with descriptions of new species. - Trans. Soc. Brit. Ent.. 7: 21-64.Search in Google Scholar

Vaillant F. (1971-1983): 9d. Psychodidae - Psychodinae (not finished). In: Lindner E. (ed.): Die Fliegen der palaearktischen Region. Stuttgart. Vols. 287(1971): 1-48; 291 (1972): 49-78; 292(1972): 79-108; 305(1974): 109-142; 310(1975): 143-182; 313(1977): 183-206; 317(1978): 207-238; 320(1979): 239-270; 326(1981): 271-310; 328(1983): 311-357.Search in Google Scholar

Wagner R. (1977): Zur Kenntnis der Psychodidenfauna des Allgäus (Diptera: Nematocera). - Nachr. Bayer. Ent. 26: 23-28.Search in Google Scholar

- (2013): Fauna Europaea: Psychodidae. In: de Jong H. (ed.): Fauna Europaea: Diptera Nematocera. Fauna Europaea version 2.4 < http://www.faunaeur.org >. (accessed 2.4.2014). Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD