1. bookVolume 22 (2021): Issue 1-2 (October 2021)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2601-7776
First Published
30 Jul 2019
Publication timeframe
2 times per year
Languages
English
access type Open Access

Blaga-Cioran: Incursiuni În Marginea Fiinţei

Published Online: 02 Feb 2022
Volume & Issue: Volume 22 (2021) - Issue 1-2 (October 2021)
Page range: 53 - 64
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2601-7776
First Published
30 Jul 2019
Publication timeframe
2 times per year
Languages
English
Abstract

The following paper focuses on what lies between transcendence and reality, between self and non-self, between bounded and infinite, it focuses on that included third which contradicts Aristotelian logic and which is represented by the margin itself, by the boundary between these concepts, as it is reflected in the texts of Lucian Blaga and Emil Cioran. The role of the limit is analysed especially in those contexts in which, in addition to spatial references, the limit has a figurative meaning, that of term at the intersection of an antithetical binomial that advances the being, in Hegel’s vision, towards becoming. Consequently, the paper will refer to texts from Blaga’s poetry, where there are twenty occurrences of the word “limit” (Romanian: “margine”), six of which meet the semantic condition mentioned above, but also in Cioran’s texts that treat this matter.

Keywords

Blaga, Lucian. Opera poetică. Prefaţă de George Gană, Ediţie îngrijită de George Gană şi Dorli Blaga, Bucureşti. Humanitas: 2018.Search in Google Scholar

Blaga, Lucian. Trilogia culturii. Bucureşti: Humanitas, 2011.Search in Google Scholar

Blaga, Lucian. Trilogia cunoașterii. Bucureşti: Humanitas, 2013.Search in Google Scholar

Braga, Corin. Geneza lumilor imaginare. Ediţia a II-a, revizuită, studiu introductiv de Călin Teutişan. Bucureşti: Tracus Arte, 2013.Search in Google Scholar

„Sărut” Def. la.Chevalier, Jean şi Alain Gheerbrant, Dicționar de simboluri: mituri, vise, obiceiuri, gesturi, forme, figuri, culori, numere. Volumul III (P-Z). Bucureşti: Artemis, 1994.Search in Google Scholar

Cioran, Emil. Opere I. Volume. Ediţie îngrijită de Marin Diaconu, Introducere de Eugen Simion. Bucureşti: Fundaţia Naţională pentru Știinţă şi Artă, 2012.Search in Google Scholar

Cioran, Emil. Opere II. Volume. Publicistică. Manuscrise, Corespondență. Ediţie îngrijită de Marin Diaconu, Introducere de Eugen Simion, Bucureşti: Fundaţia Naţională pentru Știinţă şi Artă, 2012.Search in Google Scholar

Gană, George. Opera literară a lui Lucian Blaga. Bucureşti: Minerva, 1976.Search in Google Scholar

Heidegger, Martin. Ființă și timp. Trad. din germană de Gabriel Liiceanu şi Cătălin Cioabă, Bucureşti: Humanitas, 2003.Search in Google Scholar

Heidegger, Martin. Introducere în metafizică. Trad. din germană de Gabriel Liiceanu şi Thomas Kleininger, Bucureşti: Humanitas, 1999.Search in Google Scholar

„Hades” Def. la.Vertemont, Jean. Dicționar al mitologiilor indo-europene. Trad. de Doina Lică şi Lucian Pricop. Timişoara: Amarcord, 2000.Search in Google Scholar

Ilian, Ilinca, „Margine” Def. la.Constantinovici, Simona (coord.; pref.). Dicționar de termeni cioranieni. Vol. I (A-M). Timişoara: Editura Universităţii de Vest, 2020.Search in Google Scholar

Liiceanu, Gabriel. Despre limită. Bucureşti: Humanitas, 2010.Search in Google Scholar

Mioc, Simion. Anamorfoză și poetică. Timişoara: Facla, 1988.Search in Google Scholar

Nicolescu, Basarab. Ce este realitatea? Reflecții în jurul operei lui Stéphane Lupasco. Trad. din lb. franceză de Simona Modreanu. Iaşi: Junimea, 2009.Search in Google Scholar

Petrescu, Alexandru. Lucian Blaga: o nouă paradigmă în filosofia științei. Timişoara: Eurobit, 2003.Search in Google Scholar

Pop, Ion. Lucian Blaga: universul liric. Bucureşti: Cartea Românească, 1981.Search in Google Scholar

Surdu, Alexandru. Gândirea speculativă: coordonate istorico-sistematice. Bucureşti: Paideia, 2001.Search in Google Scholar

Todoran, Eugen. Lucian Blaga. Mitul poetic. Vol. I. Timişoara: Facla, 1981.Search in Google Scholar

Todoran, Eugen. Lucian Blaga. Mitul poetic. Vol. II. Timişoara: Facla, 1983.Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo