1. bookVolume 22 (2021): Issue 1-2 (October 2021)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2601-7776
First Published
30 Jul 2019
Publication timeframe
2 times per year
Languages
English
access type Open Access

Despre Funcţionalitatea Poetico-Stilistică A Structurii Adversative În Câteva Poeme Ale Lui Lucian Blaga

Published Online: 02 Feb 2022
Volume & Issue: Volume 22 (2021) - Issue 1-2 (October 2021)
Page range: 42 - 52
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2601-7776
First Published
30 Jul 2019
Publication timeframe
2 times per year
Languages
English
Abstract

This paper starts from the theoretical support of some central figures in the field of study of Lucian Blaga’s works: Mircea Borcilă and Mircea Scarlat. The first outlook that this essay will focus on the linguist and poetician from Cluj, Mircea Borcilă, with his esteemed article from 1987 (Contribuţii la elaborarea unei tipologii a textelor poetice). The other perspective is that of Mircea Scarlat, from The History of Romanian Poetry (vol. III). In the articulation of Blaga’s poetics, the exegete finds important the adversative structure as strategies of establishing the poetic tension and polarization of the world newly created. Thus, the purpose of this essay is to emphasize / demonstrate the fact that the poetic finality of the creation of worlds motivates even the linguistic structures, and the poetic meaning is vertebrated by, but also beyond the linguistic “material”. These mechanisms of meaning articulation through and beyond language will be followed in the poems as “Flori de mac” (from the volume Paşii profetului), “Paradis în destrămare” (from the volume Laudă somnului) and “Isus și Magdalena” from the Lucian Blaga’s unpublished poems .

Keywords

Academia Română. Gramatica limbii române. I Cuvântul. Bucureşti: Editura Academiei, 2005/2008.Search in Google Scholar

Blaga, Lucian. Trilogia Valorilor, vol. I, Bucureşti: Humanitas, 1996.Search in Google Scholar

Blaga, Lucian. Luntrea lui Caron. Bucureşti: Humanitas, 2006.Search in Google Scholar

Blaga, Lucian. Trilogia cunoașterii. Bucureşti: Humanitas, 2013Search in Google Scholar

Blaga, Lucian. “Geneza metaforei şi sensul culturii”, în Trilogia culturii, 331-500. Bucureşti: Humanitas, 2018a.Search in Google Scholar

Blaga, Lucian. Opera poetică. ed. îngrijită de George Gană şi Dorli Blaga. Bucureşti: Humanitas, 2018b.Search in Google Scholar

Boc, Oana. “Metafora şi instituirea sensului poetic. O privire dinspre şi înspre Blaga”, în QVAESTIONES ROMANICAE VIII Interferențe și contraste în Romania VIII (1), 2020, pp. 226-235,.Search in Google Scholar

Borcilă, Mircea. “Contribuţii la elaborarea unei tipologii a textelor poetice”, în Studii și cercetări lingvistice XXXVIII (3), 1987, pp 185-196.Search in Google Scholar

Borcilă, Mircea. “Contribuţii la definirea tipului poetic al textelor lui Blaga”, în Cercetări de lingvistică XXXVII (2), 1992, pp. 133-141.Search in Google Scholar

Borcilă, Mircea. “Teoria blagiană a metaforicii «nucleare»”, în Steaua XLIV (8-9), 1993, p. 59.Search in Google Scholar

Borcilă, Mircea. “Bazele metaforicii în gândirea lui Lucian Blaga”, în Limbă și literatură XLI, 1996, pp. 28-39.Search in Google Scholar

Brill, Tony. Legendele florei. Bucureşti: Editura „Grai şi Suflet” - Cultura Naţională, 1994.Search in Google Scholar

Colţun, Gheorghe. “Motive biblice în poezia blagiană”, în Receptarea Sfintei Scripturi: între filologie, hermeneutică şi traductologie. Lucrările Simpozionului Naţional „Explorări în tradiţia biblică românească şi europeană” III, 2014, pp. 143-150.Search in Google Scholar

Evseev, Ivan. Dicționar de simboluri și arhetipuri culturale. Timişoara: Amarcord, 2001. Petrescu, Ioana E. Eminescu și mutațiile poeziei românești. Cluj-Napoca: Dacia, 1989.Search in Google Scholar

Scarlat, Mircea. Istoria poeziei românești. Vol. III. Bucureşti: Minerva, 1986.Search in Google Scholar

Terian, Simina. “Premise pentru o poetică a textemelor”, în The Proceedings of the “European Integration - Between Tradition and Modernity” Congress, nr. 5, 2013, pp 326-331.Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo