1. bookVolume 10 (2020): Issue 1 (October 2020)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2248-0854
First Published
15 Dec 2017
Publication timeframe
1 time per year
Languages
English
access type Open Access

The Digital Space Dimension in Education. A Review on a Pilot Research

Published Online: 29 Oct 2020
Volume & Issue: Volume 10 (2020) - Issue 1 (October 2020)
Page range: 159 - 174
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2248-0854
First Published
15 Dec 2017
Publication timeframe
1 time per year
Languages
English
Abstract

Following a short review on the importance and challenges of digital education, we review some of the findings of a study which we conducted on the basis of an online survey among students of the teacher-training programme at the University of Debrecen (for the purposes of a pilot project) in 2019. The 75 respondents were between 18 and 23 years of age and mostly students of humanities and natural sciences. The survey is obviously not representative, its function being to serve as a ground of a pilot survey to further our work and to extend it to other universities. Among others, the results show that 62.7% of the students learnt the use of digital tools by self-improvement; the majority of future teachers (85.3%) are willing and motivated to use ICT tools in the context of education. The question regarding the importance of reading in a digital world showed that almost each of the respondents considered reading to remain an important activity. In order to make reading attractive, respondents emphasized the need to renew compulsory literature and to use digital tools for reading.

Keywords

Borbély, Mária Eszenyiné. 2013. Digitális írástudás, digitális kompetenciák a statisztikai adatok tükrében. Tudományos és Műszaki Tájékoztatás 60(3): 120–127.Search in Google Scholar

2018. A végzettség és a könyvtárosok digitális kompetenciaszintje közötti összefüggések összehasonlító elemzése. Tudományos és Műszaki Tájékoztatás 65(5): 287–306.Search in Google Scholar

Dani, Erzsébet Bujdosóné. 2012. Neumann kontra Gutenberg-galaxis?: különös tekintettel a generációs olvasási szokásokra. Könyv és Nevelés 4(14): 48–59.Search in Google Scholar

2013. E-létezés és “hiperfigyelem”. Könyv és Nevelés 4: 36–45.Search in Google Scholar

Ferrare, Anusca. 2013. A digitális kompetencia értelmezésének európai keretrendszere. (https://www.deaweb.hu/images/bongeszde/digcomp_teljes_hun_151231.pdf).Search in Google Scholar

Galántai, Zoltán. 2018. Oktatás: problémák és technológiák. Iskolakultúra 28(3–4): 64–69.10.14232/ISKKULT.2018.7.64Search in Google Scholar

Gonda, Zsuzsa, Molnár, Tamás Gábor. 2019. Irodalomértés és kreatív szövegfeldolgozás a digitalis magyarórán. Iskolakultúra 29(4–5): 33–49.10.14232/ISKKULT.2019.4-5.33Search in Google Scholar

McGarr, Oliver, McDonagh, Adrian. 2019. Digital Competence in Teacher Education, Output 1 of the Erasmus+ funded Developing Student Teachers’ Digital Competence (DICTE). (https://www.researchgate.net/publication/331487411_Digital_Competence_in_Teacher_Education).Search in Google Scholar

Molnár, Tünde Lengyelné, Kis-Tóth, Lajos. 2018. IKT innováció. (http://okt.ektf.hu/data/szlahorek/file/kezek/05_ikt_02_27/221ikt_fogalma.html).Search in Google Scholar

Redecker, Christine, Punie, Yves. 2017. DigCompEdu. The European Framework for the Digital Competence of Educators. EU SCIENCE HUB (https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/european-framework-digital-competence-educators-digcompedu).Search in Google Scholar

Rokones, Fredric Mork, Krumsvik, Rune Johan. 2014. Development of Student Teachers’ Digital Competence in Teacher Education – A Literature Review. Nordic Journal of Digital Literacy 9(4): 250–280.10.18261/ISSN1891-943X-2014-04-03Search in Google Scholar

Taddeo, Gabriella, Cigognini, M. Elisabetta, Parigi, Laura, Blamirer, Roger. 2016. Certification of Teachers’ Digital Competence. Current Approaches and Future Opportunities. MENTEP Deliverable 6.1 (http://mentep.eun.org/documents/2390578/2452293/MENTEP_D6+1.pdf/e9982840-f226-4b68-bebd-4fefeb67004e).Search in Google Scholar

UNESCO. 2018. UNESCO ICT Competency Framework for Teachers. (https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000265721).Search in Google Scholar

Zóka, Tünde Klenovitsné. 2011. Digitális nemzedék: megváltozott pedagógus kompetenciák. (http://janus.ttk.pte.hu/tamop/tananyagok/digitalis_nemzedek/digitlis_kompetencia.html).Search in Google Scholar

*** 2015. Digital Scoreboard Reports. (https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/download-scoreboard-reports).Search in Google Scholar

*** 2016. Digital Scoreboard Reports. (https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/download-scoreboard-reports).Search in Google Scholar

*** 2017. Digital Scoreboard Reports. (https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/download-scoreboard-reports).Search in Google Scholar

*** 2010. Európai Digitális Menetrend. (http://infoter.eu/alapdokumentumok/europai_digitalis_menetrend).Search in Google Scholar

*** 2012. Nemzeti Alaptanterv. (http://pszheves.hu/wp-content/uploads/2013/08/nat_20121.pdf).Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo