1. bookVolume 13 (2021): Issue 3 (December 2021)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2068-2956
First Published
16 Jul 2014
Publication timeframe
3 times per year
Languages
English, German
Open Access

Change(s) in Vocabulary(/ies) – Hungarian and Romanian Lexical Phenomena During COVID

Published Online: 30 Dec 2021
Volume & Issue: Volume 13 (2021) - Issue 3 (December 2021)
Page range: 62 - 78
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2068-2956
First Published
16 Jul 2014
Publication timeframe
3 times per year
Languages
English, German

Benő, Attila. 2004. Kölcsönszóhasználat, kódváltás a moldvai kétnyelvű beszélők megnyilatkozásában [Use of loanwords, code shift in the utterances of Moldavian bilingual speakers]. In: Kiss, Jenő (ed.), Nyelv és nyelvhasználat a moldvai csángók körében (A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 221) [Language and language use among Moldavian Csangos (Publications of the Hungarian Linguistic Society 221)]. Budapest: Magyar Nyelvtudományi Társaság. 23–36. Search in Google Scholar

Benő, Attila–János Péntek. 2003. Nyelvi érintkezések, nyelvi dominanciák az erdélyi régióban [Linguistic contacts, linguistic dominances in the Transylvanian region]. Cluj-Napoca: Szabó T. Attila Nyelvi Intézet Kiadványai 1, Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetsége. Search in Google Scholar

Geeraerts, Dirk. 2009. Theories of lexical semantics. Oxford: Oxford University Press.10.1093/acprof:oso/9780198700302.001.0001 Search in Google Scholar

Heltai, Pál. 2006. Szakmai kommunikáció és szaknyelv [Professional communication and language]. In: Silye, Magdolna (ed.), Porta Lingua – Utak és perspektívák a hazai szaknyelvoktatásban és kutatásban [Porta Lingua – Directions and perspectives in teaching and researching specialized languages]. Debrecen: DC ATC. 37–42 Search in Google Scholar

Katamba, Francis. 2005. English words. London: Routledge. Search in Google Scholar

Keszler, Borbála. 2000. A szóképzés [Word formation]. In: Keszler, Borbála (ed.), Magyar grammatika [Hungarian grammar]. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó. 307–320. Search in Google Scholar

Kurtán, Zsuzsa. 2003. Szakmai nyelvhasználat [Professional languages]. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó. Search in Google Scholar

Ladányi, Mária. 2007. Produktivitás és analógia a szóképzésben: elvek és esetek [Productivity and analogy in word formation: Principles and cases]. Budapest: Tinta Könyvkiadó. Search in Google Scholar

Péntek, János 2007. Transzszilvanizmusok, romanizmusok és a határtalanítás programja [Transylvanisms, Romanian calques, and the programme of transcending boundaries]. In: Maticsák, Sándor–József Jankovics–Anna Kolláth–Judit Nyerges–János Péntek (eds.), Nyelv, nemzet, identitás. I. kötet [Language, nation, identity. Vol. I]. Debrecen–Budapest: Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság. 115–124. Search in Google Scholar

Péntek, János–Attila Benő. 2020. A magyar nyelv Romániában (Erdélyben) [The Hungarian language in Romania (Transylvania)]. Cluj-Napoca: Erdélyi Múzeum Egyesület.10.21030/anyp.2021.4.9 Search in Google Scholar

Plag, Ingo. 2003. Word formation in English. UK: Cambridge University Press.10.1017/CBO9780511841323 Search in Google Scholar

Tamás, M. Dóra. 2014. A gazdasági szakszövegek fordításának terminológiai kérdéseiről. Fordítástudományi értekezések I [On the terminological issues of translating economic texts. Dissertations in translation studies I]. Budapest: ELTE BTK Fordító-és Tolmácsképző Tanszék. Search in Google Scholar

Vargáné Kiss, K. 2016. A pénzügyi terminológia fordításának néhány aspektusa [Some aspects of translating financial terminology]. In: Besznyák, Rita (ed.), Porta Lingua – 2016. A szaknyelv rétegződése a szakmában, az oktatásban és a kutatásban. Porta Lingua – 2016 [The stratification of specialized languages in professions, education, and research]. Budapest: SZOKOE. 179–191. Search in Google Scholar

Veszelszki, Ágnes. 2020. Karanténszótár. Virális tartalom [Quarantine dictionary. Viral content]. Budapest: Inter-IKU. Search in Google Scholar

https://www.tmc.edu/news/2020/05/covid-19-crisis-catalog-a-glossary-of-terms (downloaded on 03. 09. 2021). Search in Google Scholar

https://cpr.md/2020/03/19/mic-dictionar-de-pandemie (downloaded on 03. 10. 2021). Search in Google Scholar

http://stiri.tvr.ro/dic-ionar-covid-19-noul-coronavirus-a-adus-in-comportamenulnostru-reguli-noi-iar-in-limbaj-termeni-rar-folosi-i-inainte_861719.html#view (downloaded on 03. 19. 2021). Search in Google Scholar

https://www.kcl.ac.uk/news/coronaspeak-the-language-of-covid-19-goes-viral (downloaded on 03. 19. 2021). Search in Google Scholar

https://vaccinare-covid.gov.ro/resurse/mic-dictionar-de-vaccinare/ (downloaded on 03. 17. 2021). Search in Google Scholar

http://www.rabacov.net/mini-dictionar-de-pandemie-covid-19/ (downloaded on 02. 23. 2021). Search in Google Scholar

https://koronavirus.gov.hu (downloaded on 03. 29. 2021). Search in Google Scholar

https://korona.rmdsz.ro (downloaded on 03. 10. 2021). Search in Google Scholar

https://www.facebook.com/sziszi (downloaded on 03. 05. 2021). Search in Google Scholar

https://www.facebook.com/koronasmesek (downloaded on 03. 05. 2021). Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo