1. bookVolume 25 (2021): Issue 2 (December 2021)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2344-150X
First Published
30 Jul 2013
Publication timeframe
2 times per year
Languages
English
Open Access

Effect of malting process duration on malting losses and quality of wheat malts

Published Online: 30 Dec 2021
Volume & Issue: Volume 25 (2021) - Issue 2 (December 2021)
Page range: 221 - 232
Received: 28 Sep 2021
Accepted: 24 Nov 2021
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2344-150X
First Published
30 Jul 2013
Publication timeframe
2 times per year
Languages
English

1. Beck W. (2005). Ausgewählte Kapitel der Brauereitechnologie. Hans Carl Getrӓnke-Fachverlag, Nürnberg. ISBN – 10:341800802X. Search in Google Scholar

2. Belcar J., Matłok N. & Gorzelany J. (2020). Technological assessment of winter cultivar of common wheat (Triticum aestivum L.) and winter barley (Hordeum vulgare L.) for pale malt production. Acta Universitatis Cibiniensis. Series E: Food Technology. 1(24), 89-98. https://doi.org/10.2478/aucft-2020-0024.10.2478/aucft-2020-0024 Search in Google Scholar

3. Błażewicz J., Liszewski M., Zembold-Guła A. Kozłowska K. & Szwed Ł. (2013). Liczba Kolbacha jako ważny wskaźnik wartości przetwórczej ziarna jęczmienia browarnego. Fragmenta Agronomica. 30(3); 46-53. Search in Google Scholar

4. Boros D., Gołębiewski D. & Myszka K. (2014). Wstępne badania ziarna wybranych rodów hodowlanych pszenicy jako surowca do słodowania. ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość. 3(94); 151-164. DOI: 10.15193/zntj/2014/94/151-164.10.15193/zntj/2014/94/151-164 Search in Google Scholar

5. Depraetere S., Delvaux F., Coghe S. & Delvaux F. R. (2004). Wheat Variety and Barley Malt Properties: Influence on Haze Intensity and Foam Stability of Wheat Beer. Journal of the Institute of Brewing. 110(3); 200-206. https://doi.org/10.1002/j.2050-0416.2004.tb00203.x.10.1002/j.2050-0416.2004.tb00203.x Search in Google Scholar

6. Ding J., Hou G. G., Nemzer B. V., Xiong S., Dubat A. & Feng H. (2018). Effect of controled germination on selected physicochemical and functional properties of whole-wheat flour and enhanced γ-amino butyric acid accumulation by ultrasonication. Food Chemistry. 243; 214-221. DOI: 10.1016/j.foodchem.2017.09.12810.1016/j.foodchem.2017.09.12829146331 Search in Google Scholar

7. European Brewery Convention. Analytica EBC. (2004). Hans Carl Getrӓnke-Fachverlag, Nürnberg. Search in Google Scholar

8. FAOSTAT 2019, http://www.fao.org/faostat/en/#data/QC, retrieved: 10 May 2021 Search in Google Scholar

9. Faltermaier A., Waters D., Becker T., Arendt E. & Gastl M. (2014). Common wheat (Triticum aestivum L.) and its use as a brewing cereal – a review. Journal of the Institute of Brewing. 120; 1-15. http://doi.org/10.1002/jib.10710.1002/jib.107 Search in Google Scholar

10. Farzaneh V., Ghodsvali A., Bakhshabadi H., Zane Z. & Carvalho I. (2017). The impact of germination time on the some selected parameters through malting process. International Journal of Biological Macromolecules, 94; 663 – 668. http://dx.doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2016.10.052.10.1016/j.ijbiomac.2016.10.05227769933 Search in Google Scholar

11. Fennema O. R., Srinivasan N. D. & Parkin K. L. (2010). Quimica de Alimentos de Fennema (p. 900, 4th ed.) Porto Alegre: editora Artimed. Search in Google Scholar

12. Gorzelany J., Belcar J. & Matłok N. (2019). Assessment of the quality of malt obtained from spring malting barley delivered to the SAN Farmer’s Cooperative in 2018. Agricultural Engineering. 23(3); 51-60. http:/doi.org/10.1515/agriceng-2019-002510.1515/agriceng-2019-0025 Search in Google Scholar

13. Gorzolka K., Lissel M., Kessler N., Loch-Ahringc S. & Niehaus K. (2012). Metabolic finger printing of barley whole seeds, endosperms and embryos during industrial malting. Journal of Biotechnology. 159; 177-187. DOI: 10.1016/j.jbiotec.2012.03.01210.1016/j.jbiotec.2012.03.01222465293 Search in Google Scholar

14. Grassi S., Cardone G., Bigagnoli D. & Marti A. (2018). Monitoring the sprouting process of wheat by non-conventional approaches. Journal of Cereal Science. 83; 180-187. https://doi.org/10.1016/j.jcs.2018.08.00710.1016/j.jcs.2018.08.007 Search in Google Scholar

15. Guo M., Xu K. & Wang Z. (2019). Effect of kilning on the composition of protein and arabinoxylan in wheat malt. Journal of the Institute of Brewing. 125; 288-293. http://doi.org/10.1002/jib.56110.1002/jib.561 Search in Google Scholar

16. Jin Y., Du J., Zhang K., Xie L. & Li P. (2012). Relationship between Kolbach index and other quality parameters of wheat Malt. Journal of the Institute of Brewing. 118; 57-62. DOI 10.1002/jib.1510.1002/jib.15 Search in Google Scholar

17. Jin Y.-H., Du J.-H., Zhang K.-L. & Zhang X.-C. (2011). Effect of Wheat Starch Contents on Malt Qualities. Journal of the Institute of Brewing. 117(4); 534-540. https://doi.org/10.1002/j.2050-0416.2011.tb00501.x.10.1002/j.2050-0416.2011.tb00501.x Search in Google Scholar

18. Jin Y., Zhang K. & Du J. (2008). Effect of Wheat Protein Content on Endosperm Composites and Malt Quality. Journal of the Institute of Brewing. 114(4); 289-293. https://doi.org/10.1002/j.2050-0416.2008.tb00771.x10.1002/j.2050-0416.2008.tb00771.x Search in Google Scholar

19. Kleinwächter M., Müller Ch., Methner F.–J. & Selmar D. (2014). Biochemical heterogeneity of malt is caused by both biological variation and differences in processing: Individual grain analyses of biochemical parameters in differently steeped barley (Hordeum vulgare L.) malts. Food Chemistry. 147, 25 – 33. http://dx.doi.org/10.1016/j.foodchem.2013.09.09010.1016/j.foodchem.2013.09.09024206681 Search in Google Scholar

20. Krstanović V., Habschied K. & Mastanjević K. (2021). Research of Malting Procedures of Winter Hard Wheat Varieties – Part I. Foods. 10, 52. DOI:10.3390/foods1001005210.3390/foods10010052782426333379153 Search in Google Scholar

21. Krstanović V., Mastanjević K., Nedović V. & Mastanjević K. (2019). The influence of Wheat Malt Quality on Final Attenuation Limit of Wort. Fermentation. 5 (4); 89. https://doi.org/10.3390/fermentation504008910.3390/fermentation5040089 Search in Google Scholar

22. Li J., Du J., Wu X., Zhang Z. & Zhang K. (2017). Changes in crude arabinoxylan during cloud wheat beer brewing on a production scale. Journal of the Institute of Brewing. 123; 192-198. http:/doi.org/10.1002/jib.407 Search in Google Scholar

23. Meilgaard M. (1999). Wort composition. In: McCabe, J.T. (Ed.), The Practical Brewer, third ed. Master Brewers Association of the Americas, Wauwatosa, pp. 147e164. Search in Google Scholar

24. Michałowska D. (2017). Zawartość różnych form azotu w słodach niskobiałkowych a ich wartość technologiczna. Postępy Nauki i Technologii Przemysłu Rolno – Spożywczego. 72(1); 52-65. Search in Google Scholar

25. Molinari R., Costantini L., Timperio A. M., Lelli V., Bonafaccia F., Bonafaccia G. & Mererndino N. (2018). Tartary buckwheat malt as ingredient of gluten-free cookies. Journal of Cereal Science. 80; 37-43. https://doi.org/10.1016/j.jcs.2017.11.01110.1016/j.jcs.2017.11.011 Search in Google Scholar

26. Montanuci F. D., Ribani M., De Martos Jorge L. M. & Martos Jorge R. M. (2017). Effect of steeping time and temperature on malting process. Journal of Food Process Engineering. 40;e12519. https://doi.org/10.1111/jfpe.1251910.1111/jfpe.12519 Search in Google Scholar

27. Müller Ch. & Methner F.-J. (2015). An accelerated malting procedure – influences on malt quality and cost savings by reducing Energy consumption and malting losses. Journal of the Institute of Brewing. 121; 181-192. https://doi.org/10.1002/jib.22510.1002/jib.225 Search in Google Scholar

28. Nowak J., Paluszkiewicz M. & Lasik M. (2009). Wpływ pH zacieru i brzeczki na przebieg procesu technologicznego i wybrane wyróżniki jakościowe piwa. Bromatologia i Chemia Toksykologiczna. XLII, 3; 414 – 419. Search in Google Scholar

29. Pater A., Zdaniewicz M., Cioch-Skoneczny M. & Duliński R. (2019). Metody regulacji pH zacieru słodowego i ich wpływ na jakość oraz przebieg wytwarzania brzeczki piwnej. Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego. 1; 47-51. Search in Google Scholar

30. Pecio A. (2002). Środowiskowe i agrotechniczne uwarunkowania wielkości i jakości plonu ziarna jęczmienia browarnego. Fragmenta Agronomica. 19(4); 7–97. Search in Google Scholar

31. Polska Norma PN-EN ISO 712:2012. Ziarno zbóż i przetwory zbożowe – Oznaczanie wilgotności – Metoda odwoławcza. Polski Komitet Normalizacyjny. Search in Google Scholar

32. Polska Norma PN-EN ISO 7971-3:2019-03. Ziarno zbóż – Oznaczanie gęstości w stanie zsypnym, zwanej masą hektolitra. Polski Komitet Normalizacyjny. Search in Google Scholar

33. Psota V., Musilová M., Sachambula L., Horáková V., Přinosil A., Šmíd F., Adámková K. & Adam M. (2018). Malting quality of winter wheat (Triticum aestivum L.). Kvasny Prumysl. 64(6); 302-313. DOI:10.18832/kp20183210.18832/kp201832 Search in Google Scholar

34. Schmitt M., Skadsen R. & Budde A. (2013). Protein mobilization and malting – specific proteinase expression during barley getermination. Journal of Cereal Science. 58; 324 – 332. http://dx.doi.org/10.1016/j.jcs.2013.05.00710.1016/j.jcs.2013.05.007 Search in Google Scholar

35. Schmitt M. R. & Marinac L. (2007). Beta-amylase degradation by serine endoproteinases from green barley malt. Journal of Cereal Science. 47; 480-488. doi:10.1016/j.jcs.2007.06.00210.1016/j.jcs.2007.06.002 Search in Google Scholar

36. Strąk E. & Balcerek M. (2016). Słody jako źródło enzymów amylolitycznych w procesie enzymatycznej hydrolizy skrobi. ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość. 6 (109), 41 – 54. DOI: 10.15193/zntj/2016/109/160 Search in Google Scholar

37. Szwajgier D. & Targoński Z. (2005). Arabinoksylany ze słodu źródłem naturalnego przeciwutleniacza – kwasu ferulowego i błonnika pokarmowego w piwie. ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość. 4(45); 27-41. Search in Google Scholar

38. Szwed Ł., Błażewicz J., Zembold-Guła A., Pelak M. & Dawidowicz A. (2009). Wpływ frakcjonowania i czasu słodowania ziarna jęczmienia na liczbę Kolbacha słodów oraz zawartość wolnego azotu alfa-aminokwasowego w brzeczkach. ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość. 6(67); 119-128. Search in Google Scholar

39. Weiner W., Gozdecka G. & Kopral W. (2008). Badania możliwości pozyskiwania słodu z ziarna wybranych zbóż. Acta Agrophysica. 12(3); 813-823. Search in Google Scholar

40. Węgrzyn S. & Bichoński A. (2001). Zróżnicowanie i genetyczne uwarunkowanie cech wartości technologicznej jęczmienia jarego browarnego. Biuletyn IHAR. 220; 153-160. Search in Google Scholar

41. Woźniak W. & Grundas S. (2006). Porównanie właściwości ziarna pszenicy i jęczmienia przed oraz po nawilżaniu i suszeniu. MOTROL. 8; 261-269. Search in Google Scholar

42. Woźniak W. (2004). Fizyczne skutki zmian wilgotności ziarna jęczmienia. Acta Agrophysica. 4(1); 235-242. Search in Google Scholar

43. Xie L., Jin Y., Du J. & Zhang K. (2014). Water – soluble protein molecular weight distribution and effects on wheat malt quality during malting. Journal of the Institute of Brewing. 120; 399-403. DOI 10.1002/jib.18210.1002/jib.182 Search in Google Scholar

44. Yang B., Yin Y., Liu Ch., Zhao Z. & Guo M. (2021). Effect of germination time on the compositional, functional and antioxidant properties of whole wheat malt and its end-use evaluation in cookie-making. Food Chemistry. 349; 129125. DOI: 10.1016/j.foodchem.2021.12912510.1016/j.foodchem.2021.12912533535111 Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo