1. bookVolume 12 (2022): Issue 3 (November 2022)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2585-7444
First Published
16 Apr 2015
Publication timeframe
3 times per year
Languages
English
Open Access

Interaction Analysis in Nurseries

Published Online: 15 Nov 2022
Volume & Issue: Volume 12 (2022) - Issue 3 (November 2022)
Page range: 135 - 146
Received: 23 Apr 2022
Accepted: 10 Oct 2022
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2585-7444
First Published
16 Apr 2015
Publication timeframe
3 times per year
Languages
English

A bölcsődei nevelés-gondozás országos alapprogramja. 4. melléklet a 6/2016. (III. 24.) EMMI rendelethez „10. melléklet a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelethez. Magyar Közlöny 2016. 40. 3906-3913. Search in Google Scholar

Bimbó Z. (2015). A korai évek nevelését szolgáló tevékenységek. In Á. Nyitrai (Ed.), Szemelvények a kisgyermeknevelés köréből 2 (pp. 21-60). Kaposvár: Kaposvári Egyetem Pedagógiai Kar. Search in Google Scholar

Buda B. (1994). A közvetlen emberi kommunikáció szabályszerűségei. Budapest: Animula. Search in Google Scholar

Buda B. (2012). Empátia. A beleélés lélektana. Budapest: L’Harmattan. Search in Google Scholar

Bugán A. (1996). Pedagógia, pszichológia és társadalom. In E. Bagdy (Ed.), A pedagógus hivatásszemélyisége. Egy pályaszocializációs kísérlet tanulságai (pp. 11-34). Debrecen: KLTE Pszichológiai Intézet. Search in Google Scholar

Cole, M., & Cole, S. R. (2003). Fejlődéslélektan. Budapest: Osiris. Search in Google Scholar

Farrar, M. J. (1992). Negative evidence and grammatical morpheme acquisition. Developmental Psychology, 28(1), 90-98.10.1037/0012-1649.28.1.90 Search in Google Scholar

Gordon, T. (1990). A tanári hatékonyság fejlesztése a T.E.T-módszer. Budapest: Gondolat. Search in Google Scholar

Grimm, H. (2003). Störungen der Sprachentwicklung. Göttingen: Hogrefe. Search in Google Scholar

Günther, B., & Günther, H. (2004). Erstsprache, Zweitsprache, Fremdsprache. Eine Einführung. Weinheim: Beltz. Search in Google Scholar

Hoff-Ginsberg, E. (2000). Soziale Umwelt und Sprachenlernen. In H. Grimm (Ed.), Enzyklopädie der Psychologie. Sprachentwicklung (Vol. 3) (pp. 463-499). Göttingen: Hogrefe. Search in Google Scholar

Központi Statisztikai Hivatal (2019). A gyermekek napközbeni ellátása, 2018. Statisztikai tükör. KSH. Retrieved from http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/stattukor/kisgyermnapkozbeni/kisgyermnapkozbeni18.pdf Search in Google Scholar

Krashen, S. (1985). The input hypothesis. London: Longman. Search in Google Scholar

Kullik, A., & Petermann, F. (2012). Emotionsregulation im Kindesalter. Göttingen: Hogrefe. Search in Google Scholar

Petermann, F., & Wiedebusch, S. (2016). Emotionale Kompetenz bei Kindern. 3. Göttingen: Hogrefe.10.1026/02710-000 Search in Google Scholar

Pfeffer, S. (2017). Sozial-emotionale Entwicklung fördern. Wie Kinder in der Gemeinschaft stark werden. Freiburg: Herder. Search in Google Scholar

Ranschburg J. (1977). Félelem, harag, agresszió. Budapest: Tankönyvkiadó. Search in Google Scholar

Saxton, M. (2000). Negative evidence and negative feedback: immediate effects on the grammaticality of child speech. First Language, 20, 221-252.10.1177/014272370002006001 Search in Google Scholar

Szőke-Milinte E. A pedagógiai kommunikáció értelmezései. Retrieved from http://www.irisro.org/pedagogia2013januar/0309SzokeMilinteEniko.pdf Search in Google Scholar

Zrinszky L. (2002). Gyakorlati pedagógiai kommunikáció. Budapest: ADU-Fitt Image. Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo