Cite

Buka i toluen mogu prouzročiti značajne štetne posljedice u različitim organskim sustavima u ljudi, ali je malo poznato kako djeluju zajedno. Stoga je cilj ovog istraživanja bio utvrditi kako izloženost njihovoj kombinaciji utječe na razine upalnih citokina u serumu [tumorskoga nekrotskog čimbenika alfa (TNF-α) i interleukina 1 beta (IL-1β)], na tjelesnu masu te na apoptotske i histopatološke promjene na srčanom, plućnom, želudčanom i slezenskom tkivu. U tu smo svrhu novozelandske kuniće izložili buci (100 dB) i/ili toluenu (1000 mg/L) u posebnoj komori u neprekidnom trajanju od dva tjedna. Razine TNF-α i IL-1β izmjerene su u 14 dana nakon svršetka izloženosti pomoću imunoenzimske metode ELISA, a ekspresije proteina Bax i Bcl-2 povezanih s apoptozom pomoću kvantitativne polimerazne lančane reakcije (engl. real-time polymerase chain reaction, PCR). Buka i toluen, zasebno i u kombinaciji, doveli su do različitih promjena razina TNF-α i IL-1β u serumu te značajno povećali omjer proteina Bax/Bcl-2 u plućima i slezeni. Usto su prouzročili različite patološke promjene u srčanom, plućnom, slezenskom i želučanom tkivu. Istraživanje je potvrdilo da izloženost buci i toluenu dovodi do cijelog niza toksikopatoloških promjena, vjerojatno tako što pokreće upalne putove i mehanizme apoptoze. Također se doima da kombinirana izloženost ima slabije djelovanje od djelovanja svake sastavnice zasebno, premda histopatološki nalazi upućuju na suprotno.

eISSN:
1848-6312
Languages:
English, Slovenian
Publication timeframe:
4 times per year
Journal Subjects:
Medicine, Basic Medical Science, other