Cite

Okratoksin A(OTA) i citrinin (CTN) nefrotoksični su mikotoksini koji zajednički kontaminiraju žitarice. Cilj ovoga istraživanja bio je izmjeriti koncentraciju OTA-e i CTN-a u bubrezima i jetri štakora, tretiranih tim mikotoksinima, te provjeriti hoće li tretman resveratrolom (RSV) smanjiti koncentraciju mikotoksina u tkivima. Istraživanje je provedeno na mužjacima štakora soja Wistar, koji su 21 dan bili tretirani OTA-om (0,125 i 0,250 mg/kg t. m.), a dva dana CTN-om (20 mg/kg t. m.) ili kombinacijama tih mikotoksina. Dvije skupine štakora koje su tretirane mikotoksinima OTA+CTN dobivale su 21 dan RSV (20 mg/kg t. m.). Povećanje koncentracija OTA-e u bubrezima i jetri bio je u skladu s povećanjem doze. Tretman mikotoksinima OTA+CTN smanjio je nakupljanje OTA-e u bubrezima i jetri, a povećao je koncentraciju CTN-a. Tretman RSV-om povećao je koncentraciju OTA-e u bubrezima i jetri, ali je smanjio koncentraciju CTN-a u bubrezima tretiranih štakora. Koncentracija OTA-e značajno se smanjila u prisutnosti CTN-a, vjerojatno zbog kompeticije CTN-a i OTA-e za prijenosnike OAT1 i 3, koji služe za prijenos tih toksina kroz membrane u bubrezima.

eISSN:
1848-6312
Languages:
English, Slovenian
Publication timeframe:
4 times per year
Journal Subjects:
Medicine, Basic Medical Science, other