Cite

Pojedini mikotoksini poput bovericina (BEA), okratoksina A (OTA) i zearalenona (ZEA) prelaze krvno-moždanu barijeru, a to je i razlog zbog kojega smo istražili djelovanje ekstrakta karotenoida iz mesa bundeve protiv upalnih procesa izazvanih ovim mikotoksinima i njihovim kombinacijama (OTA+ZEA i OTA+ZEA+BEA) na modelu krvno-moždane barijere koji se sastojao od kultura stanica ECV304 i C6, oslanjajući se pritom na neciljani metabolomički pristup. Stanice su tretirane mikotoksinima u koncentraciji od 100 nmol/L po mikotoksinu odnosno ekstraktom karotenoida u koncentraciji od 500 nmol/L. Za kontrolu smo upotrijebili samo otapalo (stanična kontrola) odnosno otapalo s bundevinim ekstraktom (ekstraktna kontrola). Nakon dva sata tretmana uzorci su analizirani metodom tekućinske kromatografije / masene spektrometrije (HPLC-ESI-QTOF-MS), a dobiveni metaboliti identificirani su usporedbom s bazom podataka Metlin. Primjena ekstrakta značajno je smanjila količinu metabolita proupalne arahidonske kiseline eoksina (14,15-LTE4) u kulturama tretiranima samo zearalenonom odnosno kombinacijom BEA+OTA+ZEA. Drugi upalni biljeg, prostaglandin D2-glicerol ester, otkriven je samo u kulturama tretiranima kombinacijama OTA+ZEA odnosno BEA+OTA+ZEA, ali ne i u onima koje su usto tretirane bundevinim ekstraktom. Osim toga, u prisutnosti mikotoksina značajno je porasla koncentracija metabolita dihidromoreloflavona iz bundevina ekstrakta. Time je taj ekstrakt iskazao zaštitno djelovanje protiv stanične upale uzrokovane mikotoksinima zahvaljujući svojstvima flavonoida koji se nalaze u njezinu mesu.

eISSN:
1848-6312
Languages:
English, Slovenian
Publication timeframe:
4 times per year
Journal Subjects:
Medicine, Basic Medical Science, other