Cite

Edukacija iz medicine rada i sporta (MRIS) slabo je zastupljena u kurikulima dodiplomskih studija medicine. Studenti medicine na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu obvezni su pohađati nastavu iz MRIS-a tjedan dana na posljednjoj godini studija. Nastava je organizirana prema načinu poučavanja u grupi (PUG). Kako studenti koji iskuse PUG imaju bolje rezultate ispita i ocjene u odnosu na studente koji samo pohađaju predavanja, cilj ovog istraživanja bio je procijeniti znanje i stavove studenata odmah nakon nastave iz MRIS-a koja je zasnovana na PUG-u. U ovom presječnom istraživanju sudjelovala su 162 studenta završne godine studija medicine na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu koji su iskusili PUG tijekom nastave iz MRIS-a u akademskoj godini 2019./2020. Bili su uključeni u istraživanje od 30. rujna 2019. do 4. ožujka 2020. Sudionici su ispunili upitnik s 20 čestica koji se odnosi na znanje i stavove studenata o MRIS-u. Autori su ga sastavili i prilagodili hrvatskom zakonodavstvu. Rezultati našega istraživanja pokazali su pozitivne stavove studenata prema nastavi iz MRIS-a i negativne stavove prema poslu u medicini rada i specijalizaciji iz MRIS-a. Studenti su pokazali osrednje zanimanje za posao u sportskoj medicini. Iako su pokazali dostatno znanje odmah nakon završetka kolegija, bili su umjereno zadovoljni svojim znanjem iz MRIS-a. Praktični aspekti strategije poučavanja na nastavi iz MRIS-a trebali bi se razmotriti u budućnosti kako bi se promicao rad u MRIS-u među studentima medicine rada i sporta ili barem podigla svijest o važnosti prevencije brojnih poremećaja koji su vezani uz rad ili sport.

eISSN:
1848-6312
Languages:
English, Slovenian
Publication timeframe:
4 times per year
Journal Subjects:
Medicine, Basic Medical Science, other