1. bookVolume 56 (2017): Issue 1 (January 2017)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2545-3149
First Published
01 Mar 1961
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English, Polish
access type Open Access

Assessing biocidal activity of agents used in chemical-thermal decontamination of hospital textiles in the light of new European Standard PN-EN 16616: 2015-10. Chemical-thermal decontamination of textiles

Published Online: 21 May 2019
Volume & Issue: Volume 56 (2017) - Issue 1 (January 2017)
Page range: 113 - 119
Received: 01 May 2016
Accepted: 01 Oct 2016
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2545-3149
First Published
01 Mar 1961
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English, Polish
Abstract

Appropriate decontamination of hospital textiles depends heavily on specifically defined proceedings for handling decontaminated hospital textiles (collection, segregation, packing, transportation) and appropriate disinfection in the laundry process. It is becoming increasingly common to disinfect hospital textiles in a chemical-thermal process. Disinfectants used in this process should be applied according to functional parameters defined in validated and repeatable test methods. Changes in assessing the activity of agents used in chemical-thermal disinfection of hospital textiles refer primarily to the standardization of testing methods for these agents. PN-EN 16616 Standard which regards chemical-thermal disinfection of textiles clearly regulates the rules of assessing the effectiveness of agents used in the disinfection of hospital textiles and defines a possible scope of their biocidal activity (bactericidal, tuberculocidal and fungicidal activity). It is assumed that further assessment of the activity of sporicidal agents will be developed in the future.

1. Introduction. 2. Categorisation of hospital textiles and required scope of decontamination. 3. Chemical-thermal disinfection in the laundry process. 4. Chemical-thermal disinfection of hospital textiles in the laundry process – agents. 5. European Standard PN-EN 16616: 2015-10. Chemical Disinfectants And Antiseptics – Chemical-Thermal Textile Disinfection – Test Method And Requirements (phase 2, step 2). 6. Assessing sporicidal activity of disinfectants in the process of chemical-thermal disinfection – perspectives. 7. Assessing virucidal activity of disinfectants in the process of chemical-thermal disinfection – perspectives. 8. Conclusions

1. Wprowadzenie. 2. Kategoriebieliznyszpitalnej i wymaganyzakresdekontaminacji. 3. Proceschemiczno-termicznejdezynfekcji w procesieprania. 4. Dezynfekcjachemiczno-termicznabielizny w procesieprania–preparaty. 5. Norma Europejska PN-EN 16616: 2015-10. Chemiczneśrodki dezynfekcyjne i antyseptyczne. Dezynfekcjachemiczno-termicznatekstyliów. Metodabadania i wymagania (faza 2, etap 2). 6. Metodyocenyaktywności sporobójczej preparatów dezynfekcyjnych w procesiedezynfekcjichemiczno-termicznej–perspektywy. 7. Metodyocenyaktywności wirusobójczej preparatów dezynfekcyjnych w procesiedezynfekcjichemiczno-termicznej–perspektywy. 8. Podsumowanie

Key words

Słowa kluczowe

Büttgen S., Gebel J., Rheinbaben F., Hornei B., Engelhart S., Exner M.: Efficacy of surface and instrument disinfection with sporicidal claims against spores of Clostridium difficile ribotype 027. Hyg. Med. 33, 194–200 (2008)Search in Google Scholar

Biering H.: More than 100 years of Peracetic Acid: An old active substance with a bright future. Journal for Hygiene in Hospitals and Medical Practice. Aseptica, 14–19. 2005Search in Google Scholar

Dyrektywa Rady 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 dotycząca wyrobów medycznychSearch in Google Scholar

Europejski Komitet Normalzacyjny, Komitet Techniczny nr 216 (CEN) https://standards.cen.euSearch in Google Scholar

Fijan S., Turk S.S.: Inactivation of Enterococcus faecium in water and hospital laundry wastewater by disinfection processes utilizing peroxyacetic acid or ultraviolet radiation. J. Pure Appl. Microbiol. 8, 531–538 (2014)Search in Google Scholar

Fijan S., Koren S., Cencié A., Sostar-Turk S.: Antimicrobial disinfection effect of laundering procedure for hospital textiles against various indicator bacteria and fungi using different substrates for stimulating human excrements. Diagn. Microbial. Infect. Dis. 57, 251–257 (2007)Search in Google Scholar

Fijan S., Turk S.S.: Hospital Textile, Are they a possible vehicle for healthcare associated infections? Int. J. Environ. Res. Public Health, 9, 3330–3343. (2012)10.3390/ijerph9093330349987223202690Search in Google Scholar

Fraise A.P., Wilkinson., Bradley C.R., Paton S., Walker J., Maillard J.-Y., Wesgate R.L., Hoffman P., Coia J., Woodall C., Fry C., Wilcox M.: Development of a sporicidal test method for Clostridium difficile. J. Hosp. Infect. 89, 2–15. (2015)10.1016/j.jhin.2014.09.01425477061Search in Google Scholar

Hryniewicz W., Martirosian G., Ozorowski T.: Zakażenia Clostridium difficile, diagnostyka, terapia, profilaktyka, Narodowy Instytut Leków, 2011Search in Google Scholar

Kołuda J. Jakość mikrobiologiczna bielizny szpitalnej po procesie prania dezynfekcyjnego. Probl. Hig. Epidemiol. 94, 179–183 (2013)Search in Google Scholar

Röhm-Rodowald E., Jakimiak B., Chojecka A., Żmuda-Baranowska M., Kanclerski K., Ziemba B.: Porównanie metod oceny bakteriobójczego i grzybobójczego działania środków dezynfek cyjnych przeznaczonych do chemiczno-termicznej dezynfekcji bielizny szpitalnej. Zakażenia, 6, 15–20 (2012)Search in Google Scholar

Przondo J.: Związki powierzchniowoczynne i ichzastosowanie w produktach chemii gospodarczej. Wyd. Politechniki Radomskiej, Radom, 2007Search in Google Scholar

PZH DF 05/03: 2003.02.07. Metoda określania działania bakteriobójczego i/lubgrzybobójczego dezynfekcyjnych preparatów przeznaczonych do chemiczno-termicznej dezynfekcji bielizny niezanieczyszczonej krwiąSearch in Google Scholar

PN-EN 14065: 2016-07. Tekstylia. Tekstylia poddawane obróbce w pralni. System kontroli skażenia biologicznegoSearch in Google Scholar

PN-EN 16616: 2015-10. Chemiczne środki dezynfekcyjne i antyseptyczne. Dezynfekcja chemiczno-termiczna tkanin. Metoda badania i wymagania (faza 2, etap 2)Search in Google Scholar

PN-EN 14885: 2015-10. Chemiczne środki dezynfekcyjne i antyseptyczne. Zastosowanie Norm Europejskich dotyczących chemicznych środków dezynfekcyjnych i antyseptycznychSearch in Google Scholar

PN-EN 13704: 2004. Chemiczne środki dezynfekujące. Ilościowa metoda zawiesinowa określania działania sporobójczego chemicznych środków dezynfekujących stosowanych w sektorze żywnościowym, warunkach przemysłowych, domowych orazzakładach użyteczności publicznej. Metodabadania i wymagania (faza 2, etap 1)Search in Google Scholar

PN-EN 14347: 2005.Chemiczne środki dezynfekcyjne i antyseptyczne – Podstawowe działanie sporobójcze. Metoda badania i wymagania (faza 1, etap 1)Search in Google Scholar

PN-EN 14476+A1: 2015-10 Chemiczneśrodki dezynfekcyjne i antyseptyczne – Ilościowa zawiesinowa metoda określania wirusobójczego działania w obszarze medycznym – Metodabadania i wymagania (Faza 2/Etap 1)Search in Google Scholar

Röhm-Rodowald E., Jakimiak B., Podgórska M., Chojecka A.: Ocena mikrobiologiczna skuteczności dezynfekcji chemiczno-termicznej bielizny szpitalnej zanieczyszczonej krwią. Roczn. PZH, 61, 329–33 (2010)Search in Google Scholar

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22.04.2005 w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki. Dz.U. 2005; nr 81, poz. 716Search in Google Scholar

Sauerbrei A., Wutzler P.: Testing thermal resistance of viruses. Arch Virol. 1, 115–119 (2009)10.1007/s00705-008-0264-x19039515Search in Google Scholar

Smulders E.: Laundry Detergents, Wiley-VCH, Weinheim, 200210.1002/3527600450Search in Google Scholar

Sójka-Ledakowicz J., Lewartowska J., Gajdzicki B.: Technologia otrzymywania i właściwości równowagowego kwasu nadocto wego. Przemysł Chemiczny, 8/9, 1171–1173 (2003)Search in Google Scholar

Staniszewska M., Röhm-Rodowald E., Jakimiak B.: Działanie sporobójcze środków dezynfekcyjnych. Zakażenia, 5, 12–17 (2006)Search in Google Scholar

Tadeusiak B., Jakimiak B., Röhm-Rodowald E., Kanclerski K.: Wytyczne postępowania z bielizną szpitalną, Wydawnictwo Metodyczne NIZP-PZH, Warszawa 2004Search in Google Scholar

Tadeusiak B.: Pralnia z barierą higieniczną (w) Higiena w placówkach opieki medycznej, red: G. Dulny, E. Lejbrandt, A. Tymoczko, Verlag Dashöfer, Warszawa, IV, 2003, s. 1–10Search in Google Scholar

Tarka P.: Kwas nadoctowy i możliwości jego wykorzystania w dekontaminacji. Zakażenia, 1, 6–11 (2013)Search in Google Scholar

Ustawa o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi z dnia 5 grudnia 2008 r. Dz. U. 2013; poz. 947 ze zmianamiSearch in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo