1. bookVolume 12 (2017): Issue 2 (December 2017)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
1338-7278
First Published
29 Mar 2013
Publication timeframe
2 times per year
Languages
English
access type Open Access

Influence of transit water flow rate on its dispensation and on inflow through nozzles in pressure pipeline under action of external pressure

Published Online: 29 Dec 2017
Volume & Issue: Volume 12 (2017) - Issue 2 (December 2017)
Page range: 139 - 146
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
1338-7278
First Published
29 Mar 2013
Publication timeframe
2 times per year
Languages
English
Abstract

The influence of transit flow rate of water upon operative of the equipped with nozzles pressure pipeline is experimentally investigated. External pressure, which varies in the range of 1465-2295 mm, acted upon the pipeline. The angle β between vectors of velocities of the stream in the pipeline and jets which branch off through nozzles were given the value: ; 45° ; 90° ; 135° ; 180°. The diameter of the pipeline was of D=20.18 mm, the diameter of nozzles d=6.01 mm. The distances between the nozzles were 180 mm, and the number of them 11. The value of the transit flow rate at input into the pipeline varied from 4.05 to 130.20 cm3 / s. The increase in flow rate of the transit flux Qtr caused increase in non-uniformity of distribution of operating heads and increase in flow rate of water along the pipeline over the segment of its dispensation. On the segment of collecting of water, inverse tendency was observed. The number of nozzles through which water became to be dispensed increased with the increase in Qtr.

Keywords

[1] Yakhno O. M. Napirni potoky zi zminnymy kharakterystykamy: monohrafiia / O. M. Yakhno, V. V. Cherniuk, R. M. Hnativ. – Lviv: NU “Lvivska politekhnika”, 2016. – 408 s.Search in Google Scholar

[2] Cherniuk V. V. Hidravlichnyi rozrakhunok trubchastykh vodozabirnykh oholovkiv z bichnymy vodopryimalnymy viknamy / V. V. Cherniuk, M. P. Bosak, O. H. Hvozdetskyi // Visn. Nats. un-tu “Lvivska politekhnika”. Teoriia i praktyka budivnytstva. – Lviv: NU LP. – 2012. – № 737. – S. 213-225.Search in Google Scholar

[3] Voloshchuk V. A. Doslidzhennia hidravlichnykh oporiv i hidravlichni rozrakhunky truboprovodiv z dyskretno zminnymy vytratamy uzdovzh potoku: avtoref. dys. na zdobuttia nauk. stupenia kand. tekhn. nauk: spets. 05.23.16 “Hidravlika i inzhenerna hidrolohiia” / V. A. Voloshchuk. – Rivne: Rivnensk. derzh. tekhn. un-t, 2001. – 20 s.Search in Google Scholar

[4] Kravchuk A. M. Hidravlika zminnoi masy napirnykh truboprovodiv tekhnichnykh system: avtoref. dys. na zdobuttia nauk. stupenia dokt. tekhn. nauk: spets. 05.23.16 “Hidravlika i inzhenerna hidrolohiia” / A. M. Kravchuk. – K., 2004. – 35 s.Search in Google Scholar

[5] Chernyshov D. O. Vplyv hidrodynamiky potoku na kharakterystyky roboty rozpodilchykh truboprovodiv: avtoref. dys. na zdobuttia nauk. stupenia kand. tekhn. nauk: spets. 05.23.16 “Hidravlika i inzhenerna hidrolohiia” / D. O. Chernyshov. – K., 2005. – 20s.Search in Google Scholar

[6] Cherniuk V. V. Stend dlia doslidzhennia prytoku v napirnyi truboprovid-zbyrach, prokladenyi u pototsi ridyny / V. V. Cherniuk, V. V. Ivaniv // Problemy vodopostachannia, vodovidvedennia ta hidravliky. Nauk.-tekhn. zbirnyk. Vypusk 25. – K.: Kyiv. nats. un-t budivnytstva i arkhitektury, 2015. – S. 286-294.Search in Google Scholar

[7] Vasyl Ivaniv. Influence of Jet-To-Main Stream Turning Angle in Fluid Flow from Cylindrical Nozzle of Collector-Pipeline on Flow Coefficient / Ivaniv Vasyl, Cherniuk Volodymyr // Czasopismo Inżynierii lądowej, środowiska i architektury. Journal of civil engineering, environment and architecture (p-ISSN 2300-5130), (e-ISSN 2300-8903). JCEEA, tom XXXIII, z. 63 (4/2016), październik-grudzień 2016. – S. 229-238.Search in Google Scholar

[8] Smyislov V. V. Gidravlicheskiy raschet perforirovannyih tsilindricheskih truboprovodov s razdachey raskhoda / V. V. Smyislov, N. O. Ezerskiy // Gidravlika i gidrotehnika. – Vyip. 30. – 1980. – S. 52-59.Search in Google Scholar

[9] Cherniuk V. V. Vplyv tranzytnoi vytraty vody na rozdachu ta prytik kriz nasadky v napirnomu truboprovodi / V. V. Cherniuk, V. V. Ivaniv // Visn. Nats. un-tu “Lvivska politekhnika”. Teoriia i praktyka budivnytstva. – Lviv: NU “Lvivska politekhnika”. – 2016. – № 844. – S. 216-227.Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo