1. bookVolume 39 (2017): Issue 3 (September 2017)
Journal Details
License
Format
Journal
First Published
09 Nov 2012
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English
access type Open Access

Application of Long Expansion Rock Bolt Support in the Underground Mines of Legnica–Głogów Copper District

Published Online: 18 Nov 2017
Page range: 47 - 57
Journal Details
License
Format
Journal
First Published
09 Nov 2012
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English

In the underground mines of the Legnica–Głogów Copper District (LGOM) the main way to protect the room excavation is the use of a rock bolt support. For many years, it has proven to be an efficient security measure in excavations which met all safety standards and requirements. The article presents the consumption of the rock bolt support in the Mining Department “Polkowice–Sieroszowice” in the years 2010–2015 as well as the number of bolt supports that were used to secure the excavations. In addition, it shows the percentage of bolt supports that were used to conduct rebuilding work and cover the surface of exposed roofs. One of the factors contributing to the loss of the functionality of bolt supports is corrosion whose occurrence may lead directly to a reduction in the diameter of rock bolt support parts, in particular rods, bearing plates and nuts. The phenomenon of the corrosion of the bolt support and its elements in underground mining is an extremely common phenomenon due to the favorable conditions for its development in mines, namely high temperature and humidity, as well as the presence of highly aggressive water. This involves primarily a decrease in the capacity of bolt support construction, which entails the need for its strengthening, and often the need to perform the reconstruction of the excavation.

Keywords

[1] Biliński J., Kosior A., Malik D., Rzepecki W., Niektóre zagadnienia związane z korozją obudowy kotwiowej zabezpieczającej wyrobiska drążone w II i III stopniu zagrożenia wodnego w ZG „POLKOWICE”. Materiały konferencyjne „Obudowa kotwiowa jako skuteczny sposób zabezpieczenia wyrobisk w kopalniach rud miedzi”, Lubiatów 1996, Wydawnictwo Centrum Badawczo-Projektowe Miedzi „Cuprum” Sp. z o.o. Wrocław, 119–125.Search in Google Scholar

[2] Burtan Z., Zorychta A., Cieślik J., Chlebowski D., Influence of mining operating conditions on fault behavior, Archives of Mining Science, 2014, 59(3), 691–704.Search in Google Scholar

[3] Heming W., Xuefeng Z., Dongsheng L., Pinglei Z., Changsen S., Corrosion monitoring of rock bolt by using a low coherent fiber-optic interferometry, Optics & Laser Technology, 2015, 67, 137–142.Search in Google Scholar

[4] http://www.nitrex.comSearch in Google Scholar

[5] Korzeniowski W., Ocena stanu podziemnych wyrobisk chodnikowych i komorowych na podstawie empirycznych metod badawczych. Rozprawy – Monografie, nr 156, Uczelnianie Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków 2006.Search in Google Scholar

[6] Korzeniowski W., Herezy Ł., Skrzypkowski K., Korozja stalowej obudowy ŁP wyrobiska chodnikowego w środowisku kopalni soli, Rudy i Metale Nieżelazne Recykling, 2015, 9, 405–413.Search in Google Scholar

[7] Korzeniowski W., Skrzypkowski K., Herezy Ł., Laboratory method for evaluating the characteristics of expansion rock bolts subjected to axial tension, Archives of Mining Science, 2015, 60(1), 209–224.Search in Google Scholar

[8] Korzeniowski W., Skrzypkowski K., Metody badania górotworu kotwami przy obciążeniach dynamicznych, Przegląd Górniczy, 2011, 3–4, 1–8.Search in Google Scholar

[9] Korzeniowski W., Skrzypkowski K., Zagórski K., Reinforcement of Underground Excavation with Expansion Shell Rock Bolt Equipped with Deformable Component, Studia Geotechnica et Mechanica, 2017, 1 (article in progress).Search in Google Scholar

[10] Li C.C., A new energy – absorbing bolt for rock support in high stress rock masses, International Journal of Rock Mechanics and Mining Science, 2010, 47(3), 396–404.Search in Google Scholar

[11] Małkowki P., Stępień A., Współpraca kotwi z górotworem, Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie, 2015, 11, 24–33.Search in Google Scholar

[12] Moosav M., Karimi S., Corrosion protection of rock bolts by epoxy coating and its effect on reducing bond capacity, AZIZ N (ed.) Coal Operators’ Conference, Coal 2008, University of Wollongong & the Australasian Institute of Mining and Metallurgy, 2008, 117–124.Search in Google Scholar

[13] Nierobisz A., The model of dynamic loading of rockbolts, Archives of Mining Science, 2006, 51(3), 453–470.Search in Google Scholar

[14] OBUDOWA Sp. z o.o., 2016 – Dokumentacja techniczna łączonych kotwi rozprężnych typu OB25. KHGM Polska Miedź S.A.Search in Google Scholar

[15] Piechota S., Stopyra M., Stasica J., Wpływ konstrukcji żerdzi kotwi wklejanej na efektywność jej utwierdzenia, Przegląd Górniczy, 2002, 7–8, 35–41.Search in Google Scholar

[16] POLSKA NORMA PN-G-015091: Kotwie górnicze – Wymagania.Search in Google Scholar

[17] Prusek S., Rotkegel M., Małecki Ł., Wybrane sposoby wzmacniania skorodowanej stalowej obudowy odrzwiowej, Przegląd Górniczy, 2015, 5, 71–77.Search in Google Scholar

[18] Pytel W., Geomechaniczne problemy doboru obudowy kotwowej dla warunków wyrobisk górniczych, Wydawnictwo KGHM CUPRUM Sp. z o.o. Centrum Badawczo-Rozwojowe, Wrocław 2012.Search in Google Scholar

[19] Pytlik A., Prusek A., Masny W., A methodology for laboratory testing of rockbolts used in underground mines under dynamic loading conditions, SAIMM Journal of the Southern African Institute of Mining and Metallurgy, 2016, 12, 1101–1110.Search in Google Scholar

[20] Rogoż M., Hydrogeologia kopalniana z podstawami hydrogeologii ogólnej, Główny Instytut Górnictwa, Katowice 2004.Search in Google Scholar

[21] Rusek P., Wantuch E., Zagórski K., The problem of energy-consuming processes in the planning of modern manufacturing Technologies, Journal of Machine Engineering, 2013, Vol. 13, No. 4, 68–76.Search in Google Scholar

[22] Skrzypkowski K., Korzeniowski W., Herezy Ł., Metody badania obudowy kotwowej w Katedrze Górnictwa Podziemnego AGH, Cuprum, 2015, 3, 49–60.Search in Google Scholar

[23] Skrzypkowski K., Zagórski K., Dudek P., Zastosowanie drukarki 3D do produkcji prototypowej podkładki kotwowej, Przegląd Górniczy, 2016, 3, 52–56.Search in Google Scholar

[24] Skrzypkowski K., Zastosowanie obudowy kotwowej podatnej celem poprawy stateczności wyrobisk poprzez częściowe przejmowanie deformacji górotworu, Przegląd Górniczy, 2012, 4, 1–11.Search in Google Scholar

[25] Śledź T., Ratajczak A., Głuch P., Problemy korozji kotwi strunowych w podziemnych wyrobiskach górniczych, Materiały konferencyjne XXIV Szkoły Eksploatacji Podziemnej, Kraków 2015, 1–10.Search in Google Scholar

[26] Tajduś A., Cała M., Tajduś K., Geomechanika w budownictwie podziemnym: projektowanie i budowa tuneli, Wydawnictwa AGH, Kraków 2012.Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo