1. bookVolume 14 (2017): Issue 1 (March 2017)
    Open Issue
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2501-238X
First Published
16 Apr 2016
Publication timeframe
2 times per year
Languages
English
access type Open Access

1. Necklaces and Pendants of the Metal Age on the Territory of Romania

Published Online: 17 Mar 2017
Volume & Issue: Volume 14 (2017) - Issue 1 (March 2017) - Open Issue
Page range: 130 - 138
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2501-238X
First Published
16 Apr 2016
Publication timeframe
2 times per year
Languages
English
Abstract

The present paper will refer to an aspect of processing metals on the territory of Romania, in Bronze Age and Iron Age (the second age habing been studied up to the moment when Prehistory ended: 1st century B.C., being continued by Antiquity). Unfortunately, few pieces were found in settlements and in necropoleis, so it is difficult to attribute the artifacts of the Metal Age to one or other of the existing cultures, though the region where they were produced can be mentioned. Consequently, their study can lead to another classification than the chronological one, and that is of the field of ornamental arts in metal. We will focus only on two types of objects that embellish the neck and the chest: necklaces and pendants, which help us create a vivid image of this important artistic field of the Iron Age on the territory of our country, these two joining the other important types of jewels: bracelets, rings, fibulae, phaleras.

Keywords

1. Dumitrescu, V. (1967). Hăbășești. Situl neolitic de pe Holm. București: Meridiane.Search in Google Scholar

2. Dumitrescu, V. (1974). Arta preistorică în România (1st vol.). București: Meridiane.Search in Google Scholar

3. Florescu, R., Daicoviciu, H., Roşu, L. (1980). Dicţionar enciclopedic de artă veche a României. Bucrești: Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică.Search in Google Scholar

4. Ghemiș, C. & Bulzan, S. (1998). Un pandantiv din bronz descoperit la Oradea - Pepinieră. Crisia, 28, 185-187.Search in Google Scholar

5. Gimbutas, M. (1989). Civilizație și cultură. Vestigii preistorice în sud-estul european. București: Meridiane.Search in Google Scholar

6. Giurescu, C. C., Giurescu, D. C. (1971). Istoria românilor din cele mai vechi timpuri şi pînă astăzi. București: Albatros.Search in Google Scholar

7. Giurescu, D. C. (1981). Istoria ilustrată a românilor. București: Sport- Turism.Search in Google Scholar

8. Kacso, C. (1990). Pandantivele de bronz în formă de clepsidră. Apulum, 26, 79-89.Search in Google Scholar

9. Miclea, I. (1978). Dobrogea. București: Sport-Turism.Search in Google Scholar

10. Miclea, I. Florescu, R. (1980). Preistoria Daciei. București: Meridiane.Search in Google Scholar

11. Monah, D. (1978-1979). Idoli en violon din cultura Cucuteni. Cercetări istorice, 9/10, 163-175.Search in Google Scholar

12. Oanță-Marghitu, R. (2014). Aurul și argintul antic al României. Catalog de expoziție. Râmnicu-Vâlcea: Conphys.Search in Google Scholar

13. Pârvan, V. (1982). Getica. O protoistorie a Daciei. București: Meridiane.Search in Google Scholar

14. Petrescu-Dîmboviţa, M. & Vulpe, A. (2010). Istoria românilor (1st vol.) Moştenirea timpurilor îndepărtate. Academia Română. București: Enciclopedică.Search in Google Scholar

15. Popa, C. I. (2010). Între podoabe, statut social și simbolistică. Pandantiveleochelari din Bronzul transilvănean. Apulum, 47, 1-22.Search in Google Scholar

16. Rusu, M. (1967). Depozitul de coliere de la Coldău. Apulum, 6, 85-100.Search in Google Scholar

17. Rusu, M. (1972). Considerații asupra metalurgiei aurului din Transilvania în Bronz D și Hallstatt A. Acta musei napocensis, 9, 29-63.Search in Google Scholar

18. Ștefănescu, M. (2015). Arta desenului. Studiul portretului și al corpului uman după model, Iași: Artes.Search in Google Scholar

19. Ursulescu, N., Petrescu-Dîmbovița, M., Monah, D. (2010). Neo-eneoliticul. In M. Petrescu-Dîmboviţa & A. Vulpe, Istoria românilor (1st vol.) Moştenirea timpurilor îndepărtate. Academia Română. București: Enciclopedică.Search in Google Scholar

20. Wullschleger, M. (Ed.). (2008). L‟art néolithique en Roumanie. Napoli: Arte‟m. Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo