Open Access

The Conflict between Lived Religion and State Control of Poor Relief. The Case of Emma Mäkinen’s Private Orphanage at the Turn of the 20th Century

   | Oct 15, 2015
Perichoresis's Cover Image
Perichoresis
Issue title: The Long History of Lutheranism in Scandinavia. Contemporary Voices in Finnish Historical Research. Issue Editor: Pirjo Markkola

Cite

Alapuro R et al (1989) Kansa liikkeessä. Helsinki: Kirjayhtymä.Search in Google Scholar

Annola J (2001) ‘Minulle eläminen on Kristus’: uskonto ja yhteiskunnallinen äitiys Emma Mäkisen hyväntekeväisyystyössä 1849-1915. MA Thesis, University of Tampere.Search in Google Scholar

Annola J (2003) ‘Minulle eläminen on Kristus’: uskonto ja yhteiskunnallinen äitiys Emma Mäkisen hyväntekeväisyystyössä 1849-1915. Suomen kirkkohistoriallisen seuran vuosikirja 92: 153-178.Search in Google Scholar

Annola J (2011) Äiti, emäntä, virkanainen, vartija. Köyhäintalojen johtajattaret ja yhteiskunnallinen äitiys 1880-1918. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.Search in Google Scholar

Annola J (2013) Valtiovalta köyhäintalon johtajan ammatin rakentajana 1880-1921. Janus 21(3): 192-205.Search in Google Scholar

Björkenheim E (1915) A letter from Edvard Björkenheim to G. A. Helsingius, dated 2.1.1915. G. A. Helsingius’ Letter Archive I, Åbo Akademi University Library Archives, Turku, Finland.Search in Google Scholar

Finland 5.5.1890, 9.5.1890, 29.7.1890.Search in Google Scholar

Harjula M (2004) Gustaf Adolf Helsingius. In Klinge M et al (eds) Suomen kansallisbiografia 3. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, pp. 748-754.Search in Google Scholar

Harrikari T (2004) Alaikäisyys ja rikollisuuden muuttuvat tulkinnat suomalaisessa lainsäätämiskäytännössä. Helsinki: Hakapaino.Search in Google Scholar

Heikkilä M & Seppo J (1989) Uskonnollinen liike, esivalta ja ‘maailma’. In Alapuro R et al (eds) Kansa liikkeessä. Helsinki: Kirjayhtymä, pp. 70-85.Search in Google Scholar

Helsingius G (1899) Handbok i fattigvård. Helsinki: J. Simelii arfvingars boktryckeri aktiebolag.Search in Google Scholar

Helsinki Birth Records 1837-1844, The Archive of the Swedish-Finnish Parish in Helsinki I C:9, The National Archives of Finland, Helsinki, Finland.Search in Google Scholar

Helsinki Birth Records 1845-1851, The Archive of the Swedish-Finnish Parish in Helsinki I C:10, The National Archives of Finland, Helsinki, Finland.Search in Google Scholar

Helsinki Records of Deaths and Burials 1827-1842, The Archive of the Swedish- Finnish Parish in Helsinki I F:2, The National Archives of Finland, Helsinki, Finland.Search in Google Scholar

Häggman K (1994) Perheen vuosisata: perheen ihanne ja sivistyneistön elämäntapa 1800-luvun Suomessa. Helsinki: Suomen Historiallinen Seura.Search in Google Scholar

Häkkinen A (1995) Rahasta-vaan ei rakkaudesta: prostituutio Helsingissä 1867-1939. Helsinki: Otava.Search in Google Scholar

Hämäläinen J (2007) Lastensuojelun kehityslinjoja: tutkimus Suomen lastensuojelun aatepohjasta ja oppihistoriasta. Kuopio: Snellman-instituutti.Search in Google Scholar

Jaakkola J (1994) Sosiaalisen kysymyksen yhteiskunta. In Jaakkola J et al (eds) Armeliaisuus, yhteisöapu, sosiaaliturva: suomalaisen sosiaalisen turvan historia. Jyväskylä: Sosiaaliturvan Keskusliitto 1994, pp. 71-161.Search in Google Scholar

Jansdotter A (2004) Ansikte mot ansikte: räddningsarbete bland prostituerade kvinnor i Sverige 1850-1920. Eslöv: Brutus Östlings Bokförlag Symposion.Search in Google Scholar

Lauha A (2003) Elis Bergroth. In Klinge, M et al (eds) Suomen kansallisbiografia 1. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, pp. 573-574.Search in Google Scholar

Letter Collection of Edvard and Ingrid Björkenheim, The Private Archive of Orisberg Manor, Isokyrö, Finland.Search in Google Scholar

Lützen K (1998) Byen tæmmes: kernefamilie, sociale reformer og velgørenhed i 1800- tallets København. Copenhagen: Hans Reitzels Forlag.Search in Google Scholar

Mahood L (1990) The Magdalenes: Prostitution in the Nineteenth Century. London: Routledge.Search in Google Scholar

Markkola P (2000) The Calling of Women. Gender, Religion and Social Reform in Finland, 1880-1920s. In Markkola P (ed) Gender and Vocation. Women, Religion and Social Change in the Nordic Countries, 1830-1940. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, pp. 169-206.Search in Google Scholar

Markkola P (2002) Synti ja siveys: naiset, uskonto ja sosiaalinen työ Suomessa 1960-1920. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.Search in Google Scholar

Markkola P (2005) Emma Mäkinen. In Klinge M et al (eds) Suomen kansallisbiografia 6. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, pp. 818-819.Search in Google Scholar

Markkola P (2011) Women’s Spirituality, Lived Religion and Social Reform in Finland, 1860-1920. Perichoresis 9(2): 143-181.Search in Google Scholar

Mäkinen E (1900) A letter from Emma Mäkinen to Antti Mäkinen, dated 7.10.1900. Emma Mäkinen’s letters to Antti Mäkinen, The Archive of the Free Mission I FB:5, The Provincial Archives of Hämeenlinna, Hämeenlinna, Finland.Search in Google Scholar

Mäkinen R (2003) Edvard Björkenheim. In Klinge M et al (eds) Suomen kansallisbiografia 1. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, pp. 630-632.Search in Google Scholar

Nya Pressen (NP) 18.2.1890, 20.2.1890, 11.4.1890, 15.4.1890, 19.4.1890, 25.4.1890, 27.4.1890, 30.4.1890, 28.7.1890.Search in Google Scholar

Piirainen V (1958) Kylänkierrolta kunnalliskotiin. Savon ja Pohjois-Karjalan maaseudun vaivaishoitotoiminta vaivaishoidon murroskautena 1800-luvun jälkipuoliskolla. Helsinki: Suomen Historiallinen4 Seura.Search in Google Scholar

Pulma P (1987) Kerjuuluvasta perhekuntoutukseen. In Pulma P et al (eds) Suomen lastensuojelun historia. Helsinki: Lastensuojelun Keskusliito, pp. 7-257.Search in Google Scholar

Pulma P (1990) Köyhästäkö kansalainen? Köyhyys 1800-luvun poliittisena ongelmana. In Haapala P (ed) Talous, valta ja valtio: tutkimuksia 1800-luvun Suomesta. Tampere: Vastapaino, pp. 187-208.Search in Google Scholar

Pulma P (1995) Valtio, vaivaiset ja kuntien itsehallinto. Gustaf Adolf Helsingius valtion ja kuntien välisen suhteen muokkaajana. In Tiihonen S (ed) Virkanyrkit ja muita hallintohistorian tutkielmia. Helsinki: Painatuskeskus, pp. 99-125.Search in Google Scholar

Sahlberg M (1880) A letter from Mia Sahlberg to Edvard Björkenheim, dated 22.9.1880. Letter Collection of Edvard and Ingrid Björkenheim, The Private Archive of Orisberg Estate, Isokyrö, Finland.Search in Google Scholar

Satakunta 22.3.1890.10.1515/9783112676028-019Search in Google Scholar

Satka M (1995) Making Social Citizenship. Conceptual Practices from the Finnish Poor Law to professional social work. Jyväskylä: SoPhi.10.1111/j.1468-2397.1996.tb00143.xSearch in Google Scholar

Suomalainen Wirallinen Lehti 25.10.189010.1086/101386Search in Google Scholar

Valverde M (2008) The Age of Light, Soap and Water: Moral Reform in English Canada, 1885-1925. Toronto: University of Toronto Press.10.3138/9781442689268Search in Google Scholar

Vammen T (1998) Ambiguous Performances: Women in Copenhagen Philanthropy. In Jordansson B et al (eds) Charitable Women: Philanthropic Welfare 1780-1930. A Nordic and Interdisciplinary Anthology. Odense: Odense University Press, pp. 181-196.Search in Google Scholar

Vihti Moving Records 1811-1841. Vihti Parish Archive I Bab:2. The Provincial Archives of Hämeenlinna, Hämeenlinna, Finland.Search in Google Scholar

Waasan Lehti 2.8.1890Search in Google Scholar

Whiteaker L (1997) Seduction, Prostitution, and Moral Reform in New York, 1830-1960. New York, NY: Garland. Search in Google Scholar

eISSN:
2284-7308
Language:
English
Publication timeframe:
3 times per year
Journal Subjects:
Theology and Religion, General Topics and Biblical Reception