1. bookVolume 14 (2017): Issue 1 (December 2017)
    ‘Warsaw Autumn’ International Festival of Contemporary Music
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2353-5733
ISSN
1734-1663
First Published
31 Dec 2013
Publication timeframe
1 time per year
Languages
English
Open Access

From Restrictions to Freedom The Perilous Path to the First Warsaw Autumn Festival

Published Online: 10 Feb 2018
Volume & Issue: Volume 14 (2017) - Issue 1 (December 2017) - ‘Warsaw Autumn’ International Festival of Contemporary Music
Page range: 91 - 104
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2353-5733
ISSN
1734-1663
First Published
31 Dec 2013
Publication timeframe
1 time per year
Languages
English

Archive of New Acts (AAN), KC PZPR 237/XVIII-120 [Central Committee, Polish United Workers’ Party].Search in Google Scholar

AAN, KC PZPR 237/XVIII-143.Search in Google Scholar

AAN, MKiS 366-1 2768 [Ministry of Culture and Art].Search in Google Scholar

Archive of Polish Composers, Warsaw University (AKP), Korespondencja Z. Lissy (1945-1955) [Z. Lissa Correspondence].Search in Google Scholar

AKP, Palester Audycje RWE [Palester. Radio Free Europe Broadcast].Search in Google Scholar

AKP, Zofia Lissa: Korespondencja polskojęzyczna [Zofia Lissa: Correspondence in Polish].Search in Google Scholar

Audycje Polskiego Radia od 16.V do 22.V. 1955 Roku (1955) (Polish Radio Broadcasts 16th – 22nd May 1955], Radio i Świat [Radio and the World], No. 20.Search in Google Scholar

Biblioteka Narodowa (BN) [National Library] Concert Program Collection, 1945-1956.Search in Google Scholar

Biuletyn informacyjny Związku Kompozytorów Polskich [Polish Composers’ Information Bulletin], 1952, No. 2, 1956, No. 3.Search in Google Scholar

Konferencja kompozytorów w Łagowie Lubuskim (1949) [Composers’ Conference in Łagów Lubuski], Ruch Muzyczny [Musical Movement]. Vol. 5, No. 14, p. 30.Search in Google Scholar

Mycielski, Z. (1999). Dziennik 1950-1959 [Diary 1950-1959]. Warsaw: Iskry.Search in Google Scholar

PWM Katalog 1945-1955 (1955). [PWM Catalog]. Kraków: PWM.Search in Google Scholar

Polish Composers’ Union (ZKP), Akt 11/1, I Warszawska Jesień 1956. Korespondencja [Warsaw Autumn 1956. Correspondence].Search in Google Scholar

ZKP, Akt 12/4, IV Walny Zjazd ZKP (20, 21, 22.XI.1948) [ZKP General Conference 20th, 21st, 22nd November 1948].Search in Google Scholar

ZKP, Akt 12/5, V Walny Zjazd (16, 17, 18.VI.1950 Wwa) [ZKP General Conference 16th, 17th, 18th June 1950 Warsaw].Search in Google Scholar

ZKP, Akt 12/6, VI Walny Zjazd 1951 (11, 12, 13.XII.1951 Wwa) [ZKP General Conference 11th, 12th, 13th December 1951 Warsaw].Search in Google Scholar

ZKP, Akt 12/7, VII Walny Zjazd (24, 25, 26.IV.1954 Wwa) [ZKP General Conference 24th, 25th, 26th April 1954 Warsaw].Search in Google Scholar

ZKP, Akt 12/8, VIII Walny Zjazd (4, 5, 6.VI.1955) [ZKP General Conference 4th, 5th, 6th June 1955].Search in Google Scholar

ZKP, Akt 12/9, IX Walny Zjazd (9, 10.III.1957) [ZKP General Conference 9th, 10th March 1957].Search in Google Scholar

ZKP, Akt 12/22, Zebranie plenarne ZG ZKP. Protokoły posiedzeń 1946-1954r. [ZKP Executive Board Plenary Meetings. Minutes 1946-1954].Search in Google Scholar

ZKP, Akt 12/23 Zebrania plenarne ZG ZKP 1955-1963 [ZKP Executive Board Plenary Meetings 1955-1963].Search in Google Scholar

ZKP, Akt 12/129,II Festiwal Muzyki Polskiej. Recenzje - wycinki prasowe - 1955 r. [2nd Festival of Polish Music. Review – Press Excerpts – 1955].Search in Google Scholar

Baird, T. and Grzenkowicz, I. (1982). Rozmowy, szkice, refleksji [Conversations, Sketches, Reflections]. Kraków: PWM.Search in Google Scholar

Bolesławska, B. (2015). The Life and Works of Andrzej Panufnik (1914-1991), Richard J. Reisner (Trans.). Farnham: Ashgate.Search in Google Scholar

Bylander, C. (1989). The Warsaw Autumn International Festival of Contemporary Music 1956-1961: Its Goals, Structures, Programs and People. Ph.D. dissertation, The Ohio State University.Search in Google Scholar

Czekanowska, A. (2015). Ku Niedalekiej Przeszłości. Z Doświadczeń Badacza i Nauczyciela 1947-2002 [Toward the Recent Past. Teaching and Research Experiences 1947-2002]. Poznań: Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk.Search in Google Scholar

Dziebowska, E. (Ed.), Polska Współczesna Kultura Muzyczna 1944-1964 [Polish Contemporary Musical Culture 1944-1964]. Kraków: PWM.Search in Google Scholar

Gąsiorowska, M. (1999). Bacewicz. Kraków: PWM.Search in Google Scholar

Gwizdalanka, D. and Meyer, K. (2003). Lutosławski. Droga do dojrzałości [Lutosławski. Road to Maturity]. Kraków: PWM.Search in Google Scholar

Helman, Z. (1999). Roman Palester. Twórca i dzieło [Roman Palester. Creator and Work]. Kraków: Musica Iagellonica.Search in Google Scholar

Jakelski, L. (2017). Making Music in Cold War Poland. The Warsaw Autumn Festival, 1956-1968. Berkeley: University of California Press.Search in Google Scholar

Jasieński, J. (1956). Warszawska Jesień [Warsaw Autumn]. Trybuna Ludu, 8 October.Search in Google Scholar

Kaczyński, T. (undated). Jesienie Warszawskie [Warsaw Autumns]. Unpublished manuscript.Search in Google Scholar

Kydryński, L. (1956). O dziwnych utworach i ciekawym festiwalu [About Strange Works and an Interesting Festival]. Przekrój [Cross-Section], 30 September.Search in Google Scholar

Lindstedt, I. (2001). Dodekafonia i serializm w twórczości kompozytorów polskich XX wieku [Dodecaphony and Serialism in Twentieth-Century Polish Composition]. Lublin: Polihymnia.Search in Google Scholar

Lissa, Z. (1954). Z perspektywy dziesięciolecia [From the Perspective of the Last Decade], Muzyka. Vol. 5, Nos. 7-8, pp. 3-25.Search in Google Scholar

Lutosławski, W. (2008). Zapiski [Notes], Zbigniew Skowron (Ed.). Warsaw: Witold Lutosławski Society.Search in Google Scholar

Mycielski, Z. (1955). O polskiej twórczości muzycznej dziesięciolecie [Polish Music Composition in the Last Decade], Muzyka [Music]. Vol. 6, Nos. 7-8, pp. 3-22.Search in Google Scholar

Paja-Stach, J. (1997). Lutosławski i jego styl muzyczny [Lutosławski and His Musical Style]. Kraków: Musica Iagellonica.Search in Google Scholar

Schaffer, B. (Ed.) (1969), Artur Malawski. Życie i Twórczość [Artur Malawski. Life and Work]. Kraków: PWM.Search in Google Scholar

Siedlecki, Z. (1956). Nie ma dwu statutów [There Are Not Two Statutes]. Trybuna Ludu [People’s Tribune], 14 May.Search in Google Scholar

Sitarz, A. (2012). In the Shadow of PWM (the Polish Music Publishing House). Musica Iagellonica, Vol. 6, pp. 225-246.Search in Google Scholar

Varga, B. A. Lutosławski Profile. London: Chester Music, 1976.Search in Google Scholar

Vest, L. C. (2014). The Discursive Foundations of the Polish Musical Avant-Garde at Midcentury: Aesthetics of Progress, Meaning, and National Identity. Ph.D. dissertation, Indiana University.Search in Google Scholar

Wieczorek, S. (2013). Od kakofonii dźwięków do wielkiej muzyki. Krytyka muzyczna socrealizmu o muzyceSearch in Google Scholar

Witolda Lutoslawskiego [From a Cacophony of Sounds to Great Music. Socialist Realist Music Criticism about Witold Lutosławski’s Music]. Res Facta Nova.Search in Google Scholar

Wisłocki, S. (2000). Życie jednego muzyka [The Life of One Musician]. Warsaw: RYTM.Search in Google Scholar

Zieliński, T. (1966). Tadeusz Baird. Kraków: PWM. http://bazhum.muzhp.pl/media/files/Dzieje_Najnowsze_kwartalnik_poswiecony_historii_XX_wieku_/Dzieje_Najnowsze_kwartalnik_poswiecony_historii_XX_wieku_-r2006-t38-n4/Dzieje_Najnowsze_kwartalnik_poswiecony_historii_XX_wieku_-r2006-t38-n4-s123-145/Dzieje_Najnowsze_kwartalnik_poswiecony_historii_XX_wieku_-r2006-t38-n4-s123-145.pdf.Search in Google Scholar

http://palester.polmic.pl/index.php/pl/felietony-wolnejeuropy.Search in Google Scholar

http://www.serocki.polmic.pl/index.php/en/biografia/dziecinstwo-i-mlodosc.Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo