1. bookVolume 14 (2017): Issue 1 (December 2017)
    ‘Warsaw Autumn’ International Festival of Contemporary Music
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2353-5733
ISSN
1734-1663
First Published
31 Dec 2013
Publication timeframe
1 time per year
Languages
English
Open Access

“It is my world, to which you are invited…”. Composers’ self-reflection in the programme books of the Warsaw Autumn (1999–2016)

Published Online: 10 Feb 2018
Volume & Issue: Volume 14 (2017) - Issue 1 (December 2017) - ‘Warsaw Autumn’ International Festival of Contemporary Music
Page range: 37 - 53
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2353-5733
ISSN
1734-1663
First Published
31 Dec 2013
Publication timeframe
1 time per year
Languages
English

Malec, I., Suprynowicz, A., Szczepańska-Lange, E. (eds.), (2001). “Warsaw Autumn” 2001. 44th International Festival of Contemporary Music. Warsaw. Warsaw Autumn.Search in Google Scholar

Bolesławska, B., Szczepańska-Lange, E. (eds.), (2003). 46th “Warsaw Autumn”. International Festival of Contemporary Music. Warsaw: Warsaw Autumn.Search in Google Scholar

Bolesławska-Lewandowska, B., Kubicki, M., Szczepańska-Lange, E. (eds.), (2006). 49th International Festival of Contemporary Music. “Warsaw Autumn” 2006. Warsaw: Warsaw Autumn.Search in Google Scholar

Radziwon-Stefaniuk, E., Suprynowicz, A., Szczepańska-Lange, E. (eds.), (2007). 50th “Warsaw Autumn”. International Festival of Contemporary Music. Warsaw: Warsaw Autumn.Search in Google Scholar

Bolesławska-Lewandowska, B., Suprynowicz, A., Szczepańska-Lange, E. (eds.), (2010). 53rd International Festival of Contemporary Music. “Warsaw Autumn” 2010. Warsaw: Warsaw Autumn.Search in Google Scholar

Bońkowski, W., Radziwon-Stefaniuk, E., Suprynowicz, A., Szczepańska-Lange, E. (eds.), (2011). 54th “Warsaw Autumn”. International Festival of Contemporary Music. Warsaw: Warsaw Autumn.Search in Google Scholar

Bolesławska-Lewandowska, B., Bońkowski, W., Radziwon-Stefaniuk, E., Suprynowicz, A., Szczepańska-Lange E. (eds.), (2012). 55th “Warsaw Autumn”. International Festival of Contemporary Music. Warsaw: Warsaw Autumn.Search in Google Scholar

Bolesławska-Lewandowska, B., Bońkowski, W., Radziwon-Stefaniuk, E., Suprynowicz, A. (eds.), (2013). 56th “Warsaw Autumn”. International Festival of Contemporary Music. Warsaw: Warsaw Autumn.Search in Google Scholar

Bońkowski, W., Radziwon-Stefaniuk, E., Suprynowicz, A., Szczepańska-Lange, E. (eds.), (2014). 57th Warsaw Autumn. International Festival of Contemporary Music. Warsaw: Warsaw Autumn.Search in Google Scholar

Bońkowski, W., Radziwon-Stefaniuk, E., Suprynowicz, A., Szczepańska-Lange, E. (eds.), (2016). 59th “Warsaw Autumn”. International Festival of Contemporary Music. Warsaw: Warsaw Autumn.Search in Google Scholar

Chłopecki, A. (2011). Muzyka współczesna. In: A. Chłopecki, J. Grotkowska (eds.), Raport o stanie muzyki polskiej. Warszawa: Instytut Muzyki i Tańca (Institute of Music and Dance).Search in Google Scholar

Chłopecki, A. (2016). Zabobony gasnącego stulecia. Kontynuacje. Warszawa-Kraków: Fundacja Polskiej Rady Muzycznej (Polish Music Council Foundation), Polskie Wydawnictwo Muzyczne (PWM Edition).Search in Google Scholar

Dahlhaus, C. (1973). Das „Verstehen“ von Musik und die Sprache der musikalischen Analyse. In: Peter Faltin, Hans-Peter Reinecke (eds.), Aufsätze zur semiotischen Theorie, Ästhetik und Soziologie der musikalischen Rezeption (pp. 37-47). Köln: Volk. Polish translation: Dahlhaus, C. (1988). „Rozumienie“ muzyki i język analizy muzycznej. In: Idem, Idea muzyki absolutnej i inne studia, A. Buchner (transl.). Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne.Search in Google Scholar

Dębowska, A. S. (2013). Jesień przeżywa swą wiosnę. Warszawska Jesień, Gazeta Wyborcza, 21.09.2013. http://wyborcza.pl/1,76842,14642288,Jesien_przezywa_swoja_wiosne__Warszawska_Jesien.htmlSearch in Google Scholar

Downie, G. (2008). Cultural Production as Self-Surveillance: Making the Right Impression, Perspectives of New Music 46/1, pp. 194-224.Search in Google Scholar

Gąsiorowska, M. (2010). Rozmowy z Włodzimierzem Kotońskim. Warsaw: Warszawska Jesień.Search in Google Scholar

Harvey, J. (1999). Music and Inspiration. London: Faber and Faber.Search in Google Scholar

Heinich, N. (2010). Socjologia sztuki, A. Karpowicz (transl.). Warszawa: Oficyna Naukowa. Fr. orig. (2001). La sociologie de l’art. Paris: Editions La Découverte.Search in Google Scholar

Humięcka-Jakubowska, J. (2013). Intuicja czy scjentyzm: Stockhausen – Ligeti – Nono – Berio – Xenakis – Grisey. [Intuition or scientism: Stockhausen – Ligeti – Nono – Berio – Xenakis – Grisey] Poznań: Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk.Search in Google Scholar

Mendyk, M., Topolski, J. (2006). Wywiad z Tadeuszem Wieleckim. Glissando No. 8, pp. 118-121.Search in Google Scholar

Pace, I. (2009). Verbal Discourse as Aesthetic Arbitrator in Contemporary Music. In: Björn Heile (ed.), The Modernist Legacy: Essays on New Music (pp. 81-99). Farnham: Ashgate.Search in Google Scholar

Palombini, C. (1998). Technology and Pierre Schaeffer: Pierre Schaeffer’s Arts-Relais, Walter Benjamin’s technische Reproduzierbarkeit and Martin Heidegger’s Ge-stell. Organised Sound No. 3, pp. 35–43.10.1017/S1355771898009157Search in Google Scholar

Schreiber, E. (2016). „Mam w sobie wiele osobowości”. Kompozytor i inspiracja w pismach Jonathana Harveya. In: Marcin Trzęsiok (ed.), W ogrodzie muzyki. Eseje interdyscyplinarne (pp. 133–150). Katowice: Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach (K. Szymanowski Academy of Music in Katowice).Search in Google Scholar

Szwarcman, D. (2007). Czas Warszawskich Jesieni. O muzyce polskiej lat 1945–2007. Warsaw: Stentor. Żyła, M., (2016). Festiwale muzyki współczesnej – instrukcja obsługi, Glissando, No. 28, pp. 89–93.Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo