1. bookVolume 68 (2017): Issue 2 (December 2017)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
1338-4287
ISSN
0021-5597
First Published
05 Mar 2010
Publication timeframe
2 times per year
Languages
English
access type Open Access

The Use of Authorial Corpora Beyond Linguistics

Published Online: 24 Jan 2018
Volume & Issue: Volume 68 (2017) - Issue 2 (December 2017)
Page range: 404 - 414
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
1338-4287
ISSN
0021-5597
First Published
05 Mar 2010
Publication timeframe
2 times per year
Languages
English
Abstract

The study concentrates on the issue of quantitative and qualitative methods within the context of literary theory. It intends namely to present the concept of the literary corpus of Czech prose and define main parameters of the corpus. Besides the project of a specialized corpus, primarily intended for the use in the field of literary theory, the study deals with current stochastic and corpus methods applied by foreign scholars in analysis of literary prosaic texts. The study tries to incorporate the original project of Czech prose literary corpus in this contemporary context that represents one form of a recently flourishing discipline called Digital Humanities (Digital Literary Studies).

Keywords

[1] Cvrček, V., Čermáková, A., and Křen, M. (2016). A new design of synchronic corpora of writen Czech. Slovo a slovesnost, 77(2):83–101.Search in Google Scholar

[2] Čech, R., Popescu, I., and Altmann, G. (2014). Metody kvantitativní analýzy (nejen) básnických textů. Palacky University, Olomouc.Search in Google Scholar

[3] Čech, R. (2016). Tematická koncentrace textu v češtině. Institute of Formal and Applied Linguistics, Prague.Search in Google Scholar

[4] Čermák, F. (2010). Lexikon a sémantika. Nakladatelství Lidové noviny, Prague.Search in Google Scholar

[5] Erlin, M. and Tatlock L. (2014). Distant Readings: Topologies of German Culture in the Long Nineteen Century. Camden House, Rochester – New York.Search in Google Scholar

[6] Jockers, M. L. (2013). Macroanalysis. Digital Methods and Literary History. University of Illinois Press, Illinois.10.5406/illinois/9780252037528.001.0001Search in Google Scholar

[7] Klégr, A. (2000). Rogetův Thesaurus a onomaziologická lexikografie. Časopis pro moderní filologii, 82(2):65–84.Search in Google Scholar

[8] Klégr, A. (2007). Tezaurus jazyka českého: Slovník českých slov a frází souznačných, blízkých a příbuzných. Nakladatelství Lidové noviny, Prague.Search in Google Scholar

[9] Moreti, F. (2014). Grafy, mapy, stromy: Abstraktní modely literární historie. Karolinum, Prague.Search in Google Scholar

[10] Šulc, M. (2001). Tematická reprezentativnost korpusů. Slovo a slovesnost, 62(1):53–61.Search in Google Scholar

[11] Těšitelová, M. (1948). Frekvence slov a tvarů ve spise, Život a dílo skladatele Foltýna‘ od Karla Čapka. Naše řeč, 32(9):297–307.Search in Google Scholar

[12] Těšitelová, M. (1955). Poznámky ke slovní zásobě v románě Karla Čapka, Život a dílo skladatele Foltýna‘. Naše řeč, 38(9):297–307.Search in Google Scholar

[13] Tureček, D. (2012). Synopticko-pulzační model českého literárního romantična. In České literární romantično: synopticko-pulzační model kulturního jevu, pages 92–142, Host, Brno, Czech Republic.Search in Google Scholar

[14] Vašák, P. (1980). Metody určování autorství. Academia, Prague.Search in Google Scholar

[15] Změlík, R. (2015). Kvantitativně-korpusová analýzy a literární věda. Model a realizace autorského korpusu a slovníku Jana Čepa v kontextu zahraniční a české autorské lexikografie. Palacký University, Olomouc.Search in Google Scholar

[16] Stanford Literary Lab. Accessible at: https://litlab.stanford.edu/.Search in Google Scholar

[17] .txtLAB. Accessible at: https://txtlab.org/.26738481Search in Google Scholar

[18] Korpus českého verše. Accessible at: http://versologie.cz/kcv.html.Search in Google Scholar

[19] Jockers, M. L. 500 Themes from a corpus of 19th-Century Fiction. Accessible at: http://www.matthewjockers.net/macroanalysisbook/macro-themes/.Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo