Open Access

Economic value production of trees as a criterion of their maturity in an uneven-aged forest


Cite

Doležal, B., Korf, V., Priesol, A., 1969: Hospodářská úprava lesů. Praha, SZN, 403 p. Search in Google Scholar

Halaj, J., Bortel, J., Grék, J., Mecko, J., Midriak, R., Petráš et al., 1990: Rubná zrelosť drevín. Zvolen, Lesnícky výskumný ústav, Lesnícke štúdie, 48, 117 p. Search in Google Scholar

Halaj, J., Pánek, F., Petráš, R., 1981: Matematický model druhého vydania rastových tabuliek pre smrek, jedľu, dub a buk. Lesnictví, 27:867-878. Search in Google Scholar

Halaj, J., Petráš, R., 1998: Rastové tabuľky hlavných drevín. Bratislava, Slovak Academic Press, 325 p. Search in Google Scholar

Hanewinkel, M., 2002: Comparative economic investigations of even-aged and uneven-aged silvicultural systems: a critical analysis of different methods. Forestry, 75:473-481.10.1093/forestry/75.4.473Open DOISearch in Google Scholar

Hanewinkel, M., Frutig, F., Lemm, R., 2014: Comparative economic investigations of even-aged and uneven- aged silvicultural systems: a critical analysis of different methods. Forestry, 87:49-60. 10.1093/forestry/cpt043Open DOISearch in Google Scholar

Knoke, T., 2012: The economics of continuous cover forestry. In: Pukkala, T., Gadow, K. (eds.): Managing Forest Ecosystems - Continuous Cover Forestry. Springer, p. 167-193. 10.1007/978-94-007-2202-6_5Open DOISearch in Google Scholar

Petráš, R., 1992: Mathematisches Modell der Sortimentstafeln für Hauptbaumarten. Lesnícky časopis, 38:323-332. Search in Google Scholar

Petráš, R., Halaj, J., Mecko, J., 1996: Sortimentačné rastové tabuľky drevín. Bratislava, SAP, 252 p. Search in Google Scholar

Petráš, R., Mecko, J, Bošeľa, M., 2015b: Kvalita dreva a jeho hodnota v zmiešaných verzus rovnorodých porastoch smreka, jedle a buka. In: Houšková, K., Černý, J. (ed.): Proceedings of Central European silviculture. Brno, Mendelova univerzita v Brně, p. 119-130. Search in Google Scholar

Petráš, R., Mecko, J., 2013: Rubná zrelosť porastov smreka, jedle a buka. In: Baláš, M., Podrázský, V., Kučerová, B. (ed.): Proceedings of Central European Silviculture. Kostelec nad Černými lesy, Česká zemědělská univerzita v Praze, p. 184-191. Search in Google Scholar

Petráš, R., Mecko, J., Nociar, V., 2008a: Models of assortment yield tables for poplar clones. Journal of Forest Science, 54:227-233. 10.17221/3/2008-JFSSearch in Google Scholar

Petráš, R., Mecko, J., Nociar, V., 2008b: Value production of poplar clones. Journal of Forest Science, 54:237-244. 10.17221/12/2008-JFSSearch in Google Scholar

Petráš, R., Mecko, J., Petrášová, V., 2002: Vývoj cien surového dreva hospodársky významných drevín Slovenska. Lesnícky časopis - Forestry Journal, 48:91-106. Search in Google Scholar

Petráš, R., Mecko, J., Petrášová, V., 2015a: Criteria for felling maturity of poplar clones grown for energy use. Acta regionalia et environmentalica, 12:43-45. 10.1515/aree-2015-0009Search in Google Scholar

Petráš, R., Nociar, V., 1990: Nové sortimentačné tabuľky hlavných listnatých drevín. Lesnícky časopis, 36:535-552. Search in Google Scholar

Petráš, R., Nociar, V., 1991a: Nové sortimentačné tabuľky hlavných ihličnatých drevín. Lesnícky časopis, 37:377-392. Search in Google Scholar

Petráš, R., Nociar, V., 1991b: Sortimentačné tabuľky hlavných drevín. Bratislava, Veda, 304 p. Poleno, Z., 1968: Dynamika cen surového dřeva. Lesnická práce, 47:271-276. Search in Google Scholar

Poleno, Z., 1999: Výběr jednotlivých stromů k obnovní těžbě v pasečném lese. Kostelec nad Černými lesy, Lesnická práce, 127 p. Search in Google Scholar

Poleno, Z., Vacek, S., Podrázský, N., Remeš, J., Štefančík, I., Mikeska, M. et al., 2009: Pěstování lesů III. Praktické postupy pěstování lesů. Kostelec nad Černými lesy, Lesnická práce, 951 p. Search in Google Scholar

Priesol, A., Polák, L., 1991: Hospodárska úprava lesov. Bratislava, Príroda, 448 p. Search in Google Scholar

Pukkala, T., Lähde, E., Laiho, O., 2012: Continuous forestry in Finland - recent research results. In: Pukkala, T., Gadow, K. (eds.): Managing Forest Ecosystems - Continuous Cover Forestry. Springer, p. 85-128. 10.1007/978-94-007-2202-6_3Open DOISearch in Google Scholar

Račko, V., Čunderlík, I., 2011: Vplyv veku stromu na frekvenciu výskytu a veľkosť nepravého jadra buka. Acta facultatis xylologiae Zvolen, 53:5-14. Search in Google Scholar

Rämö, J., Tahvonen, O., 2016: Optimizing the Harvest Timing in Continuous Cover Forestry. Environmental and Resource Economics, Springer, p. 1-16. 10.1007/s10640-016-0008-4Search in Google Scholar

Reininger, H., 1992: Zielstärken-Nutzung oder die Plenterung des Altersklassenwaldes. Wien, Österreichischer Agrarverlag, fünfte Auflage, 163 p. Search in Google Scholar

Reininger, H., 1997: Hospodaření v lesích kláštera Schlägl. Těžba cílových tlouštěk anebo výběr v lese věkových tříd. Praha, Agrospoj, 120 p. Search in Google Scholar

Roessiger, J., Ficko, A., Clasen, C., Griess, V.C., Knoke, T., 2016: Variability in growth of trees in unevenaged stands displays the need for optimizing diversified harvest diameters. European Journal Forest Research, 135: 283-295. 10.1007/s10342-015-0935-6Search in Google Scholar

Saniga, M., Vencurik, J., 2007: Dynamika štruktúry a regeneračné procesy lesov v rôznej fáze prebudovy na výberkový les v LHC Korytnica. Zvolen, Technická univerzita vo Zvolene, 83 p. Search in Google Scholar

Seydack, A. H. W., 1995: An unconventional approach to timber yield regulation for multi-aged multispecies forests. I. Fundamental considerations. Forest Ecology and Management, 77:139-153. 10.1016/0378-1127(95)03577-WSearch in Google Scholar

Sterba, H., 2004: Equilibrium Curves and Growth Models to Deal with Forests in Transition to Uneven-Aged Structure - Application in Two Sample Stands. Silva Fennica, 38:413-423. 10.14214/sf.409Search in Google Scholar

Trenčiansky, M., Lieskovský, M., Merganič, J., Šulek, R., 2017: Analysis and evaluation of the impact of stand age the occurrence and metamorphosis of red heartwood. iForest 10: 605-610. - doi: 10.3832/ofor2116-010 [online 2017-05-15] Search in Google Scholar

Vauhkonen, J., Pukkala, T., 2016: Selecting the trees to be harvested based on the relative value growth of the remaining trees. European Journal Forest Research, 135:581-592.10.1007/s10342-016-0956-9Search in Google Scholar

eISSN:
0323-1046
Language:
English
Publication timeframe:
4 times per year
Journal Subjects:
Life Sciences, Plant Science, Ecology, other