1. bookVolume 17 (2017): Issue 1 (June 2017)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
1898-0198
First Published
06 May 2008
Publication timeframe
2 times per year
Languages
English
Open Access

The Measurement of Housing Preferences in the Analytic Hierarchy Process

Published Online: 16 Jun 2017
Volume & Issue: Volume 17 (2017) - Issue 1 (June 2017)
Page range: 31 - 43
Received: 14 Nov 2016
Accepted: 22 Mar 2017
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
1898-0198
First Published
06 May 2008
Publication timeframe
2 times per year
Languages
English

Balcerowicz-Szkutnik, M., Sojka, E., Szkutnik, W. (2013). Determinanty bezrobocia w Polsce jako czynniki strategii zarządzania przedsiębiorstwem. Zarządzanie i Finanse: Journal of Management and Finance, 11 (4), 35-59.Search in Google Scholar

Di Matteo, U., Pezzimenti, P., Astiaso Garcia, D. (2016). Methodological Proposal for Optimal Location of Emergency Operation Centers through Multi-Criteria Approach. Sustainability, 8 (1), 50. DOI: 10.3390/su8010050.10.3390/su8010050Search in Google Scholar

Dytczak, M. (2010). Wybrane metody rozwiązywania wielokryterialnych problemów decyzyjnych w budownictwie. Opole: Politechnika Opolska.Search in Google Scholar

Dytczak, M., Wojtkiewicz, T.J. (2010). Metody wielokryterialnego wyboru systemów monitorowania. In: R. Knosala (ed.), Komputerowo zintegrowane zarządzanie (pp. 397-405). Tom I. Opole: Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją.Search in Google Scholar

Foryś, I. (2009). Pomiar warunków i preferencji mieszkaniowych emerytów. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu: Taksonomia Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania, 47, 248-255.Search in Google Scholar

Głuszak, M. (2011). Eksperyment conjoint jako metoda wyznaczania współczynników wagowych atrybutów w wycenie nieruchomości. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 850, 49-64.Search in Google Scholar

Góralski, P., Pietrzak, S. (2011). Ocena ryzyka kontynuacji działalności gospodarczej spółek ANR w aspekcie ich strategiczności oraz specyficznej funkcji rynkowej. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 686. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 47, 59-69.Search in Google Scholar

Kempa, O., Krajewska, M., Palicki, S., Rącka, I., Wójta-Kempa, M. (2015). Students’ Preferences On The Residential Real Estate Market In Polish Cities. Real Estate Management and Valuation, 23 (1), 90-102.10.1515/remav-2015-0009Search in Google Scholar

Mulliner, E., Malys, N., Maliene, V. (2016). Comparative analysis of MCDM methods for the assessment of sustainable housing affordability. Omega, 59, 146-156. DOI: 10.1016/j. omega.2015.05.013.Search in Google Scholar

Mulliner, E., Smallbone, K., Maliene, V. (2013). An assessment of sustainable housing affordability using a multiple criteria decision making method. Omega, 41, 270-279. DOI: 10.1016/j.omega.2012.05.002.10.1016/j.omega.2012.05.002Search in Google Scholar

Piwowarski M., Matczak, A. (2010). Modelowanie i agregacja preferencji klientów na potrzeby rynku nieruchomości. Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą, 28, 226-237.Search in Google Scholar

Saaty, T.L. (1996). The Analytic Hierarchy Process. Pittsburgh, PA: RWS Publications.Search in Google Scholar

Saaty, T.L. (2000). Fundamentals of Decision Making and Priority Theory With the Analytic Hierarchy Process (2nd revised Ed., 1st Ed. 1994). Pittsburgh, PA: RWS Publications.Search in Google Scholar

Saaty, T.L. (2001). The Analytic Network Process: Decision Making With Dependence and Feedback, 2nd Ed. Pittsburgh, PA: RWS Publications.Search in Google Scholar

Saaty, T.L. (2003). Rank, normalization and idealization in the Analytic Hierarchy Process. In: 7th ISAHP Conference Proceedings (pp. 57-64). Bali, Indonesia: ISAHP. Retrieved from: http://www.isahp.org/2003Proceedings/paper/p03.pdf.Search in Google Scholar

Skotarczak, T., Nowak, M.J. (2010). Preferencje mieszkaniowe kandydatów na studia oraz studentów pierwszego roku Akademii Rolniczej w Szczecinie. Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis: Oeconomica, 277 (58), 71-80.Search in Google Scholar

Stopinska, A., Strzępek, I. (2008). Jak mieszkają studenci? Analiza warunków mieszkaniowych w Krakowie. Świat Nieruchomości, 66, 50-53.Search in Google Scholar

Strączkowski, Ł., Suszyńska, K. (2012). Housing situation of young married couples in the light of the local housing market research. Actual Problems of Economics, 7, 209-220.Search in Google Scholar

Trzaskalik, T. (2014). Wielokryterialne wspomaganie decyzji, przegląd metod i zastosowań. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria: Organizacja i Zarządzanie, 74 (1921), 239-263.Search in Google Scholar

Urbańska, W. (2013). Warunki zamieszkiwania i preferencje mieszkaniowe młodych Polaków w 2007 i 2011. Problemy Rozwoju Miast, 1, 143-151.Search in Google Scholar

Yang, Y.P., Shieh, H.M., Leu, J.D., Tzeng, G.H. (2008). A novel hybrid MCDM model combined with DEMATEL and ANP with applications. International Journal of Operational Research, 5 (3), 160-168.Search in Google Scholar

Zopounidis, C. (1999). Multicriteria decision aid in financial management. European Journal of Operational Research, 119, 404-415.10.1016/S0377-2217(99)00142-3Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo