1. bookVolume 17 (2017): Issue 1 (June 2017)
Journal Details
License
Format
Journal
First Published
06 May 2008
Publication timeframe
2 times per year
Languages
English
access type Open Access

The Measurement of Housing Preferences in the Analytic Hierarchy Process

Published Online: 16 Jun 2017
Page range: 31 - 43
Received: 14 Nov 2016
Accepted: 22 Mar 2017
Journal Details
License
Format
Journal
First Published
06 May 2008
Publication timeframe
2 times per year
Languages
English

The paper focuses on an adaptation of the AHP method to elicit housing preferences on the rental market. To assess the applicability of the AHP method for residential market analyses, a survey was conducted on a group of students from Cracow University of Economics, Poland. The students were asked to evaluate the importance of particular criteria when selecting an apartment. We identified the major methodological difficulties of the utilization of the AHP method in applied research on preferences and decision-making on the housing market. Potential solutions to the mentioned limitations were also presented.

Keywords

Balcerowicz-Szkutnik, M., Sojka, E., Szkutnik, W. (2013). Determinanty bezrobocia w Polsce jako czynniki strategii zarządzania przedsiębiorstwem. Zarządzanie i Finanse: Journal of Management and Finance, 11 (4), 35-59.Search in Google Scholar

Di Matteo, U., Pezzimenti, P., Astiaso Garcia, D. (2016). Methodological Proposal for Optimal Location of Emergency Operation Centers through Multi-Criteria Approach. Sustainability, 8 (1), 50. DOI: 10.3390/su8010050.Search in Google Scholar

Dytczak, M. (2010). Wybrane metody rozwiązywania wielokryterialnych problemów decyzyjnych w budownictwie. Opole: Politechnika Opolska.Search in Google Scholar

Dytczak, M., Wojtkiewicz, T.J. (2010). Metody wielokryterialnego wyboru systemów monitorowania. In: R. Knosala (ed.), Komputerowo zintegrowane zarządzanie (pp. 397-405). Tom I. Opole: Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją.Search in Google Scholar

Foryś, I. (2009). Pomiar warunków i preferencji mieszkaniowych emerytów. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu: Taksonomia Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania, 47, 248-255.Search in Google Scholar

Głuszak, M. (2011). Eksperyment conjoint jako metoda wyznaczania współczynników wagowych atrybutów w wycenie nieruchomości. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 850, 49-64.Search in Google Scholar

Góralski, P., Pietrzak, S. (2011). Ocena ryzyka kontynuacji działalności gospodarczej spółek ANR w aspekcie ich strategiczności oraz specyficznej funkcji rynkowej. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 686. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 47, 59-69.Search in Google Scholar

Kempa, O., Krajewska, M., Palicki, S., Rącka, I., Wójta-Kempa, M. (2015). Students’ Preferences On The Residential Real Estate Market In Polish Cities. Real Estate Management and Valuation, 23 (1), 90-102.Search in Google Scholar

Mulliner, E., Malys, N., Maliene, V. (2016). Comparative analysis of MCDM methods for the assessment of sustainable housing affordability. Omega, 59, 146-156. DOI: 10.1016/j. omega.2015.05.013.Search in Google Scholar

Mulliner, E., Smallbone, K., Maliene, V. (2013). An assessment of sustainable housing affordability using a multiple criteria decision making method. Omega, 41, 270-279. DOI: 10.1016/j.omega.2012.05.002.Search in Google Scholar

Piwowarski M., Matczak, A. (2010). Modelowanie i agregacja preferencji klientów na potrzeby rynku nieruchomości. Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą, 28, 226-237.Search in Google Scholar

Saaty, T.L. (1996). The Analytic Hierarchy Process. Pittsburgh, PA: RWS Publications.Search in Google Scholar

Saaty, T.L. (2000). Fundamentals of Decision Making and Priority Theory With the Analytic Hierarchy Process (2nd revised Ed., 1st Ed. 1994). Pittsburgh, PA: RWS Publications.Search in Google Scholar

Saaty, T.L. (2001). The Analytic Network Process: Decision Making With Dependence and Feedback, 2nd Ed. Pittsburgh, PA: RWS Publications.Search in Google Scholar

Saaty, T.L. (2003). Rank, normalization and idealization in the Analytic Hierarchy Process. In: 7th ISAHP Conference Proceedings (pp. 57-64). Bali, Indonesia: ISAHP. Retrieved from: http://www.isahp.org/2003Proceedings/paper/p03.pdf.Search in Google Scholar

Skotarczak, T., Nowak, M.J. (2010). Preferencje mieszkaniowe kandydatów na studia oraz studentów pierwszego roku Akademii Rolniczej w Szczecinie. Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis: Oeconomica, 277 (58), 71-80.Search in Google Scholar

Stopinska, A., Strzępek, I. (2008). Jak mieszkają studenci? Analiza warunków mieszkaniowych w Krakowie. Świat Nieruchomości, 66, 50-53.Search in Google Scholar

Strączkowski, Ł., Suszyńska, K. (2012). Housing situation of young married couples in the light of the local housing market research. Actual Problems of Economics, 7, 209-220.Search in Google Scholar

Trzaskalik, T. (2014). Wielokryterialne wspomaganie decyzji, przegląd metod i zastosowań. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria: Organizacja i Zarządzanie, 74 (1921), 239-263.Search in Google Scholar

Urbańska, W. (2013). Warunki zamieszkiwania i preferencje mieszkaniowe młodych Polaków w 2007 i 2011. Problemy Rozwoju Miast, 1, 143-151.Search in Google Scholar

Yang, Y.P., Shieh, H.M., Leu, J.D., Tzeng, G.H. (2008). A novel hybrid MCDM model combined with DEMATEL and ANP with applications. International Journal of Operational Research, 5 (3), 160-168.Search in Google Scholar

Zopounidis, C. (1999). Multicriteria decision aid in financial management. European Journal of Operational Research, 119, 404-415.Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo