1. bookVolume 28 (2015): Issue 4 (December 2015)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2300-6676
First Published
30 May 2014
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English
Open Access

Therapeutic management of an injury of the upper incisor within complete root formation

Published Online: 30 Dec 2015
Volume & Issue: Volume 28 (2015) - Issue 4 (December 2015)
Page range: 283 - 284
Received: 14 Nov 2015
Accepted: 27 Nov 2015
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2300-6676
First Published
30 May 2014
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English
Abstract

A 9.5 year-old patient, following an accident, suffered a comminuted lateral fracture of the root of tooth 21 at the neck level. The treatment consisted of immobilizing and maintaining tooth vitality. The presented case provides a basis for the conclusion that premature radical, surgical and endodontic actions should not always be performed.

Keywords

1. Andreasen J.O. i wsp.: Pourazowe uszkodzenia zębów. Urban& Partner, Wrocław 2005, 10-17, 36-37, 60-63.Search in Google Scholar

2. Cićkiewicz M., Jodkowska E., Wąsowicz M., Jurkowski P.: Skuteczność metod leczenia niepowikłanych złamań koron zębów stałych. Mag. Stomatol., 2010:20(9), s. 56-58.Search in Google Scholar

3. Jurczak A., Kwapińska H., Kołodziej I., Starowicz M.: Leczenie wewnątrzzębodołowych poprzecznych złamań korzeni zębów u dzieci. Porad. Stomatol., 2008:8(2), s. 48-51.Search in Google Scholar

4. Mrozek J., Jarosz J., Lipski M.: Leczenie złamania poprzecznego korzenia siekacza przyśrodkowego szczęki. Mag. Stomatol., 2009:19(11), s. 30-33.Search in Google Scholar

5. Ozbek M., Serper A., Calt S.: Repair of untreated horizontal root fracture: a case report. Dent. Traumatol., 2003:19(5), s. 296-297.10.1034/j.1600-9657.2003.00200.x14708657Search in Google Scholar

6. Oztan M.D., Sonat B.: Repair of untreated horizontal root fractures: two case reports. Dent. Traumatol., 2001:17(5), s. 240-243.10.1034/j.1600-9657.2001.170511.x11678546Search in Google Scholar

7. Pawłowska E., Szczepańska J.: Złamania korzeni zębów stałych w wieku rozwojowym- procesy gojenia, powikłania-opis przypadków. Czas. Stomatol., 2005:58(2), s. 81-87.Search in Google Scholar

8. Rahnama M., Szyszkowska A., Orzędała-Koszel U., Weiss A.: Odległe skutki przebytych urazów zębów u dzieci. E-Dentico, 2012(4), s. 88-97.Search in Google Scholar

9. Rybarczyk-Townsend E., Hilt A., Szczepańska J.: Złamania poprzeczne korzeni z przemieszczeniem stałych zębów siecznych przyśrodkowych w szczęce. Mag. Stomatol., 2013:23(12), s. 36-40.Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo