1. bookVolume 41 (2016): Issue 1 (March 2016)
Journal Details
License
Format
Journal
First Published
17 May 2010
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English
Copyright
© 2020 Sciendo

Population dynamics of Pulsatilla patens (L.) Mill. in a new locality in Poland

Published Online: 03 Jun 2016
Page range: 61 - 68
Received: 24 Jul 2015
Accepted: 08 Mar 2016
Journal Details
License
Format
Journal
First Published
17 May 2010
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English
Copyright
© 2020 Sciendo

A new locality of Pulsatilla patens (L.) Mill. in the Wyszków-Jegiel Forest District, in the southern part of Puszcza Biała (ATPOL EC79) is described. This locality is situated on an escarpment, at the edge of Peucedano-Pinetum fresh pine forest with elements of Serratulo-Pinetum mixed pine forest and Potentillo albae-Quercetum steppe oak forest. Good light conditions prevail in the place of plant occurrence. Studies carried out in 2008-2015 showed an increasing trend of P. patens population, though, recently, this population seems to be stable. The number of species accompanying the pasque-flower also increased in this time period. It was found based on the analysis of flora directly neighbouring the clumps of the pasque-flower. During 7 years, the number of taxa increased by 31.5% on plot I and by 25% on plot II. In the years 2011-2013, the pasque-flower was represented both by flowering (1-2) and vegetative individuals. Afterwards, the plant was present only in vegetative stage. The number of its leaves varied in time. The highest number of leaves - 14 per individual - was noted in 2014, and the lowest number (1) - in 2012. The reason for a decline in the number of plant clumps in the site Dalekie and, at the same time, the greatest threat was the excavation of sand from the escarpment. In 2012, this escarpment slid down and several clumps of the pasque-flower were destroyed. Forest management and digging up by wild boars were additional factors limiting the population. To preserve the site of P. patens, measures of active protection should be applied.

Keywords

Chmura D. 2003. Zagrożenia lokalnych populacji sasanki otwartej Pulsatilla patens na przykładzie stanowiska na Sodowej Górze. Chrońmy Przyr. Ojcz. 59(5): 14-27.Search in Google Scholar

Ciosek M. T. 1985. Materiały do flory Podlasia i Mazowsza. Zesz. Nauk WSR-P Siedlce. 4: 137-156.Search in Google Scholar

Ciosek M. T. 1990. Materiały do flory Puszczy Białej. Zesz. Nauk. WSR-P Siedlce. 24: 59-74.Search in Google Scholar

Ciosek M. T. 1995a. Materiały do flory Puszczy Białej. Okolice Ostrowi Mazowieckiej. Zesz. Nauk. WSR-P Siedlce. 44: 29-33.Search in Google Scholar

Ciosek M. T. 1995b. Rzadkie i chronione gatunki roślin okolic Ostrołęki. Zesz. Nauk. WSR-P Siedlce. 44: 35-40.Search in Google Scholar

Ciosek M. T. 1999. Rodzaj Pulsatilla (Ranunculaceae) na Podlasiu i Mazowszu. Fragm. Flor. Geobot. Polonica 6: 15-19.Search in Google Scholar

Głowacki Z., Falkowski M., Krechowski J., Marciniuk J., Marciniuk P., Nowicka-Falkowska K. & Wierzba M. 2003. Czerwona lista roślin naczyniowych Niziny Południowopodlaskiej. Chrońmy Przyr. Ojcz. 59(2): 5-41.Search in Google Scholar

Grulich V. 2012. Red List of vascular plants of the Czech Republic: 3rd edition. Preslia 84: 631-645.Search in Google Scholar

Jackowiak B., Celka Z., Chmiel J., Latowski K. & Żukowski W. 2007. Red list of vascular flora of Wielkopolska (Poland). Biodiv. Res. Conserv. 5-8: 95-127.Search in Google Scholar

Juśkiewicz-Swaczyna B. 2010a. Distribution and abundance of Pulsatilla patens populations in nature reserves in North-Eastern Poland. Pol. J. Natur. Sc. 25: 376-386.Search in Google Scholar

Juśkiewicz-Swaczyna B. 2010b. Population structure of Pulsatilla patens in relation to the habitat quality. Tuexenia 30: 457-466.Search in Google Scholar

Kalliovirta M., Kukk Ü. & Ryttäri T. 2003. Pulsatilla patens (L.) Mill. In: T. Ryttäri, Ü. Kukk, T. Kull, A. Jäkäläniemi, M. Reitalu (eds.). Monitoring of threatened vascular plants in Estonia and Finland - methods and experiences. Finn. Environ. 659: 37-47.Search in Google Scholar

Kondracki J. 2013. Geografia regionalna Polski. 444 pp. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.Search in Google Scholar

Łaska G. & Sienkiewicz A. 2010. Eastern Pasque flower Pulsatilla patens (L.) Mill. in the Knyszyńska Forest. Acta Soc. Bot. Pol. 79: 46-47.Search in Google Scholar

Markowski R. & Buliński M. 2004. Ginące i zagrożone rośliny naczyniowe Pomorza Gdańskiego. Acta Bot. Cassub. Monogr. 1: 1-75.Search in Google Scholar

Matuszkiewicz W. 2006. Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. In: J. B. Faliński (ed.). Vademecum Geobotanicum 3, 537 pp. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.Search in Google Scholar

Meusel H., Jäger E. & Weinert E. 1965. Vergleichende Chorologie der zentraleuropäischen Flora. I. Text 583 pp., Karten 258 pp. Gustav Fischer Verlag, Jena.Search in Google Scholar

Mirek Z., Piękoś-Mirkowa H., Zając A. & Zając M. 2002. Flowering plants and pteridophytes of Poland. A checklist. In: Z. Mirek (ed.). Biodiversity of Poland, 1, 442 pp. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków.Search in Google Scholar

Ochyra R., Żarnowiec J. & Bednarek-Ochyra H. 2003. Census Catalogue of Polish Mosses. In: Z. Mirek (ed.). Biodiversity of Poland, 3, 372 pp. Polish Academy of Sciences, Institute of Botany, Kraków.Search in Google Scholar

Pawlikowski P. 2011. Pulsatilla patens - sasanka otwarta. Monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000. Wyniki monitoringu GIOŚ.Search in Google Scholar

Pawlikowski P. 2012. Sasanka otwarta Pulsatilla patens (1477). Monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000. Wyniki monitoringu.Search in Google Scholar

Pawlikowski P. & Wójtowicz W. 2014. Pulsatilla patens (L.) Mill. - Sasanka otwarta. In: R. Kaźmierczakowa, K. Zarzycki & Z. Mirek (eds.). Polska Czerwona Księga Roślin, Paprotniki i rośliny kwiatowe, wyd. 3 uaktualnione i rozszerzone, pp. 186-188. PAN, Instytut Ochrony Przyrody, Kraków.Search in Google Scholar

Pilt I. & Kukk Ü. 2002. Pulsatilla patens and Pulsatilla pratensis (Ranunculaceae) in Estonia: distribution and ecology. Proc. Eston. Acad. Sci. Biol. Ecol. 51: 242-256.Search in Google Scholar

Röder D. & Kiehl K. 2006. Population structure and population dynamic of Pulsatilla patens (L.) Mill. in relation to vegetation characteristics. Flora 201: 499-507.Search in Google Scholar

Romer E. 1949. Regiony klimatyczne Polski. Prace Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego, Ser. B. 16: 1-28.Search in Google Scholar

Sokołowski A. W. 1991. Roślinność rezerwatu Sitki w Puszczy Białowieskiej. Ochrona Przyrody 48: 85-103.Search in Google Scholar

Trampler T., Kliczkowska A., Dmytreko E. & Sierpińska A. 1990. Regionalizacja przyrodniczo-leśna na podstawach ekologiczno-fizjograficznych. 155 pp. PWRiL Warszawa.Search in Google Scholar

Uotila P. 1969. Ecology and area of Pulsatilla patens (L.) Mill. in Finland. Ann. Bot. Fenn. 6: 105-111.Search in Google Scholar

Uotila P. 1996. Decline of Anemone patens (Ranunculaceae) in Finland. Acta. Univ. Ups. Symb. Bot. Ups. 31: 205-210.Search in Google Scholar

Wójtowicz W. 2000. Biologia, wymagania siedliskowe i możliwości uprawy zachowawczej Pulsatilla patens (L.) Mill. Biul. Ogr. Bot. 9: 45-54.Search in Google Scholar

Wójtowicz W. 2001. Pulsatilla patens (L.) Mill. - Sasanka otwarta. In: K. Zarzycki & R. Kaźmierczakowa (eds.). Polska Czerwona Księga Roślin, Paprotniki i rośliny kwiatowe, wyd. 2, pp. 142-144. PAN, Instytut Botaniki im. W. Szafera, Instytut Ochrony Przyrody, Kraków.Search in Google Scholar

Wójtowicz W. 2004. Pulsatilla patens (L.) Mill. Sasanka otwarta. In: H. Werblan-Jakubiec & B. Sudnik- Wójcikowska (eds.). Poradnik ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000, 9: 168-171.Search in Google Scholar

Zając A. & Zając M. (eds.). 2001. Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. xii+714 pp. Edited by Laboratory of Computer Chorology, Institute of Botany, Jagiellonian University, Cracow.Search in Google Scholar

Zarzycki K. & Szeląg Z. 2006. Red list of the vascular plants in Poland. In: Z. Mirek, K. Zarzycki, W. Wojewoda & Z. Szeląg (eds.). Red list of plants and fungi in Poland, pp. 9-20. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków.Search in Google Scholar

Zych M. 2007. Krajowy Plan Ochrony Gatunku. Sasanka otwarta Pulsatilla patens (L.) Mill. 36 pp. Warszawa.Search in Google Scholar

Żukowski W. & Jackowiak B. 1995. List of endangered and threatened vascular plants in Western Pomerania and Wielkopolska (Great Poland). In: W. Żukowski & B. Jackowiak (eds.). Endangered and threatened vascular plants of Western Pomerania and Wielkopolska. Publications of the Department of Plant Taxonomy of the Adam Mickiewicz University in Poznań 3: 9-96. Bogucki Wyd. Nauk., Poznań.Search in Google Scholar

Plan your remote conference with Sciendo