1. bookVolume 24 (2020): Issue 2 (June 2020)
Journal Details
License
Format
Journal
First Published
12 Mar 2016
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English
access type Open Access

Assessment of Selected Parameters of Sowing Quality of Vistula Parsley Seeds with a Precision Seed Drill with a Pneumatic Seeding System

Published Online: 30 Jun 2020
Page range: 77 - 88
Received: 01 Mar 2020
Accepted: 01 May 2020
Journal Details
License
Format
Journal
First Published
12 Mar 2016
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English

Results of laboratory tests on the sowing quality of Vistula parsley seeds with a working section of a seed drill by Weremczuk company Max Pneumatic S 156 model with a pneumatic sowing system were presented. Tests of the sowing section of a seed drill were carried out in laboratory conditions on a special stand. They showed that the seed drill speed and rotations of the sowing disc have a significant impact on the sowing quality expressed with participation of single, double sowing and passes. The most favourable results at all set distances between seeds in a row were obtained with a seed drill speed of 1 km·h−1. On the other hand, the increase of the working speed of a seed drill and rotations of a sowing disc influenced significantly the deterioration of the sowing quality.

Keywords

Babik, J., Dudek. J. (2000). New, complex machine for ridge forming, and simultaneous sowing vegetable crops. Vegetable Crops Research Bulletin, 53, 103-110.Search in Google Scholar

Banasiak, J., Michalak, J. (2000). Stanowiskowe badania jakości siewu punktowego nasion. Problemy Inżynierii Rolniczej, 4(30), 21-28.Search in Google Scholar

Błaszczak, P., Przybył, J. (2000). Zastosowanie arkusza kalkulacyjnego Excel do oceny parametrów siewu punktowego. Inżynieria Rolnicza, 3(14), 29-40.Search in Google Scholar

Błażewicz-Wożniak, M. (1997). Wpływ czynników agrotechnicznych na wschody, wzrost i plonowanie pietruszki korzeniowej, uprawianej na glebie zlewnej o nietrwałej strukturze. Cz. I. Wschody roślin. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio EEE, 5, 117-127.Search in Google Scholar

Błażewicz-Wożniak, M. (1998). Wpływ czynników agrotechnicznych na wschody, wzrost i plonowanie pietruszki korzeniowej, uprawianej na glebie zlewnej o nietrwałej strukturze. Cz. III. Plon korzeni i jego struktura. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio EEE, 6, 73-87.Search in Google Scholar

Bozdogan, A.M. (2006). Uniformity of within-row distance in precision seeders: laboratory experiment. Journal of Applied Sciences, 6(10), 2281-2286.Search in Google Scholar

Bracy, R.P., Parish, R.L. (1998). Seeding uniformity of precision seeders. HortTechnology, 8, 182-185.Search in Google Scholar

Çakir, E., Aygün, I., Yazgi, A., Karabulut, Y. (2016). Determination of in-row seed distribution uniformity using image processing. Turkish Journal of Agriculture and Forestry, 40, 874-881.Search in Google Scholar

Dyśko, J., Kaniszewski, S. (2007). Effect of drip irrigation, N- fertigation and cultivation methods on the yield and quality of carrot. Vegetable Crops Research Bulletin, 67, 25-33.Search in Google Scholar

Feder, S., Kęska, W., Kośmicki, Z., Selech, J., Włodarczyk, K., Gierz, Ł. (2012). Laboratoryjne stanowisko do badania procesów wysiewu nasion. Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering, 57(1), 34-36.Search in Google Scholar

Gaworski, M. 1998. Seeders for vegetables – precision and modernity. Fruit, vegetables, flowers, 17-18(27), 27-28.Search in Google Scholar

Gillham, D.J., Dodge, A.D. (1987). Chloroplast superoxide and hydrogen peroxide scavenging systems from pea leaves: Seasonal variations. Plant Science, 2(50), 105-109.Search in Google Scholar

Griepentrag, H.W. (1996). Standflachenverteilung und Ertrag von Raps. Landtechnik, 51, 258-259.Search in Google Scholar

GUS (2017). Wyniki produkcji roślinnej w 2017. [cited 4 May 2020]. Available from: https://stat.gov.pl.Search in Google Scholar

International standard ISO 7256/1-1884 (E). 1984. Sowing equipment – test methods Part 1: Single seed drills.Search in Google Scholar

Janas, R., Górnik, K., Grzesik, M. (2013). Instrukcja uprawy pietruszki korzeniowej (Petroselinum crispum Mill.) na nasiona metodami ekologicznymi. [cited 4 May 2020]. Available from: http://www.inhort.pl/files/program_wieloletni/wykaz_publikacji/obszar4/4.3_2013_2_Instrukcja_pietruszka.pdfSearch in Google Scholar

Łazarczyk, A., Lipiński, A., Rawa, T. (1996). Próba zastosowania techniki komputerowej w badaniach równomierności dozowania nasion zbóż kołeczkowym zespołem wysiewającym. Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu, CCLXXXVI, Rolnictwo, 49, 121-129.Search in Google Scholar

Lipiński, A., Markowski, P., Rawa, T. (2004). Próba oceny wydajności i równomierności dozowania nasion pszenicy kołeczkowymi zespołami wysiewającymi przy wysiewie dolnym i górnym. Inżynieria Rolnicza, 4(59), 69-76.Search in Google Scholar

Lisowski A. (2006). Siewnik mechaniczny czy pneumatyczny? Hasło Ogrodnicze. [cited 4 May 2020]. Available from: https://www.ho.haslo.pl/article.php?id=2947&rok=2006&numer=09.Search in Google Scholar

Markowski, P. (2017). Technical and technological parameters of performance evaluation of multipur-pose and special single-seed drills based on seeding uniformity. Wydawnictwo Uniwersytetu-Warmińsko w Olsztynie, 148. ISBN 978-83-8100-093-2.Search in Google Scholar

Markowski, P., Cejman, K., Rawa, T., Kaliniewicz, Z., Lipiński, A. (2012). Wpływ gęstości i prędkości siewu na rozmieszczenie nasion kukurydzy wysiewanych pneumatycznym siewnikiem precyzyjnym. Agricultural Engineering, 4(139), 235-245.Search in Google Scholar

Özmerzi, A., Karayel, D., Topakci, M. (2002). PM-Power Machinery: Effect of sowing depth on precision seeder uniformity. Biosystems Engineering, 82(2), 227-230.Search in Google Scholar

Ozturk, A., Caglar, O., Bulut, S. (2006). Growth and yield response of facultative wheat to winter sowing, freezing sowing and spring sowing at different seeding rates. Journal of Agronomy and Crop Science, 192, 10-16.Search in Google Scholar

Pecio, A. (1996.) Morfologiczny model rośliny i łanu gryki oraz jej plonowanie w zależności od rozmieszczenia roślin na jednostce powierzchni. Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Pu-ławach. Seria R, 341, 63-79.Search in Google Scholar

Podleśny, J. (2006). Przydatność siewu punktowego w uprawie wybranych gatunków roślin strączkowych. Inżynieria Rolnicza, 10, 13(88), 385-39.Search in Google Scholar

Przybył, J., Błażczak, P. (2000). Assessment of work quality of precision seeders (in Polish). Materials from Jubilee International Scientific Conference at 30th Anniversary of Agricultural Technology Faculty at the Agricultural University in Lublin entitled: “Current problems encountered in agricultural engineering in the light of Poland’s EU accession”, Issued by Agricultural University in Lublin, Lublin 13-14 September, 154-155.Search in Google Scholar

Rumpel, J., Kaniszewski, S. (1994): Influence of nitrogen fertilization on yield and nitrate nitrogen content of turnip-rooted parsley. Acta Horticulturae, 371, 413-420.Search in Google Scholar

Ruszkowski, M., Filipiak, K. (1990). Wpływ rozmieszczenia roślin na jednostce powierzchni na zmiany produktywności odmian pszenicy ozimej. Fragmenta Agronomica, 1, 56-70.Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo