1. bookVolume 22 (2018): Issue 4 (December 2018)
Journal Details
License
Format
Journal
First Published
12 Mar 2016
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English
access type Open Access

Application of FKM Calculation Algorithm for Determination of Degree of Utilization of A Milk Tank Wall

Published Online: 25 Jan 2019
Page range: 33 - 41
Received: 01 Nov 2018
Accepted: 01 Dec 2018
Journal Details
License
Format
Journal
First Published
12 Mar 2016
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English

The objective of the paper was to determine the level of circumferential stress in a wall of an open milk tank and to assess the tank wall degree of utilization according to the FKM Guideline calculation algorithm − Analytical Strength Assessment of Components, Made of Steel Cast Iron and Aluminium Materials in Mechanical Engineering. (German: FKM – Forschungskuratorium für Maschinenbau). The stress level in the tank wall was determined based on analytical calculations and numerical method using the FEA – Finite Elements Analysis. Numerical calculations were made in FEMAP with NX NASTRAN Solver (NASTRAN – NASA Structure Analysis). Similar stress values were found using two independent calculation methods. The difference between obtained stress values does not exceed 2%. Based on the FKM algorithm, the safety factor jges = 1.4 and static capacity of the tank wall ask = 19.7% were calculated.

Keywords

Daniel, Z. (2010). Ocena montażu i eksploatacji urządzeń do schładzania mleka. Inżynieria Rolnicza 1(119), 145-150.Search in Google Scholar

DIN 18800-1. (2008). Steel Structures – Part 1: Design and Construction. German Institute for Standardization.Search in Google Scholar

DXO DeLaval (2018). Cooling Tanks. Materiały firmy DeLaval. Pozyskano z: http://delaval.in/-imageVaultFiles/id_31615/cf_5/DXO_A4_brochure.PDF, Dostęp: 2.07.2018Search in Google Scholar

Dyrektywa Rady 92-46-EEC (1992) z 16 czerwca 1992 r. ustanawiająca zasady dotyczące warunków sanitarnych dla produkcji i wprowadzania na rynek mleka surowego, mleka pasteryzowanego i produktów mlecznych.Search in Google Scholar

EN 10088-2. (2014). Stainless steels – Part 2: Technical delivery conditions for sheet/plate and strip of corrosion resisting steels for general purposes.Search in Google Scholar

EN 1993-1-6 (2007). Eurocode 3: Design of steel structures – Part 1–6: Strength and stability of shell structures.Search in Google Scholar

Hobbacher, A.F. (2008). Recommendations for Fatigue Design of Welded Joints and Components. International Institute of Welding, doc. XIII-2151r4-07/XV-1254r4-07, Paris.Search in Google Scholar

ISO 5708. (1983). Refrigerated bulk milk tanks. International Standard, International Organisation for standardization.Search in Google Scholar

Jasińska, M., Łyczko, K., Dmytrów, I., Mituniewicz-Małek, A. (2011). Porównanie właściwości fizyko-chemicznych mleka krów żywionych systemem TMR w wybranych gospodarstwach regionu zachodniopomorskiego. Roczniki Naukowe Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, t. 7, nr 3, 75-84.Search in Google Scholar

Kurowski, R., Parszewski, Z. (1966). Zbiór zadań z wytrzymałości materiałów. PWN, Warszawa.Search in Google Scholar

Labocha, S., Skotny, Ł. (2014). Liniowa i nieliniowa analiza MES. Implementacja w programie FEMAP. GM System, Wrocław.Search in Google Scholar

NX Nastran User’s Guide. (2008). Siemens.Search in Google Scholar

Romaniuk, W.: Overby, T. (2004). Systemy utrzymania bydła. Poradnik. Praca zbiorowa. Instytut Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa, Duńskie Służby Doradztwa Rolniczego, Warszawa.Search in Google Scholar

Rennert, R., Kullig, E., Vormwald, M., Esderts, A., Siegele, D. (2012). FKM Guideline – Analytical Strength Assessment of Components, Made of Steel Cast Iron and Aluminium Materials in Mechanical Engineering, 6.th revised Edition, VDMA, Frankfurt am Main.Search in Google Scholar

Rusiński, E., Czmochowski, J., Smolnicki, T. (2000). Zaawansowana metoda elementów skończonych w konstrukcjach nośnych. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej.Search in Google Scholar

VDI2226. (1965). Recommendations for the stability calculation of metallic building components.Search in Google Scholar

Wächter, M., Müller, Ch., Esderts, A. (2017). Angewandter Festigkeitsnachweis nach FKM-Richtlinie. Springer Vieweg, Wiesbaden.Search in Google Scholar

Wiercioch, M., Krzyś, A., Deneszewska-Szymiczek, E. (2010). Wpływ wielkości stada krów oraz wyposażenia technicznego wybranych agrosystemów mleczarskich na jakość higieniczną mleka surowego. Inżynieria Rolnicza 2(120), 265 – 270.Search in Google Scholar

Zienkiewicz, O.C. (1972). Metoda Elementów Skończonych. Arkady, Warszawa.Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo