1. bookVolume 22 (2018): Issue 4 (December 2018)
Journal Details
License
Format
Journal
First Published
12 Mar 2016
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English
access type Open Access

Level and Structure of Inputs in Specialist Farms

Published Online: 25 Jan 2019
Page range: 25 - 32
Received: 01 Oct 2018
Accepted: 01 Nov 2018
Journal Details
License
Format
Journal
First Published
12 Mar 2016
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English

The objective of the paper is to determine the size of human and objectified labour in selected specialist vegetable farms. The paper covered studies carried out in the area of southern Poland in 50 organic vegetable farms. Based on the detailed studies, the size and structure of work, and energy inputs used in the production process were determined. The highest inputs of labour per a unit of the production area and 1 tonne of a product were incurred in production of Cucurbita vegetables – 1883.1 and 547.74 man-hour, while the lowest of Solanacea vegetables – 342.8 and 7.11 man-hour. From among all analysed groups of plants, the highest energy inputs were incurred in cultivation of root and onion vegetables and they were three times higher than in traditional farms. Contrary, the lowest inputs were incurred in cultivation of brassica and Solanaceae vegetables.

Keywords

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin, Polonia, Vol. XXIV (2), 1-15.Search in Google Scholar

Bloksma, J., Adriaansen-Tennekes, R., Huber, M., van de Vijver, L.P.L., Baars, T., de Wit, J. (2008). Comparison of organic and conventional raw milk quality in the Netherlands. Biol. Agric. Horticulture, 26, 69-83.Search in Google Scholar

Borecka, A, Szumiec, A. (2013). Ekonomiczna efektywność ekologicznego chowu bydła mlecznego. Wiadomości Zootechniczne, 52(3), 93-101.Search in Google Scholar

Czykier-Wierzba, D. (2002). Rolnictwo w krajach Unii Europejskiej. Postępy Nauk Rolniczych, 4, 3-15.Search in Google Scholar

Deming, J., Gleeson, D., O’Dwyer, T., Kinsella, J., O’Brien, B. (2018). Measuring labor input on pasture-based dairy farms using a smartphone. Journal of Dairy Science. 101. Doi.10.3168/jds.2017-14288.10.3168/jds.2017-14288Open DOISearch in Google Scholar

Grandstedt, A., Tyburski, J. (2006). Współczesne europejskie systemy rolnicze. Fragm. Agron., 23(2), 72-95.Search in Google Scholar

Gruszecki, R. (2014). The vegetable classification systems in Polish horticultural literature. Lityński, M. (red.), 1955. Warzywnictwo. PWRiL, Warszawa.Search in Google Scholar

Klima, K. (2003). Rolnictwo ekologiczne w Polsce i w Unii Europejskiej. Aura, 4, 8-9.Search in Google Scholar

Kowalczyk, Z., Grotkiewicz K. (2018). Labour consumption of production of selected fruit. Agricultural Engineering, No.3, 29-36.Search in Google Scholar

Kowalczyk Z., Wnęk A. (2007). Wielkość i struktura nakładów pracy w uprawie gruntowej oraz pod osłonami wybranych warzyw. Inżynieria Rolnicza, 7(95), 93-99.Search in Google Scholar

Kowalczyk, Z. (2002). Poziom intensywności produkcji a efektywność postępu naukowo-technicznego w różnych typach gospodarstw. Praca doktorska, AR, Kraków.Search in Google Scholar

Krasowicz, S., Kukuła, S. (1998). Porównanie trzech systemów rolniczych w gospodarstwach Polski. Zeszyty Naukowe. AR Kraków, 55, 231-239.Search in Google Scholar

Kwaśniewski, D., Kuboń, M., Malaga-Toboła, U. (2013). The plant production size and work inputs in ecological farms in south Poland. Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering, Vol. 58(4), 44-48.Search in Google Scholar

Meier, S.M., Stoessel, F., Jungbluth, N., Juraske, R., Schader, Ch., Stolze, M. (2015). Environmental impacts of organic and conventional agricultural products – Are the differences captured by life cycle assessment? J. Environ. Manage, 149, 193-208.Search in Google Scholar

Nikkhah, Amin & Kougir-Chegini, Zeynab & Kosari Moghaddam, Armaghan & Nikkhah, F. (2017). Musculoskeletal Disorders, Energy Use, and Costs of Human Labor for Paddy Cultivation in Northern Iran. The International Journal of Agricultural Management and Development (IJAMAD), 7, 439-446.Search in Google Scholar

Paszko, D. (2008). Wpływ zmienności kosztów siły roboczej na opłacalność produkcji owoców jagodowych. Zeszyty Naukowe Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa im. Szczepana Pieniążka, 16, 223-234Search in Google Scholar

Poradnik rolnictwa ekologicznego. Część III. (2014)Search in Google Scholar

Raport on-line (2017). Raport o stanie rolnictwa ekologicznego 2015-2016. Pobrano z: https://www.teraz-srodowisko.pl/media/pdf/aktualnosci/3861-raport-o-stanie-rolnictwaekologicznego-w-polsce-w-latach-2015-2016.pdfSearch in Google Scholar

Skarżyńska, A. (2011). Skala produkcji rolniczych działalności produkcyjnych a ich opłacalność. Rocz. Nauk Rol., Seria G, 98(1), 7-20.Search in Google Scholar

Szczeptycki, A., Wójcicki, Z. (2003). Postęp technologiczny i nakłady energetyczne w rolnictwie do 2020r. IBMER, Warszawa.Search in Google Scholar

Walczak, J., Szewczyk, A. (2013). Środowiskowe uwarunkowania ekologicznego chowu bydła mlecznego. Wiadomości Zootechniczne, 3, 81-92.Search in Google Scholar

Willer, H., Kilcher, L. 2009. The World of organic agriculture. Statistic and emerging trends 2009. IFOAM, 24.Search in Google Scholar

Ziętara, W., Adamski, M., Grodzki, H. (2013). Polskie gospodarstwa z chowem bydła na tle wybranych krajów. Wyd. IERiGŻ-PIB, Warszawa, 202.Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo