1. bookVolume 21 (2017): Issue 1 (March 2017)
Journal Details
License
Format
Journal
First Published
12 Mar 2016
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English
access type Open Access

Energy Properties of Sunflower Seed Husk as Industrial Extrusion Residue

Published Online: 06 Apr 2017
Page range: 77 - 84
Received: 01 Aug 2016
Accepted: 01 Oct 2016
Journal Details
License
Format
Journal
First Published
12 Mar 2016
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English

The paper presents possibilities of using by ‒ products of the agri-food sector, in the form of sunflower husks, for energy purposes. Physical and chemical properties in the form of heat of combustion, calorific value for three moisture levels and ash content for two temperatures of combustion were determined and the carbon content (C), hydrogen content (H) and nitrogen content (N) were calculated pursuant to the PN-EN 15104 standard. Analysis of the heat of combustion and calorific value proved good energy properties of the investigated biomass. For the moisture level of 9%, 16%, 32% the heat of combustion was respectively 19.44 MJ∙kg-1, 17.94 MJ∙kg-1, 15.03 MJ∙kg-1, and the calorific value 18.09 MJ∙kg-1, 16.28 MJ∙kg-1, 13.16 MJ∙kg-1. The average ash content of the investigated biomass for the combustion temperature of 600°C and 815°C was respectively 2.12% and 2.04. In the analyzed biomass the nitrogen content was determined at the level of 1.57%, carbon of 43.87% and hydrogen of 6.29%.

Keywords

Abbasi, T., Abbasi, S.A. (2010). Biomass energy and the environmental impacts associated with its production and utilization. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 14, 919-937.Search in Google Scholar

Bartosiewicz-Burczy, H., Mirowski, T., Kalawa, W., Sajdak, W. (2010). Study on Biomass Trade in Poland - Fostering the Sustainable Usage of Renewable Energy Sources in Central Europe - Putting Biomass into Action. WP 4.2.4, IEN, Report of Project 4Biomass (www.4biomass.eu).Search in Google Scholar

Encinar, J., Gonzalez, J., Martinez, G. (2008). Energetic use of the tomato plant waste, Fuel Processing Technology, 89, 1193-1200.Search in Google Scholar

Gañán, J., Al-Kassir Abdulla, A., Cuerda Correa, E., Macias-Garcia, A. (2006). Energetic exploitation of vine shoot by gasification processes. A preliminary study. Fuel Processing Technology, 87, 891-897.Search in Google Scholar

Ghani, W., Alias, A., Savory, R., Cliffe, K. (2009). Co-combustion of agricultural residues with coal in a fluidised bed combustor, Waste Management, 29, 767-773.Search in Google Scholar

Golec T. (2004). Współspalanie biomasy w kotłach energetycznych. Energetyka, 7-8, 437-445.Search in Google Scholar

González, J., Encinar, J., Canito, J., Sabio, E., Chacon, M. (2003). Pyrolysis of cherry stones: energy uses of the different fractions and kinetic study. Journal of Analytical and Applied Pyrolysis, 67, 165-190.Search in Google Scholar

GUS. (2015). Rolnictwo w 2014 roku. Warszawa, ISSN 1507-9724.Search in Google Scholar

Haykiri Acma, H., Yaman, S. (2008). Effect of co-combustion on the burnout of lignite/biomass blends: a Turkish case study. Waste Managment, 28, 2077-2084.Search in Google Scholar

Jasiulewicz, M. (2014). Potencjał energetyczny biomasy rolniczej w aspekcie realizacji przez Polskę Narodowego Celu Wskaźnikowego OZE i dyrektyw UE w 2020 roku. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 16(1), 70-76.Search in Google Scholar

Komorowicz, M., Wróblewska, H., Pawłowski, J. (2009). Skład chemiczny i właściwości energetyczne biomasy z wybranych surowców odnawialnych. Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych, 40, 402-410.Search in Google Scholar

Kopetz, H., Jossart, J. M., Ragossnicg, H., Metschina, C. (2007). European Biomass Statistics 2007. AEBIOM. Brussels, 73.Search in Google Scholar

Kosowska-Golachowska, M., Wolski, K., Gajewski, W., Kijo-Kleczkowska, A., Musiał, T., Środa, K. (2016). Spalanie biomasy agro i leśnej w cyrkulacyjnej warstwie fluidalnej. Rynek Energii, 3(124), 90-99.Search in Google Scholar

Kowalczyk-Juśko, A. (2009). Popiół z różnych roślin energetycznych. Proceedings of ECOpole, Vol. 3, 1, 159-164.Search in Google Scholar

Kratofil, M., Zarzycki, R., Kobyłecki, R., Bis, Z. (2014). Badania procesu toryfikacji biomasy. Polityka Energetyczna, 4(17), 137-146.Search in Google Scholar

Król, D., Łach, J., Poskrobko, S. (2010). O niektórych problemach związanych z wykorzystaniem biomasy nieleśnej w energetyce. Energetyka, 1(667), 53-62.Search in Google Scholar

Kułażyński, M., Kaczmarczyk, J., Świątek, Ł., Pstrowska, K., Jabłoński, S., Łukaszewicz, M. (2015). Problemy technologiczne występujące podczas realizacji procesu współspalania węgla brunatnego z biomasą. Logistyka, 5, CD 1, 277-282.Search in Google Scholar

Lapillonne, B. (2007). Energy efficiency: Striking the Balance the energy Future in an Interdependent World. World Roma 12-15 November 2007 Roma.Search in Google Scholar

Poskrobko, S., Łach, J., Król, D. (2009). Badanie podstawowych właściwości paliwowych wybranych odpadów przemysłowych i paliw formowanych z odpadów. Energetyka, 3, 633-640.Search in Google Scholar

Roszkowski, A. (2008). Energia a rolnictwo (kryzys energetyczny-efektywność-rolnictwo). Inżynieria Rolnicza, 4(102), 25-36.Search in Google Scholar

Yin, C., Rosendahl, L., Kaer, S. (2008). Grate-firing of biomass for heat and power production, Progress in Energy and Combustion Science, 34, 725-754.Search in Google Scholar

Żabiński, A., Sadowska, U., Wcisło, G. (2015). Możliwości wykorzystania biomasy odpadowej z produkcji zielarskiej na cele energetyczne. Inżynieria Rolnicza, 4(156), 139-145. Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo