1. bookVolume 21 (2017): Edizione 1 (March 2017)
Dettagli della rivista
License
Formato
Rivista
eISSN
2449-5999
Prima pubblicazione
12 Mar 2016
Frequenza di pubblicazione
1 volta all'anno
Lingue
Inglese
Accesso libero

Energy Properties of Sunflower Seed Husk as Industrial Extrusion Residue

Pubblicato online: 06 Apr 2017
Volume & Edizione: Volume 21 (2017) - Edizione 1 (March 2017)
Pagine: 77 - 84
Ricevuto: 01 Aug 2016
Accettato: 01 Oct 2016
Dettagli della rivista
License
Formato
Rivista
eISSN
2449-5999
Prima pubblicazione
12 Mar 2016
Frequenza di pubblicazione
1 volta all'anno
Lingue
Inglese

Abbasi, T., Abbasi, S.A. (2010). Biomass energy and the environmental impacts associated with its production and utilization. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 14, 919-937.10.1016/j.rser.2009.11.006Search in Google Scholar

Bartosiewicz-Burczy, H., Mirowski, T., Kalawa, W., Sajdak, W. (2010). Study on Biomass Trade in Poland - Fostering the Sustainable Usage of Renewable Energy Sources in Central Europe - Putting Biomass into Action. WP 4.2.4, IEN, Report of Project 4Biomass (www.4biomass.eu).Search in Google Scholar

Encinar, J., Gonzalez, J., Martinez, G. (2008). Energetic use of the tomato plant waste, Fuel Processing Technology, 89, 1193-1200.10.1016/j.fuproc.2008.05.011Search in Google Scholar

Gañán, J., Al-Kassir Abdulla, A., Cuerda Correa, E., Macias-Garcia, A. (2006). Energetic exploitation of vine shoot by gasification processes. A preliminary study. Fuel Processing Technology, 87, 891-897.10.1016/j.fuproc.2006.06.004Search in Google Scholar

Ghani, W., Alias, A., Savory, R., Cliffe, K. (2009). Co-combustion of agricultural residues with coal in a fluidised bed combustor, Waste Management, 29, 767-773.10.1016/j.wasman.2008.03.025Search in Google Scholar

Golec T. (2004). Współspalanie biomasy w kotłach energetycznych. Energetyka, 7-8, 437-445.Search in Google Scholar

González, J., Encinar, J., Canito, J., Sabio, E., Chacon, M. (2003). Pyrolysis of cherry stones: energy uses of the different fractions and kinetic study. Journal of Analytical and Applied Pyrolysis, 67, 165-190.10.1016/S0165-2370(02)00060-8Search in Google Scholar

GUS. (2015). Rolnictwo w 2014 roku. Warszawa, ISSN 1507-9724.Search in Google Scholar

Haykiri Acma, H., Yaman, S. (2008). Effect of co-combustion on the burnout of lignite/biomass blends: a Turkish case study. Waste Managment, 28, 2077-2084.10.1016/j.wasman.2007.08.02817964772Search in Google Scholar

Jasiulewicz, M. (2014). Potencjał energetyczny biomasy rolniczej w aspekcie realizacji przez Polskę Narodowego Celu Wskaźnikowego OZE i dyrektyw UE w 2020 roku. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 16(1), 70-76.Search in Google Scholar

Komorowicz, M., Wróblewska, H., Pawłowski, J. (2009). Skład chemiczny i właściwości energetyczne biomasy z wybranych surowców odnawialnych. Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych, 40, 402-410.Search in Google Scholar

Kopetz, H., Jossart, J. M., Ragossnicg, H., Metschina, C. (2007). European Biomass Statistics 2007. AEBIOM. Brussels, 73.Search in Google Scholar

Kosowska-Golachowska, M., Wolski, K., Gajewski, W., Kijo-Kleczkowska, A., Musiał, T., Środa, K. (2016). Spalanie biomasy agro i leśnej w cyrkulacyjnej warstwie fluidalnej. Rynek Energii, 3(124), 90-99.Search in Google Scholar

Kowalczyk-Juśko, A. (2009). Popiół z różnych roślin energetycznych. Proceedings of ECOpole, Vol. 3, 1, 159-164.Search in Google Scholar

Kratofil, M., Zarzycki, R., Kobyłecki, R., Bis, Z. (2014). Badania procesu toryfikacji biomasy. Polityka Energetyczna, 4(17), 137-146.Search in Google Scholar

Król, D., Łach, J., Poskrobko, S. (2010). O niektórych problemach związanych z wykorzystaniem biomasy nieleśnej w energetyce. Energetyka, 1(667), 53-62.Search in Google Scholar

Kułażyński, M., Kaczmarczyk, J., Świątek, Ł., Pstrowska, K., Jabłoński, S., Łukaszewicz, M. (2015). Problemy technologiczne występujące podczas realizacji procesu współspalania węgla brunatnego z biomasą. Logistyka, 5, CD 1, 277-282.Search in Google Scholar

Lapillonne, B. (2007). Energy efficiency: Striking the Balance the energy Future in an Interdependent World. World Roma 12-15 November 2007 Roma.Search in Google Scholar

Poskrobko, S., Łach, J., Król, D. (2009). Badanie podstawowych właściwości paliwowych wybranych odpadów przemysłowych i paliw formowanych z odpadów. Energetyka, 3, 633-640.Search in Google Scholar

Roszkowski, A. (2008). Energia a rolnictwo (kryzys energetyczny-efektywność-rolnictwo). Inżynieria Rolnicza, 4(102), 25-36.Search in Google Scholar

Yin, C., Rosendahl, L., Kaer, S. (2008). Grate-firing of biomass for heat and power production, Progress in Energy and Combustion Science, 34, 725-754.10.1016/j.pecs.2008.05.002Search in Google Scholar

Żabiński, A., Sadowska, U., Wcisło, G. (2015). Możliwości wykorzystania biomasy odpadowej z produkcji zielarskiej na cele energetyczne. Inżynieria Rolnicza, 4(156), 139-145. Search in Google Scholar

Articoli consigliati da Trend MD

Pianifica la tua conferenza remota con Sciendo