1. bookVolume 20 (2016): Issue 3 (September 2016)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2449-5999
First Published
12 Mar 2016
Publication timeframe
1 time per year
Languages
English
Open Access

The Sowing Value of Tansy Phacelia (Phacelia Tanacetifolia Benth.) Seeds in the Long-Term Storage

Published Online: 17 Oct 2016
Volume & Issue: Volume 20 (2016) - Issue 3 (September 2016)
Page range: 153 - 159
Received: 01 Aug 2016
Accepted: 01 Apr 2016
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2449-5999
First Published
12 Mar 2016
Publication timeframe
1 time per year
Languages
English

Brzezowska, J., Dreszczyk E. (2009). Ocena przydatności roślin do uprawy alternatywnej z wykorzystaniem typowych systemów technicznych. Agricultural Engineering, 1(110), 45-52.Search in Google Scholar

Duczmal, K., Tucholska, H. (red) (2000). Nasiennictwo, Tom 1. Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Poznań, ISBN 83-09-01732-4.Search in Google Scholar

Gabińska, K., Narkiewicz-Jodko, M., Schneider, J. (1991). Wpływ wieloletniego przechowywania na wartość siewną pszenżyta ozimego. Biuletyn Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin, 180, 43-52.Search in Google Scholar

Górecki, R., Kulka, K., Puchalski, J. (1998). Mechanizm starzenia się nasion w aspekcie ich długiego przechowywania. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 463, 191-209.Search in Google Scholar

Górski, M. (1995). Żywotność ziarniaków pszenicy ozimej w długoterminowym przechowywaniu. Biuletyn Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin, 193, 95-101.Search in Google Scholar

Górski, M. (1999). Zdolność kiełkowania ziarniaków żyta ozimego w długoterminowym przechowywaniu. Biuletyn Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin, 212, 109-114.Search in Google Scholar

ISTA (2009). International Seed Testing Association. Seed Science & Technology, 21, Suplement.Search in Google Scholar

Leszczyńska, D. (2012). Facelia w poplonie. Farmer, 9, 76-78.Search in Google Scholar

Panasiewicz, K., Faligowska, A., Szymańska G. (2012). Evaluation of sowing value and vigor of dressed grain of Winter triticale and rye depending on the cultivar and period of storage. Progress in Plant Protection, 52(3), 651-656.Search in Google Scholar

Ramenda, S. (2003). Facelia błękitna. Agrochemia, 6, 25-28.Search in Google Scholar

Resolution of the Minister of Agriculture and Rural development as of 14th September 2010. (JoL No 183 Item 1230).Search in Google Scholar

Skiba, K., Szwed, G., Tys J. (2005). Zmiany cech jakościowych zanieczyszczonych nasion rzepaku podczas procesu przechowywania. Acta Agrophysica, 6(3), 785-795.Search in Google Scholar

Sowiński, J. (1999). Zmiana wartości siewnej nasion facelii błękitnej w zależności od długości okresu przechowywania. Środowiskowe i agrotechniczne uwarunkowania jakości płodów rolnych: materiały konferencyjne. Katedra Szczegółowej Uprawy Roślin, Fundacja Rozwój SGGW, Warszawa, 341-346.Search in Google Scholar

Sulewska, H., Jazic, P., Ptaszyńska, G. (2005). Ocena wartości siewnej nasion kukurydzy w sześcioletnim okresie przechowywania. Pamiętnik Puławski, Wyd. AR w Poznaniu, 140, 287-295.Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo