1. bookVolume 24 (2016): Issue 2 (December 2016)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
1339-9802
First Published
16 Apr 2016
Publication timeframe
2 times per year
Languages
English
Open Access

How the Management May Affect Dispersal of Slender Speedwell (Veronica filiformis Smith) in Meadows and Pastures

Published Online: 24 Jan 2018
Volume & Issue: Volume 24 (2016) - Issue 2 (December 2016)
Page range: 32 - 40
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
1339-9802
First Published
16 Apr 2016
Publication timeframe
2 times per year
Languages
English

Chytrý M., Jarosik V., Pysek P., Hajek O., Knollova I., Tichy L. & Danihelka J. 2008. Separating habitat invasibility by alien plants from the actual level of invasion. Ecology. 89: 1541-1553.10.1890/07-0682.118589519Search in Google Scholar

Harris G. R. & Lovell P. H. 1980a. Adventious root formation in Veronica Spp. Ann. Bot. 45: 459-468.10.1093/oxfordjournals.aob.a085844Search in Google Scholar

Harris G. R. & Lowell P. H. 1980b. Localized spread of Veronica filiformis, Veronica agrestis and Veronica persica. Journal of applied ecology 17: 815-826. DOI: 10.2307/2402658.10.2307/2402658Search in Google Scholar

Hazi J., Penksza K., Bartha S., Hufnagel L., Toth A., Gyuricza C. & Szentes S. 2012. Cut mowing and grazing effects with grey cattle on plant species composition in case of pannon wet grasslands. Applied Ecology and Environmental Research. 10: 223-231.10.15666/aeer/1003_223231Search in Google Scholar

Hejcman M., Auf D. & Gaisler J. 2005. Year-round cattle grazing as an alternative management of hay meadows in the Giant Mts (Krkonose, Karkonosze), the Czech Republic. Ekologia-Bratislava. 24: 419-429.Search in Google Scholar

Hejcman M., Pavlů V. & Krahulec F. 2004. Pastva hospodářských zvířat. 7-14, In: Háková, A., Klaudisová A., Sádlo J.: Zásady péče o nelesní biotopy v rámci soustavy Natura 2000. Planeta XII, 3/2004 – druhá část. MŽP Praha, 144 p.Search in Google Scholar

Jehlík V. 1961. Rozšíření Veronica filiformis Smith v Československu a poznámky k jejímu výskytu. Preslia. 33: 315-321.Search in Google Scholar

Jehlík V. (ed.) 1998. Cizí expanzivní plevele České republiky a Slovenské republiky. Academia, Praha, 506 p.Search in Google Scholar

Jehlík V. & Slavík B. 1967. Doplňky k rozšíření Veronica filiformis Smith v Československu. Preslia. 39: 206-208.10.1002/cite.330390411Search in Google Scholar

Kaplan Z., Danihelka J., Štěpánková J., Ekrt L., Chrtek J. jr., Zázvorka J., Grulich V., Řepka R., Prančl J., Ducháček M., Kúr P., Šumberová K. & Brůna J. 2016. Distributions of vascular plants in the Czech Republic. Part 2. Preslia. 88: 229-322.10.23855/preslia.2017.115Search in Google Scholar

Klaudisová A. & Mudra S. 2004. Seč. 14-17, In: Háková A., Klaudisová A., Sádlo J.: Zásady péče o nelesní biotopy v rámci soustavy Natura 2000. Planeta XII, 3/2004 – druhá část. MŽP Praha, 144 p.Search in Google Scholar

Kobes M., Šerá B., Novotná R. & Gajdová I. 2013. The influence of ecological conditions, management and stand boptanical composition on growth of slender speedwell (Veronica filiformis Smith) in grasslands. In: Aktuální témata v pícninářství a trávníkářství 2013. FAPPZ ČZU, Praha, 5. 12. 2013, pp. 85-97.Search in Google Scholar

Kohler F., Gillet F., Gobat J.M. & Buttler A. 2004. Seasonal vegetation changes in mountain pastures due to simulated effects of cattle grazing. Journal of Vegetation Science. 15: 143-150.10.1111/j.1654-1103.2004.tb02249.xSearch in Google Scholar

Lanta V., Dolezal J., Lantova P., Kelisek J. & Mudrak O. 2014. Effects of pasture management and fertilizer regimes on botanical changes in species-rich mountain calcareous grassland in Central Europe. Grass and Forage Science. 64: 443-453.10.1111/j.1365-2494.2009.00709.xSearch in Google Scholar

Müller N. & Sukopp H. 1993. Synanthrope Ausbreitung und Vergesellschaftung des Fadenförmigen Ehrenpreises – Veronica filiformis Smith. Tuexenia. 13: 399-423.Search in Google Scholar

Pergl J., Sádlo J., Petrusek A., Laštůvka Z., Musil J., Perglová I., Šanda R., Šefrová H., Šíma J., Vohralík V., Pyšek P. 2016. Black, Grey and Watch Lists of alien species in the Czech Republic based on environmental impacts and management strategy? NeoBiota. 28: 1-37.Search in Google Scholar

Peniašteková M. & Zlinská J. 1995. Veronica filiformis Sm. in Slovakia – notes on distribution, ecology and phytocoenology. Biológia Bratislava. 50: 13-18.Search in Google Scholar

Pyšek P. 2001. Past and future of predictions in plant invasions: a field test by time. Diversity and Distributions. 7: 145-151.10.1046/j.1366-9516.2001.00107.xSearch in Google Scholar

Pyšek P., Danihelka J., Sádlo J., Chrtek J. Jr., Chytrý M., Jarošík V., Kaplan Z., Krahulec F., Moravcová L., Pergl J., Štajerová K. & Tichý L. 2012. Catalogue of alien plants of the Czech Republic (2nd edition): checklist update, taxonomic diversity and invasion patterns. Preslia. 84: 155-255.Search in Google Scholar

Scalone R. & Albach D. C. 2012. Degradation of sexual reproduction in Veronica filiformis after introduction to Europe. BMC Evolutionary Biology. 12: a.n. 233. DOI: 10.1186/1471-2148-12-233.10.1186/1471-2148-12-233353985923198765Search in Google Scholar

Soják J. & Šourek J. 1959. Veronica filiformis Sm. v Československu. Preslia. 31: 421-424.10.1002/cite.330310613Search in Google Scholar

Šerá B. 2004. T1 Louky a pastviny. 93-107, In: Háková A., Klaudisová A., Sádlo J.: Zásady péče o nelesní biotopy v rámci soustavy Natura 2000. Planeta XII, 3/2004 – druhá část. MŽP, Praha, 144 p.10.1007/BF02984407Search in Google Scholar

Šerá B. 2012. Which stem parts of Slender speedwell (Veronica filiformis) are the most successful in plant regeneration? Biológia Bratislava. 67: 110-115.10.2478/s11756-011-0143-xSearch in Google Scholar

USDA, NRCS 2016. The Plants Database. – United States Department of Agriculture. URL: http://plants.usda.gov (20. 9. 2016).Search in Google Scholar

Webb C. J., Sykes W. R. & Garnock-Jones P. J. 1988. Flora of New Zealand. Vol. 4. Naturalised pteridophytes, gymnosperm and dicotyledons. Christchurch, New Zealand, 1365 p.Search in Google Scholar

Weber E. & Gut D. 2004. Assessing the risk of potentially invasive plant species in central Europe. Journal of Nature Conservation. 12: 171-179.10.1016/j.jnc.2004.04.002Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo