1. bookVolume 116 (2019): Edizione 9 (September 2019)
Dettagli della rivista
License
Formato
Rivista
eISSN
2353-737X
Prima pubblicazione
20 May 2020
Frequenza di pubblicazione
1 volta all'anno
Lingue
Inglese
Accesso libero

Synagogues in Podkarpacie – Prolegomenon to Research

Pubblicato online: 16 May 2020
Volume & Edizione: Volume 116 (2019) - Edizione 9 (September 2019)
Pagine: 17 - 31
Ricevuto: 30 Jul 2019
Dettagli della rivista
License
Formato
Rivista
eISSN
2353-737X
Prima pubblicazione
20 May 2020
Frequenza di pubblicazione
1 volta all'anno
Lingue
Inglese

[1] Schiper I., Rozwój ludności żydowskiej na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej, [in:] Żydzi w Polsce Odrodzonej. Działalność społeczna, gospodarcza, oświatowa i kulturalna, I. Schiper, A. Tartakower, A. Haftka (ed.), vol. I, Publ. Żydzi w Polsce Odrodzonej, Warszawa 193.Search in Google Scholar

[2] Łuszczkiewicz W., Sprawozdanie z wycieczki naukowej odbytej w lecie 1891 roku, [in:] Sprawozdanie Komisyi do badania Historyi Sztuki w Polsce, vol. II, Publ. AU Kraków, Kraków 1896, 173–177.Search in Google Scholar

[3] Grotte A., Deutsche, böhmische und polnische Synagogen typen vom XI. bis Anfang des XIX. Jahrhunderts, Publ. Der Zirkel, Berlin 1915.Search in Google Scholar

[4] Pęckowski J., Dzieje miasta Rzeszowa do końca XVIII w., Publ. Ruthenus, 2002, 122, 125, 167 and 211.Search in Google Scholar

[5] Krautheimer R., Mittelalterliche Synagogen, Publ. Frankfurter Verlags-Anst, Berlin 1927.Search in Google Scholar

[6] Szyszko-Bohusz A., Materiały do architektury bóżnic w Polsce, Praca Komisji Historii Sztuki, vol. IV, Publ. PAU, Warszawa–Kraków–Łódź–Lublin–Poznań–Wilno 927.Search in Google Scholar

[7] Bałaban M., Bóżnice obronne na wschodnich kresach Rzeczypospolitej, [in:] Studia historyczne, M. Bałaban, Publ. Księgarnia M.J. Freid i S-ka, Warszawa 1927, 93–99.Search in Google Scholar

[8] Bałaban M., Zabytki historyczne Żydów w Polsce, Publ. Towarzystwo Krzewienia Nauk Judaistycznych w Polsce, Warszawa 1929.Search in Google Scholar

[9] Żydzi w Polsce Odrodzonej: działalność społeczna, gospodarcza, oświatowa i kulturalna, I. Schiper, A. Tartakower, A. Hafftka (ed.), Publ. Żydzi w Polsce Odrodzonej, Warszawa 1932.Search in Google Scholar

[10] Zajczyk Sz., Architektura barokowych bóżnic murowanych w Polsce, [in:] Biuletyn Historii Sztuki i Kultury, Publ. Zakład Architektury Polskiej i Historji Sztuki Politechniki Warszawskiej, vol.1. no 4, 1932/1933, 186–195.Search in Google Scholar

[11] Piechotkowie M.K., Bóżnice drewniane, Publ. Budownictwo i Architektura, Warszawa 1957.Search in Google Scholar

[12] Piechotkowie M.K., Bramy Nieba. Bóżnice drewniane na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej, Warszawa 1997.Search in Google Scholar

[13] Burchard P., Pamiątki i zabytki kultury żydowskiej w Polsce, Publ. Burchard Edition, Warszawa 1990.Search in Google Scholar

[14] Piechotkowie M.K., Bramy Nieba. Bóżnice murowane na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej, Publ. Krupski i S-ka, Warszawa 1999.Search in Google Scholar

[15] Urban K., Cmentarze żydowski, synagogi i domy modlitwy w Polsce w latach 1944–1966 (wybór materiałów), Publ. Nomos, Kraków 2006.Search in Google Scholar

[16] Potocki A., Żydzi w Podkarpackiem, Publ. Libra, Rzeszów 2004.Search in Google Scholar

[17] Potocki A., Bieszczadzkie judaica, od Sanoka po Sianki, Publ. Carpathia, Rzeszów 2017.Search in Google Scholar

[18] Potocki A., Żydzi rymanowscy, Publ. Libra, Rzeszów 2018.Search in Google Scholar

[19] Kotula F., Tamten Rzeszów, czyli wędrówka po zakątkach i historii miasta, Publ. Zimowit, Rzeszów 1997.Search in Google Scholar

[20] Hennig W., Rzeszowski alfabet, Publ. Podkarpacki Instytut Książki i Marketingu, Rzeszów 2012.Search in Google Scholar

[21] GUS, Tabele demograficzne, 30.06.2014, https://stat.gov.pl.Search in Google Scholar

[22] Rapacki W., Ludność Galicji, Publ. by Author, Lwów 1874, 53.Search in Google Scholar

[23] Dylewski A., Olej-Kotbus A., Kotbus K., Judaica, Publ. CARTA BLANCA, Warszawa 2010, 18.10.1097/IPC.0b013e3181e9b81dSearch in Google Scholar

[24] Kotula F., Obwarowania Rzeszowa i rozwój przestrzenny miasta w XVII–XVIII wieku, [in:] Pięć wieków miasta Rzeszowa XIV–XVIII, F. Błoński (ed.), Publ. PWN, Warszawa 1958, 185.Search in Google Scholar

[25] Przyboś A., Rzeszów na przełomie XVI i XVII wieku, [in:] Pięć wieków miasta Rzeszowa XIV–XVIII, F. Błoński (ed.), Publ. PWN, Warszawa 1958, 63–158.Search in Google Scholar

[26] Wilczyk W., Niewinne oko nie istnieje, Publ. by Galeria Atlas Sztuki and Ha!art, Łódź–Kraków 2009, 128.Search in Google Scholar

Articoli consigliati da Trend MD

Pianifica la tua conferenza remota con Sciendo