1. bookVolume 118 (2021): Edizione 1 (January 2021)
Dettagli della rivista
License
Formato
Rivista
eISSN
2353-737X
Prima pubblicazione
20 May 2020
Frequenza di pubblicazione
1 volta all'anno
Lingue
Inglese
access type Accesso libero

A historical study of utility gardens within the Klemensów palace and park complex

Pubblicato online: 12 Jul 2021
Volume & Edizione: Volume 118 (2021) - Edizione 1 (January 2021)
Pagine: -
Ricevuto: 20 Nov 2019
Accettato: 01 Jul 2021
Dettagli della rivista
License
Formato
Rivista
eISSN
2353-737X
Prima pubblicazione
20 May 2020
Frequenza di pubblicazione
1 volta all'anno
Lingue
Inglese
Abstract

The main purpose of the research was the historical study of utility gardens, which are separate functional and spatial sections of the palace and park complex in Klemensów. These include a walled-off garden constituting a unique man-made landscape acting as a fruit and vegetable garden, as well as a tree nursery. The utility gardens in Klemensów were a place of acclimation and reproduction of seeds and saplings imported to Poland. Thanks to the expanding possibilities of obtaining and exchanging them from foreign and domestic garden nurseries, over time, the garden in Klemensów became a unique collector’s garden.

The research introduces rarely discussed problems in the field of conservation, including the adaptation of historic utility gardens. The results include the analyses of archival materials which have not been previously developed.

Keywords

Aftanazy, R. (1995). Klemensów, Dzieje rezydencji na dawnych kresach Rzeczpospolitej. Województwo bełskie, Ziemia Chełmska, województwa ruskie. Wrocław–Warszawa–Kraków: Zakład Narodowy im. Ossolińskich. (6): 292–305. Search in Google Scholar

Ajewski, K. (1997). Zbiory artystyczne i galeria muzealna Ordynacji Zamojskiej w Warszawie, Kozłówka. State Archive in Lublin, Archive of the Zamość Entail of Zwierzyniec. Search in Google Scholar

Boguszewska, K., Boguszewska, M. (2015). Problematyka współczesnych zagrożeń wybranych zespołów pałacowo-parkowych ordynacji Zamoyskiej. Czasopismo Techniczne. Architektura. 5-A: 15–31. Search in Google Scholar

Chęć, E. (2018). Studium historyczne ogrodów użytkowych w obrębie założenia pałacowo-parkowego w Klemensowie. Warszawa: Master’s thesis written at the Department of Landscape Architecture at the Warsaw University of Life Sciences under the supervision of Ph.D. J. Dudek-Klimiuk. Search in Google Scholar

Chmielewska, A. (2012). Miejsce i funkcja ogrodów użytkowych w różnych zało-żeniach ogrodowych na przykładach: parku rezydencji książąt Radziwiłłów Nieborowie, ogrodu Księcia Walii Karola oraz ogrodu plebańskiego parafii rzymskokatolickie w Żelechowie. Czasopismo techniczne. Architektura. 8-A: 91–100. Search in Google Scholar

Czerniakowski Z., Pańczyk D., Olbrycht, T. (2012). Storczykarnia zamku w Łań-cucie, Czasopismo techniczne. Architektura. 8-A: 77–81. Search in Google Scholar

Dolatowski, J. (1999). Szkółkarstwo polskie 1799–1999, Warszawa: Polish Nurserymen Association, Greenery Promotion Agency. Search in Google Scholar

Dudek-Klimiuk, J. (2016). Ogród w Klemensowie, Materiały VII zjazdu PTD. Drzewa, parki i ogrody. Dziedzictwo kultury i natury Małopolski Wschodniej. Polskie Towarzystwo Dendrologiczne, Bolestraszyce i Lwow, 23–25 September 2016, 66–68. Search in Google Scholar

Fotopolska (online). Retreviered from: https://wroclaw.fotopolska.eu/foto/346/346678.jpg (access: 24/04/2018). Search in Google Scholar

Kawałko, D. (1986). Klemensów. Zespół pałacowo-parkowy. Zamość: Office for Research and Documentation of Monuments. Search in Google Scholar

Klukowski, Z. (1958). Dziennik z lat okupacji Zamojszczyzny (1939–1944), Lublin: KUL University Library, Rkps. 812, 155. Search in Google Scholar

Korniejczuk, A. (1933). Klemensów. Przegląd Ogrodniczy, 11–12: 355–365. Search in Google Scholar

Kowalczyk, J. (1959). Architekci Zamoyskich w XVIII wieku, Kwartalnik Architektury i Urbanistyki, 1/23/4: 212234. Search in Google Scholar

Kowalczyk, J. (2001). Traktat o ogrodach Tomasza Antoniego Zamoyskiego z około 1750 roku. Biuletyn Historii Sztuki, 1–4: 175–192. Search in Google Scholar

Kowalczyk, J. (2003). Zainteresowania i działalność architektoniczna ordynatów zamojskich w XVIII wieku, Ziemiaństwo na Lubelszczyźnie. Materiały II sesji naukowej zorganizowanej w Muzeum Zamoyskich w Kozłówce 2224 maja 2002., Ed. Maliszewska R. Kozłówka, 87111. Search in Google Scholar

Kubiak, J. (1971). Nieznany plan parku klemensowskiego z 1806 roku. Kwartalnik Architektury i Urbanistyki, 1: 73–81. Search in Google Scholar

Tomkowicz, S. (1920). Ordynaci zamojscy i sztuka XVI–XIX wieku, Teka Zamojska, vol. 4. Search in Google Scholar

Maj, E. (2003). Mecenat artystyczny ordynatów Zamoyskich w sztuce ogrodowej na przykładzie Zwierzyńca i Klemensowa, Ziemiaństwo na Lubelszczyźnie. Materiały II sesji naukowej zorganizowanej w Muzeum Zamoyskich w Kozłówce 2224 maja 2002, Ed. Maliszewska R. Kozłówka, 169–181. Search in Google Scholar

Marcinek, R. (2018), Ogrody zamku Arundel. Tradycyjna atrakcja w zaskakującej odsłonie, Wiadomości Konserwatorskie, 54: 74–82. Search in Google Scholar

Rut, M. (2005). Pałac w Klemensowie. Wiejska rezydencja ordynatów zamojskich. Lublin: Doctoral thesis written at the Department of Modern Art History of the Catholic University of Lublin under the supervision of prof. Jerzy Lileyko. Search in Google Scholar

Zachariasz, A. (2012). Piękno i użyteczność – o sztuce uprawy roślin użytkowych, Czasopismo techniczne. Architektura, 8-A: 27–39. Search in Google Scholar

Zamoyski, J. (1989). Zbiory Zamoyskich w Klemensowie, Z dziejów kolekcjonerstwa na Lubelszczyźnie, Lublin, 35–46. Search in Google Scholar

Wadowski, J. A. (1907). Kościoły lubelskie, Kraków. Search in Google Scholar

Articoli consigliati da Trend MD

Pianifica la tua conferenza remota con Sciendo