1. bookVolume 4 (2011): Edizione 2 (April 2011)
Dettagli della rivista
License
Formato
Rivista
eISSN
1805-4196
ISSN
1803-2427
Prima pubblicazione
20 Jun 2008
Frequenza di pubblicazione
3 volte all'anno
Lingue
Inglese
Open Access

Possibilities of Forest Altitudinal Vegetation Zones Modelling by Geoinformatic Analysis

Pubblicato online: 08 Aug 2012
Volume & Edizione: Volume 4 (2011) - Edizione 2 (April 2011)
Pagine: 49 - 61
Dettagli della rivista
License
Formato
Rivista
eISSN
1805-4196
ISSN
1803-2427
Prima pubblicazione
20 Jun 2008
Frequenza di pubblicazione
3 volte all'anno
Lingue
Inglese

Buček, A., Lacina, J. (2002). Geobiocenologie II, Brno, MZLU v Brně: 10 - 37 pp.Search in Google Scholar

Buček, A., Vlčková, V. (2009). Scénář změn vegetační stupňovitosti na území České republiky: deset let poté. Ochrana přírody, sv. 64Search in Google Scholar

Grulich, V., Petříček, V. & Culek, M. (2005). Problémy se zařazováním náhradní přírodě blízké vegetace do vegetačních stupňů. In: Culek, M., et. al., Biogeografické členění České republiky. II. Díl, Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR.Search in Google Scholar

Grulich, V., Culek, M. (2005). Poznámky k vegetačním stupňům. In: Culek, M. et.al., Biogeografické členění České republiky. II. Díl, Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR.Search in Google Scholar

Hadaš, P., Mikita, T. (2008). Vliv reliéfu na formování vlhkostních poměrů národní přírodní rezervace Děvín. [CD-ROM]. Bioklimatologické aspekty hodnocení procesů v krajině: 1-14.Search in Google Scholar

Imhof, E. (2007). Cartographic Relief Presentation, ESRI Press, Kalifornia: 110 - 142.Search in Google Scholar

Klimánek, M. (2006). Digitální modely terénu. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 85 s.Search in Google Scholar

Klimánek, M. (2007). Přesnost digitálního modelu terénu a jeho využití v lesnictví. Acta Universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis, sv. LV, č. 4: 137 - 144.Search in Google Scholar

Kubíková, J., Škop, M. & Kubásek, J. (2010). Vícerozměrné statistické metody v programu Statistica, Praha: StatSoft. 51-54 pp.Search in Google Scholar

Kusbach, A. (2000). Určení LVS - základ typologického mapování. In: Viewegh, J., Seminář Problematika lesnické typologie II, 19-21, Kostelec nad Černými lesy: ČZU.Search in Google Scholar

Lanquaye, C.O., Mitchell S.J. (2005). Portability of stand-level empirical windthrow risk models. For. Ecol. Manage. 216: 134 - 148.Search in Google Scholar

Li, Z., Zhu, Q. & Gold, Ch. (2005). Digital terrain modeling - Principles and Methodology, CRC Press, Washington: 84 - 127Search in Google Scholar

Mikita, T., Klimánek, M. (2010). Topographic exposure and its practical applications. Journal of Landscape Ekology. sv. 3, č. 1: 42 - 51.Search in Google Scholar

Pike, R.J., Evans, I. & Hengl, T. (2008). Geomorphometry: A Brief Guide. In: Hengl, T., Hannes, I., Reuter (Eds.), Geomorphometry - Concepts, Software, Applications, Series Developments in Soil Science. Elsevier: 3-33, vol. 33Search in Google Scholar

Randuška, R., Vorel, J. & Plíva, K. (1986). Fytocenológia a lesnícka typológia. Príroda, Bratislava.Search in Google Scholar

Ruel, J.C. (1995). Understanding windthrow. Silvicultural implications. Forestry Chronicle 71: 434-444.Search in Google Scholar

Ruel, J.C., Mitchell, S.J. & Dornier, M. (2002). A GIS based approach to map wind exposure for windthrow hazard rating. Northern Journal of Applied Forestry. vol. 19: 183-187.Search in Google Scholar

Scott, R.E., Mitchell, S.J. (2005). Empirical modelling of windthrow risk in partially harvested stands using tree, neighbourhood and stand attributes. For. Ecol. Manage. 218: 193 - 209.Search in Google Scholar

Volařík, D. (2010). Application of digital elevation model for mapping vegetation tiers, Journal of forest science, 56, (3): 112-120.10.17221/74/2009-JFSSearch in Google Scholar

Yokohama, R., Shirasawa, M. & Pike, R.J. (2002). Visualizing Topography by Openness: A New Application of Image Processing to Digital Elevation Models, Photogrammetric Engineering and Remote Sensing (68), No. 3: 257-266.Search in Google Scholar

Zlatník, A. (1976). Lesnická fytocenologie. Státní zemědělské nakladatelství. Praha.Search in Google Scholar

Articoli consigliati da Trend MD

Pianifica la tua conferenza remota con Sciendo