1. bookVolume 6 (2012): Edizione 2012 (January 2012)
Dettagli della rivista
License
Formato
Rivista
eISSN
2644-5247
ISSN
1337-3463
Prima pubblicazione
09 Nov 2012
Frequenza di pubblicazione
1 volta all'anno
Lingue
Inglese
Accesso libero

The first observation of the Levant sparrowhawk Accipiter brevipes (Severtzov, 1850) in Slovakia

Pubblicato online: 22 Feb 2013
Volume & Edizione: Volume 6 (2012) - Edizione 2012 (January 2012)
Pagine: 31 - 36
Dettagli della rivista
License
Formato
Rivista
eISSN
2644-5247
ISSN
1337-3463
Prima pubblicazione
09 Nov 2012
Frequenza di pubblicazione
1 volta all'anno
Lingue
Inglese

Aradi C 1 964: Levant sparrow hawk nesting in the Nagyerd. ofDebrecen. Aquila 69-70: 250-251 .Search in Google Scholar

Bankovics A 1 991 : Levant sparrowhawk (Accipiter brevipes, Sev. 1 850) at the Péteri-lake. Aquila 98: 1 87.Search in Google Scholar

Bela G & Typiak J 2011 : Pierwsze stwierdzenie krogulca krótkonogiego Accipiter brevipes na Pomorzu [The first occurrence of the Levant sparrowhawk Accipiter brevipes in Pomoria]. Ptaki Pomorza 2: 1 41-1 43. [In Polish with English summary] Bijlsma RG 1 997: Accipiter brevipes Lewant sparrowhawk, 1 58. In: Hagemeijer EJM & Blair MJU (eds), The EBCC atlas of European breeding birds: their distribution and abundance. T&AD Poyser, London, 903.Search in Google Scholar

Breuer G 1 955: Kishéja a Dunántúlon [The Levant sparrowhawk in the Dunántúl area]. Aquila 59-62: 379. [In Hungarian] Search in Google Scholar

Cramp S & Simmons KEL (eds) 1 994: The birds of the Western Palearctic. Volume II hawks to bustards. Oxford University Press, Oxford, London, New York, 695.Search in Google Scholar

Csörgey T 1 906: A magyar ornisz néhány új alakja. Einige neue Vertreter der ungarischen Ornis. Aquila 1 3: 1 71-1 79.Search in Google Scholar

Endes M 1 992: Kis héja (Accipiter brevipes Sev.) „adataim“ - némi apropóval [My “data” on the Levant sparrowhawk (Accipiter brevipes) - with a little apropos]. Calandrella 6(1 ): 33-37. [In Hungarian] Search in Google Scholar

Glutz von Blotzheim UN, Bauer KM & Bezzel E 1 971 : Handbuch der Vögel Mitteleuropas. Band 4 Falconiformes. Akademische Verlagsgesellschaft, Frankfurt am Main, 943.Search in Google Scholar

Gorman G 1 998: The status of Levant sparrowhawk in Europe. Alula 4: 1 44-1 47.Search in Google Scholar

Greschik J 1 934: Kis héja: Accipiter brevipes Severtz. Mohácson [The Levant sparrowhawk Accipiter brevipes at Mohács]. Kócsag 7: 73. [In Hungarian] Search in Google Scholar

Hadarics T 1 998: Érdekes madármegfigyelések, 1 998május-július [Interesting observations of birds in May-July 1 998]. Túzok 3(3): 94-1 04. [In Hungarian] Search in Google Scholar

Hadarics T & Zalai T 2008: Magyarország madarainak névjegyzéke [An annotated list of the birds of Hungary]. Magyar Madártani és Természetvédlmi Egyesület, Budapest, 278.Search in Google Scholar

Hudec K, Kondelka D & Novotný I 1 966: Ptactvo Slezska [The birds of Silesia]. Slezské muzeum Opava 1 5: 366 & 60 maps. [In Czech with German summary] Search in Google Scholar

Kovács G 2004: Kis héja Accipiter brevipes (Severtzov, 1 850) [The Levant sparrowhawk Accipiter brevipes (Severtzov, 1 850)], 21 2. In: Ecsedi Z (ed), A Hortobágy madárvilága [The birds of Hortobágy]. Hortobágy Természetvédelmi Egyesület, Winter Fair.Search in Google Scholar

Balmazújváros - Szeged, 588. [In Hungarian] Search in Google Scholar

Kunysz P 1 992: Pierwsze stwierdzenie krogulca krótkonogiego (Accipiter brevipes) na ziemiach Polskich [First record of a Levant sparrowhawk (Accipiter brevipes) in Poland]. Notatki ornitologiczne 33(1-2): 1 57-1 59. [In Polish with English summary] Search in Google Scholar

Marik P, Forgách B, Tóth I & T.gye J 1 997: Megfigyelések a kis héja (Accipiter brevipes) újabb magyarországi fészkelésével kapcsolatban [Notes on the recent breeding of Levant sparrowhawk (Accipiter brevipes) in Hungary]. Túzok 2(2): 49-59. [In Hungarian with English summary] Search in Google Scholar

Mebs T & Schmidt D 2006: Die Greifvögel Europas, Nordafrikas und Vorderasiens. Franckh-Kosmos Verlag, Stuttgart, 495.Search in Google Scholar

Mészáros C 201 0: A kis héja els. bizonyított fészkelése Csongrád megyében [The first documented breeding of the Levant sparrowhawk in the Csongrád county]. Heliaca 7: 11 5. [In Hungarian with English summary] Mészáros C & Tóth I 201 0: Kis héja állomány adatok -2009 [Accounts on the status of the Levant sparrowhawk - 2009]. Heliaca 7 [2009]: 69. [In Hungarian with English summary] Search in Google Scholar

MME NB (=Nomenclator Bizottság) 2008: Magyarország madarainak névjegyzéke. Nomeclator avium Hungarie. Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület, Budapest, 278.Search in Google Scholar

MME NB (=Nomenclator Bizottság) 201 0a: Az MME Nomenclator Bizottság 2006. évi jelentése a Magyarországon ritka madárfajok el.fordulásáról [2006 report of the Committee for nomenclature of the Hungarian ornithological society about the occurrence of rare bird species in Hungary]. Aquila 11 6-11 7: 99-11 4. [In Hungarian with English summary] Search in Google Scholar

MME NB (=Nomenclator Bizottság) 201 0b: Az MMENomenclator Bizottság 2007. évi jelentése a Magyarországon ritka madárfajok el.fordulásáról [2006 report of the Committee for nomenclature of the Hungarian ornithological society about the occurrence of rare bird species in Hungary]. Aquila 11 6-11 7: 11 5-1 28. [In Hungarian with English summary] Search in Google Scholar

MME NB (=Nomenclator Bizottság) 201 2: Az MME Nomenclator Bizottság 201 0. évi jelentése a Magyarországon ritka madárfajok el.fordulásáról [2007 report of the Committee for nomenclature of the Hungarian ornithological society about the occurrence of rare bird species in Hungary]. Aquila 11 9, in print. [In Hungarian with English summary] Search in Google Scholar

Pátkai I 1 947: Ragadozó madaraink [Our raptors].Search in Google Scholar

Nimród kis könyvtár Budapest, 1 87. [In Hungarian] Search in Google Scholar

Potiš L 2009: Ptachi Zakarpatskoj oblasti (anotovanij spisok) [Birds of the Transcarpathian region of Ukraine (an annotated list)]. Lviv, 1 24. [In Ukrainian with English summary] Search in Google Scholar

Radó A 1 954: Accipiter badius brevipes Sev. in „Hajdúság“. Aquila 55-58: 281-282.Search in Google Scholar

Tarján T 1 938: Újabb adatok Békéscsaba vidékének madárvilágához [Recent data on the avifauna in the vicinity of Békescába]. Aquila 42-45: 667-669. [In Hungarian] Search in Google Scholar

Tomiałojc L & Stawarczyk T 2003: Awifauna Polski. Rozmieszczenie, liczebnosc i zmiany. Tom I. [Bird fauna of Poland. Distribution, abundance and changes. Part I.]. Polskie Towarzystwo Przyjaciól Przyrody „pro Natura”, Wrocław, 439. [In Polish with English summary] Search in Google Scholar

Tóth I, Marik P & Forgách B 1 998: A kis héja fészkelése Békés megyében [Breeding of the Levant sparrowhawk in Békés county]. Crisicum 1 : 229-242. [In Hungarian] Search in Google Scholar

Articoli consigliati da Trend MD

Pianifica la tua conferenza remota con Sciendo