1. bookVolume 6 (2007): Edizione 1 (July 2007)
Dettagli della rivista
License
Formato
Rivista
eISSN
1854-9829
ISSN
1581-4661
Prima pubblicazione
10 Jul 2007
Frequenza di pubblicazione
2 volte all'anno
Lingue
Inglese
Accesso libero

A New Forest Association in Hungary: Thermophilous Dry Oakwood on Rubble (Paeonio Banaticae-Quercetum Cerridis Kevey Ass. Nova)

Pubblicato online: 10 Jul 2007
Volume & Edizione: Volume 6 (2007) - Edizione 1 (July 2007)
Pagine: 5 - 59
Dettagli della rivista
License
Formato
Rivista
eISSN
1854-9829
ISSN
1581-4661
Prima pubblicazione
10 Jul 2007
Frequenza di pubblicazione
2 volte all'anno
Lingue
Inglese

Becking, R. W. 1957: The Zürich-Montpellier School of phytosociology. - Botanical Review 23: 411-488.10.1007/BF02872328Search in Google Scholar

Borhidi A. 1993: A magyar flóra szociális magatartás típusai, természetességi és relatív ökológiai értékszámai. - Janus Pannonius Tudományegyetem, Pécs, 95 pp.Search in Google Scholar

Borhidi A. 1995: Social behaviour types, the naturalness and relative ecological indicator values of the higher plants in the Hungarian flora. - Acta Botanica Academiae Scientiarum Hungaricae 39: 97-181.Search in Google Scholar

Borhidi A. 2003: Magyarország növénytársulásai. - Akadémiai Kiadó, Budapest, 610 pp.Search in Google Scholar

Borhidi A. & Kevey B. 1996: An annotated checklist of the Hungarian plant communities II. - In: Critical revision of the Hungarian plant communities (ed. Borhidi A.). Janus Pannonius University, Pécs, pp. 95-138.Search in Google Scholar

Ellenberg, H., Weber, H. E., Düll, R., Wirth, V., Werner, W. &t Paulißen, D. 1991: Zeigerwerte von Pflanzen in Mitteleuropa. Scripta Geobotanica, Göttingen 18: 3-249.Search in Google Scholar

Horvát A. O. 1972: Die Vegetation des Mecsekgebirges und seiner Umgebung. - Akadémiai Kiadó, Budapest, 376 pp.Search in Google Scholar

Horváth F. - Dobolyi Z. K., Morschhauser T., Lőkös L., Karas L. & Szerdahelyi T. 1995: Flóra adatbázis 1.2. - Vácrátót, 267 pp.Search in Google Scholar

Kevey B. 1993: A Szigetköz ligeterdeinek összehasonlító-cönológiai vizsgálata. - Kandidátusi értekezés tézisei. Janus Pannonius Tudományegyetem, Növénytani Tanszék, Pécs, 9. pp.Search in Google Scholar

Kevey B. 1997: A Nyugati-Mecsek szurdokerdei [Scutellario altissimae-Aceretum (Horvát A. O. 1958) Soó & Borhidi in Soó 1962]. Schluchtwälder des Westlichen Mecsek-Gebirges [Scutellario altissimae-Aceretum (Horvát A. O. 1958) Soó & Borhidi in Soó 1962]. - In: Studia Phytologica Jubilaria. Dissertationes in honorem jubilantis Adolf Olivér Horvát Doctor Academiae in annoversario nonagesimo nativitatis 1907-1997 (szerk.: Borhidi A. & Szabó L. Gy.). Pécs, pp. 75-99.Search in Google Scholar

Kevey B. & Borhidi A. 1998: Top-forest (Aconito anthorae-Fraxinetum orni) a special ecotonal case in the phytosociological system (Mecsek Mts., South Hungary). Acta Botanica Academiae Scientiarum Hungaricae 41: 27-121.Search in Google Scholar

Kevey B. & Hirmann A. 2002: "NS" számítógépes cönológiai programcsomag. - In: Aktuális flóraés vegetációkutatások a Kárpát-medencében V. Pécs, 2002. március 8-10. (Összefoglalók), pp. 74.Search in Google Scholar

Košir, P. & Surina, B. 2005: Paeonio officinalis-Tilietum platyphylli nova združba gozdov plemenitih listavcev v Cičariji (Jugozahodna Slovenija). In: Meje in konfini (ed.: V. R. Darovec). Založba Annales, Koper, pp. 345-366.Search in Google Scholar

Marossy, A. 1977: Pădurea cu bujori (Paeonia officinalis L. ssp. banatica [Roch.] Soó) de pe Dealul Pacău (Jud. Bihor). - Ocrotirea Naturii si a Mediului Înconjurator, Bucuresti 21 (2): 127-129.Search in Google Scholar

Mucina, L., Grabherr, G. & Wallnöfer, S. 1993: Die Pflanzengesellschaften Österreichs III. Wälder und Gebüsche. Gustav Fischer, Jena - Stuttgart - New York, 353 pp.Search in Google Scholar

Oberdorfer, E. 1992: Süddeutsche Pflanzengesellschaften IV. A. Textband. Gustav Fischer Verlag, Jena - Stuttgart - New York, 282 pp.Search in Google Scholar

Podani J. 2001: SYN-TAX 2000 Computer Programs for Data Analysis in Ecology and Systematics. Scientia, Budapest, 53 pp.Search in Google Scholar

Soó R. 1960: Magyarország erdőtársulásainak és erdőtípusainak áttekintése. Az Erdő 9: 321-340.Search in Google Scholar

Soó R. 1962: Systematische Übersicht der pannonischen Pflanzengesellschaften V. Die Gebirgswälder I. Acta Botanica Academiae Scientiarum Hungaricae 8: 335-366.Search in Google Scholar

Soó R. 1964, 1966, 1968, 1970, 1973, 1980: A magyar flóra és vegetáció rendszertani-növényföldrajzi kézikönyve I-VI. Akadémiai Kiadó, Budapest.Search in Google Scholar

Weber, H. E., Moravec, J. & Theurillat, J. P. 2000: International Code of Phytosociological Nomenclature. 3rd edition. - Journal of Vegetation Science 11: 739-768.10.2307/3236580Search in Google Scholar

Articoli consigliati da Trend MD