1. bookVolume 18 (2022): Edizione 2 (December 2022)
Dettagli della rivista
License
Formato
Rivista
eISSN
2585-8084
Prima pubblicazione
30 Sep 2018
Frequenza di pubblicazione
2 volte all'anno
Lingue
Inglese
Accesso libero

Use of Software Solutions for Simulations of Traffic Processes Depending on the Type of Traffic Models

Pubblicato online: 19 Jan 2023
Volume & Edizione: Volume 18 (2022) - Edizione 2 (December 2022)
Pagine: 28 - 30
Dettagli della rivista
License
Formato
Rivista
eISSN
2585-8084
Prima pubblicazione
30 Sep 2018
Frequenza di pubblicazione
2 volte all'anno
Lingue
Inglese

Barceló J., Fundamentals of Traffic Simulation, International Series in Operation Research & Management Science, vol. 145, 2010, ISSN 0884-8289, online: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-1-4419-6142-6_110.1007/978-1-4419-6142-6 Search in Google Scholar

Bukvić L., Škrinjar J., Abramovič B., Zitrický V., Route Selection Decision-Making in an Intermodal Transport Network Using Game Theory by Sustainability 2021, vol. 13 (issue 8) ISSN: 2071-1050 online: https://www.mdpi.com/2071-1050/13/8/444310.3390/su13084443 Search in Google Scholar

Čamaj J., Nedeliaková E.,Šperka A., Ližbetinová L., The Planning of Investment Activities in Field of Railway Transport with Support of Simulation Tools; Transportation Research Procedia, Volume 53, 2021, Pages 39-49, 2352-1465 ISSN online: https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S2352146521001642?token=8D2E87CE1D803DB01E7801D032A1A5EF895FF940E9E3BAE7DAAA34D05E434CD812CE52FEA077F98AF0C6ED703E842FDA&originRegion=eu-west-1&originCreation=20221209124121 Search in Google Scholar

Daněk, J. Logistické systémy, VŠB – Technická univerzita Ostrava, 2006, ISBN 80-248-1017-4, [in Czech] Search in Google Scholar

Dym, C., L. Principles of mathematical modeling. 2nd ed., Boston, Elsevier Academic Press, 2004, XVIII, 303 p., ISBN 978-0122265518, 01-222-6551-3 Search in Google Scholar

Gazis, C., D. Traffic theory, Breinigsville, PA USA, Kluwer Academic Publishers, 2002, ISBN 9781402070952, 1-4020-7095-0 Search in Google Scholar

Křivda, V., Škvain, V. Městské komunikace a křižovatky: Modelování v dopravě, VŠB - Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, online, 2011, http://kds.vsb.cz/mkk/ Search in Google Scholar

Kepka M. Management výpočtových a experimentálních metod pro vývoj spolehlivých dopravních prostředkú, ČVUT Praha, 2006, ISBN 80-01-03436-4, [in Czech] Search in Google Scholar

Svoboda, V., Pastor O. Základy řízení technologických procesú dopravy, ČVUT Praha, 2005, ISBN 80-01-03257-4, [in Czech] Search in Google Scholar

Volner, R. Modelovanie a simulácia, Verbum KU Ružomberok 2014, ISBN 978-80-561-0165-0, 209 str., [in Slovak] Search in Google Scholar

Volner, R., Janiga, R. Projektovanie špeciálnych informačných systémov, Verbum KU Ružomberok 2015, ISBN 978-80-561-0206-0, 209 str. [in Slovak] Search in Google Scholar

Articoli consigliati da Trend MD