1. bookVolume 4 (2018): Edizione s1 (December 2018)
    Special Edizione
Dettagli della rivista
License
Formato
Rivista
eISSN
2450-7563
Prima pubblicazione
16 Apr 2015
Frequenza di pubblicazione
2 volte all'anno
Lingue
Inglese
Accesso libero

Biweekly Magazine “White Eagle” as an Example of the Implementation of Polish-Language Media Project in the United States

Pubblicato online: 16 May 2019
Volume & Edizione: Volume 4 (2018) - Edizione s1 (December 2018) - Special Edizione
Pagine: 38 - 41
Dettagli della rivista
License
Formato
Rivista
eISSN
2450-7563
Prima pubblicazione
16 Apr 2015
Frequenza di pubblicazione
2 volte all'anno
Lingue
Inglese

Polish American Congress: http://www.pac1944.org/about-us/ (access 02/2019).Search in Google Scholar

Dziennik Związkowy” about Polish National Association; http://dziennikzwiazkowy.com/pna/zwiazek-narodowy-polski-ma-juz-139-lat/ (access 02/2019).Search in Google Scholar

US Census 2000; https://factfinder.census.gov/faces/tableservices/jsf/pages/productview.xhtml?src=bkmk (access 01/2019).Search in Google Scholar

White Eagle Media: https://www.whiteeaglenews.com/images/mediakit/2018_WEM_Media_Kit.pdf (access 01/2019).Search in Google Scholar

Citizen Journalism: http://archive.pressthink.org/2008/07/14/a_most_useful_d.html (access 12/2018).Search in Google Scholar

White Eagle Media: https://www.whiteeaglenews.com/about/history-and-mission (access 01/2019).Search in Google Scholar

DAWSON M./BELLAMY FOSTER J. “Virtual Capitalism” in: McChesney/Meiksins Wood/Bellamy Foster (Eds.) Capitalism and the Information Age; New York, 1998.Search in Google Scholar

GAWROŃSKI S. “System kształcenia dziennikarzy w Polsce. Opinie i oczekiwania studentów”, in: “Studia Medioznawcze”, Nr 4, 2010.Search in Google Scholar

KAFEL M. Prasoznawstwo, Wydawnictwa PWN, Warszawa 1969.Search in Google Scholar

LEONOWICZ-BUKAŁA I. “Media polonijne w USA” in: Kwartalnik Internetowy “Komunikacja Społeczna” 2012, nr 4.Search in Google Scholar

LIPPMANN W. Public opinion, Harcourt, Brace and Co., New York, 1922.Search in Google Scholar

MAŚLANKA J. Encyklopedia wiedzy o prasie, Ossolineum, Wrocław, 1975.Search in Google Scholar

PISAREK W. O mediach i języku, Universitas, Warszawa, 2007.Search in Google Scholar

PISAREK W. Prasa, nasz chleb powszedni, Ossolineum, Wrocław, 1978.Search in Google Scholar

WOLNY-ZMORZYŃSKI K., KALISZEWSKI A., FURMAN W. Gatunki dziennikarskie. Teoria, praktyka, język, WaiP, Warszawa, 2009.Search in Google Scholar

“White Eagle” – “Biały Orzeł”, biweekly editions archives: 2003-2008.Search in Google Scholar

Articoli consigliati da Trend MD