1. bookVolume 19 (2021): Edizione 1 (December 2021)
Dettagli della rivista
License
Formato
Rivista
eISSN
2719-7891
Prima pubblicazione
20 Dec 2021
Frequenza di pubblicazione
1 volta all'anno
Lingue
Polacco
Accesso libero

Projects to Revive National Music in Warsaw in 1919–1926

Pubblicato online: 12 Feb 2022
Volume & Edizione: Volume 19 (2021) - Edizione 1 (December 2021)
Pagine: 13 - 32
Dettagli della rivista
License
Formato
Rivista
eISSN
2719-7891
Prima pubblicazione
20 Dec 2021
Frequenza di pubblicazione
1 volta all'anno
Lingue
Polacco

Henryk Adler, Kulturalno-artystyczne życie żydowskiej Warszawy, „Chwila”1928 nr 3293 (21 v), s. 6. Search in Google Scholar

Bis [Leopold Binental], Z Muzyki, „Kurier Warszawski” 1925 nr 74 (15 iii), s. 7. Search in Google Scholar

F[ranciszek] B[rzeziński], Kronika muzyczna, „Kurier Warszawski” 1921 nr 87 (30 III), wyd. wieczorne, s. 4. Search in Google Scholar

Leon Chrzanowski, Paderewski w Rzymie, „Kurier Warszawski” 1925 nr 29 (29 I), s. 4. Search in Google Scholar

Magdalena Dziadek, WarszawaPetersburg. Kontakty muzyczne dwóch stolic, „Muzyka” 2009 nr 3–4, s. 181–203. Search in Google Scholar

Zbigniew Drzewiecki, Ku naprawie naszego życia muzycznego, „Kurier Warszawski” 1925 nr 130 (10 v), s. 19–20. Search in Google Scholar

Dzieje przyjaźni. Korespondencja Karola Szymanowskiego z Pawłem i Zofią Kochańskimi, oprac. Teresa Chylińska, Kraków 1971. Search in Google Scholar

Isachar Fater, Muzyka żydowska w Polsce w okresie międzywojennym, przekł. Ewa Świder-ska, Warszawa 1997. Search in Google Scholar

Mateusz Gliński, Zadanie i charakter propagandy artystycznej, „Kurier Warszawski” 1921 nr 342 (11 Xii), wyd. wieczorne, s. 6. Search in Google Scholar

Mateusz Gliński, Akcja artystyczna za granicą, „Kurier Warszawski” 1921 nr 355 (24 Xii), wyd. wieczorne, s. 7. Search in Google Scholar

Adam Grzymała-Siedlecki, Pod światło. O naszej kulturze artystycznej, „Kurier Warszawski” 1925 nr 273 (30 iX), wyd. wieczorne, s. 4–5. Search in Google Scholar

J.K., Wstyd!, „Kurier Warszawski” 1920 nr 359 (30 Xii), wyd. poranne, s. 3. Search in Google Scholar

Wacław Kochański, Migawka. Henryk Melcer (z okazji koncertu jubileuszowego), „Kurier Warszawski” 1925 nr 49 (18 II), s. 11. Search in Google Scholar

Koncerty na wsi, „Kurier Warszawski” 1920 nr 50 (19 II), wyd. poranne, s. 4. Search in Google Scholar

Janina Korolewicz-Waydowa, Sztuka i życie. Mój pamiętnik, oprac. Adolf Gozdawa-Reutt, Wrocław 1958. Search in Google Scholar

Henryk Melcer, O polską muzykę, „Kurier Warszawski” 1925 nr 114 (24 IV), s. 7–8. Search in Google Scholar

Stanisław Niewiadomski, Opera w stolicy, „Tygodnik Ilustrowany” 1919 nr 39, s. 653. Search in Google Scholar

Stanisław Niewiadomski, Z muzyki, „Gazeta Warszawska” 1920 nr 59 (29 II), s. 3. Search in Google Scholar

Stanisław Niewiadomski, Z życia muzycznego, „Tygodnik Ilustrowany” 1924 nr 7, s. 106. Search in Google Scholar

Popieranie kultury, „Kurier Warszawski” 1920 nr 61 (1 iii), wyd. wieczorne, s. 4. Search in Google Scholar

Ludomir Różycki, O polską muzykę, „Kurier Warszawski” 1925 nr 110 (20 IV), s. 6–7. Search in Google Scholar

Ludomir Różycki, Przed koncertem współczesnych kompozytorów polskich, „Kurier Warszawski” 1926 nr 22 (22 i), wyd. wieczorne, s. 7. Search in Google Scholar

Piotr Rytel, Wieczory muzyczne, „Gazeta Warszawska” 1922 nr 26 (26 I), s. 3. Search in Google Scholar

Piotr Rytel, Z sali koncertowej, „Gazeta Warszawska” 1922 nr 74 (15 III). Search in Google Scholar

Witold Szeliga [Piotr Rytel], Skandal w operze. Pani Korolewicz-Waydowa zaprasza Nalewki, „Warszawski Dziennik Narodowy” 1935 nr 1b (1 v), s. 1. Search in Google Scholar

F[elicjan] Sz[opski], Z Filharmonii, „Kurier Warszawski” 1921 nr 271 (1 X), wyd. wieczorne, s. 5. Search in Google Scholar

Felicjan Szopski, Z Filharmonji, „Kurier Warszawski” 1925 nr 306 (2 XI) s. 9–10. Search in Google Scholar

Felicjan Szopski, Koncert inauguracyjny Sekcji Współczesnych Kompozytorów Polskich, „Kurier Warszawski” 1926 nr 25 (25 I), s. 6. Search in Google Scholar

Karol Szymanowski, O cele i zadania Filharmonii, „Kurier Warszawski” 1925 nr 103 (11 IV), s. 21–22. Search in Google Scholar

Karol Szymanowski, Czy twórczość muzyczna polska jest zagrożona?, „Kurier Warszawski” 1925 nr 104 (12 IV), s. 7–8. Search in Google Scholar

Tanie koncerty dla inteligencji, „Kurier Warszawski” 1920 nr 53 (22 II), s. 8. Search in Google Scholar

Teatr i Muzyka, „Kurier Warszawski” 1920 nr 107 (18 iv), wyd. wieczorne, s. 9. Search in Google Scholar

Teatr i Muzyka, „Kurier Warszawski” 1920 nr 108 (19 iv), wyd. poranne, s. 3. Search in Google Scholar

Teatr i muzyka, „Kurier Warszawski” 1920 nr 272 (1 X), wyd. poranne, s. 3. Search in Google Scholar

Teatr i muzyka, „Kurier Warszawski” 1921 nr 249 (9 iX), wyd. wieczorne, s. 5. Search in Google Scholar

Teatr i Muzyka, „Kurier Warszawski” 1921 nr 267 (27 iX), wyd. poranne, s. 4. Search in Google Scholar

Teatr i muzyka, „Kurier Warszawski” 1921 nr 286 (16 X), wyd. wieczorne, s. 10. Search in Google Scholar

Teatr i Muzyka, „Kurier Warszawski” 1926 nr 68 (9 iii), s. 4. Search in Google Scholar

Kazimierz Wiłkomirski, Wspomnienia, Kraków 1971. Search in Google Scholar

Edward Wrocki: Konstanty Gorski: Życie i działalność, „Rytm” 1924 nr 6, s. 7. Search in Google Scholar

W sprawie konserwatorium ludowego, „Kurier Warszawski” 1920 nr 107 (18 iv), wyd. wieczorne, s. 9. Search in Google Scholar

Articoli consigliati da Trend MD