1. bookVolume 19 (2021): Edizione 1 (December 2021)
Dettagli della rivista
License
Formato
Rivista
eISSN
2719-7891
Prima pubblicazione
20 Dec 2021
Frequenza di pubblicazione
1 volta all'anno
Lingue
Polacco
Accesso libero

Polish National Publishing Initiatives after 1918

Pubblicato online: 12 Feb 2022
Volume & Edizione: Volume 19 (2021) - Edizione 1 (December 2021)
Pagine: 33 - 53
Dettagli della rivista
License
Formato
Rivista
eISSN
2719-7891
Prima pubblicazione
20 Dec 2021
Frequenza di pubblicazione
1 volta all'anno
Lingue
Polacco

Wanda Bogdany-Popielowa (oprac.), Muzyka Polska 1934–1939, w serii Bibliografia Polskich Czasopism Muzycznych 12, Kraków 1967, s. 32. Search in Google Scholar

Ludwik Bronarski, W sprawie wydania pośmiertnych dzieł Fryderyka Chopina, „Kwartalnik Muzyczny” 1928 nr 1. Search in Google Scholar

Ludwik Bronarski, Z najnowszej literatury chopinowskiej, „Polski Rocznik Muzykologiczny” I 1935. Search in Google Scholar

Adolf Chybiński, [od Redakcji], „Polski Rocznik Muzykologiczny” I 1935. Search in Google Scholar

Adolf Chybiński, Monumenta musices in Polonia, w: Pamiętnik IV Zjazdu Historyków Polskich w Poznaniu 6–8 grudnia 1925, t. 1: Referaty, Lwów 1925, Sekcja V. Search in Google Scholar

Adolf Chybiński, Kazimierz Sikorski (wyd. i oprac.), Stanisław Sylwester Szarzyński, Sonata a due violini e basso d’organo, w serii „Wydawnictwo Dawnej Muzyki Polskiej” 1, Warszawa 1928. Search in Google Scholar

Mateusz Gliński, Od Redakcji, „Muzyka” 1924 nr 2. Search in Google Scholar

Barbara Przybyszewska-Jarmińska, Monumenta Musicae in Polonia: plany założenia serii i początkowe lata jej realizacji, „Muzyka” 2015 nr 3. Search in Google Scholar

Małgorzata Sieradz (oprac., wstęp i komentarze), Adolf Chybiński – Ludwik Bronarski. Korespondencja, t. i 1922–39, cz. 1: 1922–33, Warszawa 2020, cz. 2: 1934–39, Warszawa 2021. Search in Google Scholar

Małgorzata Sieradz (oprac., wstęp i komentarze), Bronisława Wójcik-Keuprulian. Korespondencja do Szwajcarii. Listy do Henryka Opieńskiego (1925–37) i Ludwika Bronarskiego (1929–38), Warszawa 2018. Search in Google Scholar

Małgorzata Sieradz, „Kwartalnik Muzyczny” (1928–1950) a początki muzykologii polskiej, Warszawa 2015. Search in Google Scholar

Ryszard Wieczorek, „Denkmäler der Tonkunst in Österreich” jako prefiguracja „Monumenta Musicae in Polonia”, „Muzyka” 2015 nr 3. Search in Google Scholar

Articoli consigliati da Trend MD