1. bookVolume 17 (2013): Edizione 1 (June 2013)
Dettagli della rivista
License
Formato
Rivista
eISSN
2083-8506
ISSN
1234-2238
Prima pubblicazione
01 Jan 1997
Frequenza di pubblicazione
1 volta all'anno
Lingue
Inglese
Open Access

Grammatical and Semantic Acceptability of Utterance Texts of Patients Diagnosed with Paranoid Schizophrenia. A Research Report

Pubblicato online: 01 Jun 2013
Volume & Edizione: Volume 17 (2013) - Edizione 1 (June 2013)
Pagine: 79 - 92
Dettagli della rivista
License
Formato
Rivista
eISSN
2083-8506
ISSN
1234-2238
Prima pubblicazione
01 Jan 1997
Frequenza di pubblicazione
1 volta all'anno
Lingue
Inglese

Chomsky, N. (1965). Aspects of the Theory of Syntax. Cambridge, MA: MIT Press.Search in Google Scholar

Covington, M., He, C., Brown, C., Naci, L., McClain, J., Fjordbak, B., Semple, J., & Brown, J. (2005). Schizophrenia and the structure of language: the linguist’s view. Schizophrenia Research, 77 (1), 85-98.10.1016/j.schres.2005.01.016Search in Google Scholar

Czernikiewicz, A. (2004). Przewodnik po zaburzeniach językowych w schizofrenii [A guide to language dysfunctions in schizophrenia]. Warszawa: Wydawnictwo IPN.Search in Google Scholar

Drat-Ruszczak, K. (1995). Poznanie i emocje w schizofrenii. Różnicujący wpływkontekstu społecznego [Cognition and emotions in schizophrenia. The differentiatinginfluence of the social context]. Gdańsk: Wydawnictwo UG.Search in Google Scholar

Dunaj, B. (2007). Współczesny słownik języka polskiego [Contemporary Dictionaryof the Polish Language]. Warszawa: Langenscheidt.Search in Google Scholar

Kurcz, I. (1987). Język a reprezentacja świata w umyśle [Language and the mentalrepresentation of the world]. Warszawa: PWN.Search in Google Scholar

Mazurkiewicz, J. (1980). Zarys psychiatrii psychofizjologicznej [Introduction topsychophysiological psychiatry].Warszawa: Wydawnictwo PZWL.Search in Google Scholar

McGlashan, T. & Fenton, W. (1992). The positive-negative distinction in schizophrenia. Review of natural history validators. Archives of General Psychiatry, 49, 63-73.10.1001/archpsyc.1992.01820010063008Search in Google Scholar

Obrębska, M. (2007). Myślenie stereotypowe w normie i w patologii [Stereotypical thinking in norm and pathology]. Człowiek i Społeczeństwo, 27, 135-144.Search in Google Scholar

Obrębska, M. (2011). Analiza leksykalna tekstow wypowiedzi pacjentow ze zdiagnozowaną schizofrenią paranoidalną. Doniesienie z badań [A lexical analysis of utterance texts of patients diagnosed with paranoid schizophrenia. A research report]. In M. Obrębska, O utrudnieniach w porozumiewaniu się. Perspektywajęzyka i komunikacji [On the obstacles in communicating. The perspective oflanguage and communication]. Poznań: Wydawnictwo Naukowe WNS.Search in Google Scholar

Obrębska, M. & Nowak, S. (2011). The level of dogmatism in schizophrenia. A comparative analysis of utterance texts with the use of the Suitbert Ertel’s Dogmatism Quotient. Psychology of Language and Communication, 15 (1), 49-62.Search in Google Scholar

Obrębska, M. & Obrębski, T. (2011). Style mowienia w schizofrenii. Analiza porownawcza z wykorzystaniem Wskaźnikow Stylow Mowienia Suitberta Ertela [Styles of speech in schizophrenia. A comparative analysis using Suitbert Ertel’s Speech Styles Quotients]. Czasopismo Psychologiczne, 17 (2), 161-170.Search in Google Scholar

Polański, K. (1993). Encyklopedia językoznawstwa ogólnego [Encyclopedia of GeneralLinguistics]. Wrocław: Ossolineum.Search in Google Scholar

Szymczak, M. (1982). Słownik języka polskiego [Dictionary of the Polish Language]. Warszawa: PWN.Search in Google Scholar

Vetulani, Z., Walczak, B., Obrębski, T., & Vetulani, G. (1988). Jednoznacznekodowanie fleksji rzeczownika polskiego i jego zastosowanie w słownikachelektronicznych - format POLEX (Unambiguous coding of the inflection ofPolish nouns and its application in electronic dictionaries - POLEX format). Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.Search in Google Scholar

Waszkiewicz, J., Wciorka, J., Anczewska, M., Chrostek, A., & Świtaj P. (2012). Zaburzenia językowe a inne wybrane funkcje poznawcze u osob chorujących na zaburzenia schizofreniczne [Language disorders and cognitive functions in persons with schizophrenic disorders]. Psychiatria Polska, 4, 553-570.Search in Google Scholar

Woźniak, T. (2000). Zaburzenia języka w schizofrenii [Language dysfunctions inschizophrenia]. Lublin: Wydawnictwo UMCS.Search in Google Scholar

Woźniak, T. (2005). Narracja w schizofrenii [Narration in schizophrenia]. Lublin: Wydawnictwo UMCS.Search in Google Scholar

Woźniak, T. & Czernikiewicz, A. (2002/2003). Krotka skala oceny schizofazji (KSOS) [Short Evaluation of Schizophasia Scale (KSOS)]. Badania nad Schizofrenią, 4 (4), 569-575.Search in Google Scholar

Żurko, M. (2008). Wybrane metody analizy i interpretacji narracji autobiograficznej w ujęciu hermeneutycznym [Selected methods of analysis and interpretation of autobiographical narration in a hermeneutical approach]. In B. Janusz, K. Gdowska, B. de Barbaro (Ed.), Narracja. Teoria i praktyka [Narration. Theoryand Practice]. Krakow: Wydawnictwo UJ.Search in Google Scholar

Articoli consigliati da Trend MD

Pianifica la tua conferenza remota con Sciendo