1. bookVolume 29 (2023): Edizione 1 (March 2023)
Dettagli della rivista
License
Formato
Rivista
eISSN
1898-0309
Prima pubblicazione
30 Dec 2008
Frequenza di pubblicazione
4 volte all'anno
Lingue
Inglese
Accesso libero

The Changes of Elongation Index of erythrocytes caused by storage of blood at low temperature

Pubblicato online: 08 Mar 2023
Volume & Edizione: Volume 29 (2023) - Edizione 1 (March 2023)
Pagine: 35 - 41
Ricevuto: 23 Sep 2022
Accettato: 17 Jan 2023
Dettagli della rivista
License
Formato
Rivista
eISSN
1898-0309
Prima pubblicazione
30 Dec 2008
Frequenza di pubblicazione
4 volte all'anno
Lingue
Inglese

1. Gmerek K, Fabijańska-Mitek J. Zmiany zachodzące w krwinkach czerwonych przechowywanych w bankach krwi. Postępy Nauk Med. 2016;XXIX(2):119-125. http://www.pnmedycznych.pl/wp-content/uploads/2016/03/pnm_2016_119-125.pdf Search in Google Scholar

2. Kępińska-Szyszkowska M, Szyguła Z, Dąbrowski Z, Szarek M. Czynniki wpływające na zmiany właściwości reologicznych krwi - przegląd piśmiennictwa. J Lab Diagnostics. 2017;53(4):247-250. https://doi.org/10.5604/01.3001.0013.7992 Search in Google Scholar

3. Słowińska L, Monkos K. Kliniczne zastosowania laserowo-optycznego rotacyjnego analizatora krwinek czerwonych Clinical applications of the Laser-assisted Optical Rotational Cell Analyser LORCA. Ann Acad Medicae Silesiensis. 2010;64(3-4):42-47. https://annales.sum.edu.pl/Kliniczne-zastosowania-laserowo-optycznego-rotacyjnego-analizatora-krwinekczerwonych,114862,0,2.html Search in Google Scholar

4. Libionka A, Figiel W, Maga P, et al. Lepkość krwi w chorobach układu krążenia ze szczególnym uwzględnieniem kardiologicznego zespołu X Blood viscosity in cardiac syndrome X and other cardiovascular disorders. Cardiol J. 2005;12(7):465-470. https://journals.viamedica.pl/cardiology_journal/article/view/21881 Search in Google Scholar

5. Antosik A, Żbikowska HM. Koncentraty krwinek czerwonych w transfuzjologii. Kosmos. 2014;63(1(302)):13-23. http://kosmos.icm.edu.pl/PDF/2014/13.pdf Search in Google Scholar

6. Scott KL, Lecak J, Acker JP. Biopreservation of red blood cells: past, present, and future. Transfus Med Rev. 2005;19(2):127-142. https://doi.org/10.1016/j.tmrv.2004.11.00415852241 Search in Google Scholar

7. Łȩjowska M, Zupańska B. Current opinions on some transfusion reactions. Acta Haematol Pol. 2009;40(2):407-423. Search in Google Scholar

8. Hogman CF, Meryman HT. Storage parameters affecting red blood cell survival and function after transfusion. Transfus Med Rev. 1999;13(4):275-296. https://doi.org/10.1016/S0887-7963(99)80058-310553271 Search in Google Scholar

9. Almac E, Ince C. The impact of storage on red cell function in blood transfusion. Best Pract Res Clin Anaesthesiol. 2007;21(2):195-208. https://10.1016/j.bpa.2007.01.00410.1016/j.bpa.2007.01.004 Search in Google Scholar

10. Steiner ME, Assmann SF, Levy JH, et al. Addressing the question of the effect of RBC storage on clinical outcomes: The Red Cell Storage Duration Study (RECESS) (Section 7). Transfus Apher Sci. 2010;43(1):107-116. https://doi.org/10.1016/j.transci.2010.05.014291870920655807 Search in Google Scholar

11. Benjamin RJ. Evidence-based transfusion: young versus old blood as a case study. ISBT Sci Ser. 2009;4:323-328. https://doi.org/10.1111/j.1751-2824.2009.01262.x Search in Google Scholar

12. Hébert PC, Chin-Yee I, Fergusson D, et al. A pilot trial evaluating the clinical effects of prolonged storage of red cells. Anesth Analg. 2005;100(5):1433-1438. https://doi.org/10.1213/01.ANE.0000148690.48803.2715845701 Search in Google Scholar

13. Kiraly LN, Underwood S, Differding JA, Schreiber MA. Transfusion of aged packed red blood cells results in decreased tissue oxygenation in critically injured trauma patients. J Trauma - Inj Infect Crit Care. 2009;67(1):29-32. https://doi.org/10.1097/TA.0b013e3181af6a8c19590304 Search in Google Scholar

14. Corwin HL. Blood transfusion: First, do no harm! Chest. 1999;116(5):1149-1150. https://doi.org/10.1378/chest.116.5.114910559064 Search in Google Scholar

15. Robinson SD, Janssen C, Fretz EB, et al. Red blood cell storage duration and mortality in patients undergoing percutaneous coronary intervention. Am Heart J. 2010;159(5):876-881. https://doi.org/10.1016/j.ahj.2010.02.01820435199 Search in Google Scholar

16. Hardeman MR, Dobbe JG, Ince C. The Laser-assisted Optical Rotational Cell Analyzer (LORCA) as red blood cell aggregometer. Clin Hemorheol Microcirc. 2001;25(1):1—11. http://europepmc.org/abstract/MED/11790865 Search in Google Scholar

17. Hardeman MR, Goedhart PT, Dobbe JGG, Lettinga KP. Laser-assisted optical rotational cell analyser (L.O.R.C.A.); I. A new instrument for measurement of various structural hemorheological parameters. Clin Hemorheol Microcirc. 1994;14(4):605-618. https://doi.org/10.3233/CH-1994-14416 Search in Google Scholar

18. RR Mechatronics. User Manual Lorrca Laser-Assisted Optical Rotational Cell Analyzer Version 5.07 MRN-231-EN. https://manuals.rrmechatronics.com/Lorrca/PDF/LorrcaMaxsis_User_Manual.pdf Search in Google Scholar

19. Dąbrowski Z. Fizjologia Krwi - Wybrane Zagadnienia. Wydawnictwo Naukowe PWN; 1998. Search in Google Scholar

20. Traczyk WZ, Trzebski A. Fizjologia Człowieka z Elementami Fizjologii Stosowanej i Klinicznej. Wydawnictwo Lekarskie PZWL; 2004. Search in Google Scholar

21. Başkurt OK. Pathophysiological Significance of Blood Rheology. Turkish J Med Sci. 2003;33(6):347-355. https://journals.tubitak.gov.tr/medical/vol33/iss6/2 Search in Google Scholar

22. Aubron C, Nichol A, Cooper DJ, Bellomo R. Age of red blood cells and transfusion in critically ill patients. Ann Intensive Care. 2013;3(2):1-11. https://doi.org/10.1186/2110-5820-3-2357537823316800 Search in Google Scholar

23. Karger R, Lukow C, Kretschmer V. Deformability of red blood cells and correlation with atp content during storage as leukocytedepleted whole blood. Transfus Med Hemotherapy. 2012;39(4):277-282. https://doi.org/10.1159/000339809343432622969698 Search in Google Scholar

24. Hess JR. Measures of stored red blood cell quality. Vox Sang. 2014;107(1):1-9. https://doi.org/10.1111/vox.1213024446817 Search in Google Scholar

25. Spychalska J. Membranopatie krwinek czerwonych – patogeneza, obraz kliniczny i diagnostyka. Hematologia. 2012;3(2):81-119. https://journals.viamedica.pl/hematology_in_clinical_practice/article/viewFile/19213/15117 Search in Google Scholar

26. Pasini EM, Lutz HU, Mann M, Thomas AW. Red blood cell (RBC) membrane proteomics - Part I: Proteomics and RBC physiology. J Proteomics. 2010;73(3):403-420. https://doi.org/10.1016/j.jprot.2009.06.00519540949 Search in Google Scholar

Articoli consigliati da Trend MD