1. bookVolume 77 (2021): Edizione 4 (December 2021)
Dettagli della rivista
License
Formato
Rivista
eISSN
2084-0535
Prima pubblicazione
30 Mar 2015
Frequenza di pubblicazione
4 volte all'anno
Lingue
Inglese
Accesso libero

Research on Saturation Diving in Poland and its Implementation. Part I A. General Characteristics of Saturation Diving Research in Our Poland. Pioneer Times; 1967-1985

Pubblicato online: 01 Feb 2023
Volume & Edizione: Volume 77 (2021) - Edizione 4 (December 2021)
Pagine: 53 - 72
Ricevuto: 13 May 2021
Accettato: 14 Jun 2021
Dettagli della rivista
License
Formato
Rivista
eISSN
2084-0535
Prima pubblicazione
30 Mar 2015
Frequenza di pubblicazione
4 volte all'anno
Lingue
Inglese

1. Doboszyński T. „Problematyka badań doświadczalnych z udziałem ludzi a wdrażana technologia nurkowania” IV Sympozjum -- Nurkowanie-Problematyka Techniczna. Akademia Marynarki Wojennej.Gdynia 1994. Search in Google Scholar

2. Dokumentacja techniczne i organizacyjna CPBR - 9.5 “Techniczne, medyczne i prawne problemy długotrwałego przebywania człowieka pod wodą,“Systemów podtrzymania życia kompleksu nurkowego GWK- 200”. Akademia Marynarki Wojennej. Stocznia Szczecińska im. A.Warskiego 1990r Search in Google Scholar

3. R.D Vann “Comprhensive strategy for saturation decompression with nitrogen-oxygen” Workshop on Decompression from NITRIX Saturation Diving January 8-9 1985 Institute for Environmental Medicine University of Pennsylvania Search in Google Scholar

4. Miller J.W, Koblick I.G Living and Working in the sea VanNostrand Reinghold Company ISBN 0-442-26084-9 1984, Search in Google Scholar

5. Miller J NOOA Diving Manual Diving of Science andTechnology. 2-end editionUS GovermentPrinting OfficeWashington DC 1979. Search in Google Scholar

6. Zespół autorów p.k.S.A.Guliar „Organizm czełowieka i podwodnaja sreda” Zdorowie Kijew 1977 Search in Google Scholar

7. US Navy Diving Manual, 1991 Search in Google Scholar

8. Przepisy Towarzystw Klasyfikacyjnych DNV,ABS, Lloyd RS MRS z powstałych w II połowie XX wieku. Search in Google Scholar

9. Bennet P.B and.Elliot B.H,,The Physiology and Medicine of Diving“ 2, 3 edition London, Philadelfhia, Toronto, Tokyo 1993 Search in Google Scholar

10. Vann R D „Comprehensive Strategy For Saturation Decompression with Nitrogen-Oxygen Duke Univ Medical Center Durham 1984 Feb Search in Google Scholar

11. Wienke B.R. „Basic Decompression Theory and Application”. Best Publishing Company, Flagstaff. USA 1991. Search in Google Scholar

12. Lambertsen N C.J.: Basic Requirements for Improving Diving Dept. and Decompression Tolerance, 21 Proceedings from Conferense “Potential Adwances in Deep Diving”. Baltimore, 1967. Search in Google Scholar

13. Doboszyński T., Łokuciejewski B: „Tabele dekompresyjne dla trimiksowych nurkowań saturowanych do 120 m. wraz z zasadami rekompresji leczniczej”, CPBR-9.5. „Techniczne, medyczne i prawne problemy długotrwałego przebywania człowieka pod wodą”, Katedra Medycyny Morskiej WAM, Gdynia 1990. Search in Google Scholar

14. Kenny J.E.: Business of diving. Gulf Publishing: Houston 1972. Search in Google Scholar

15. Dębski A. „Niektóre problemy batynautyczne w służbie potrzeb gospodarczych” Biuletyn Informacyjny 1-2 1975 Polskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk o Ziemi Search in Google Scholar

16. HAUX G.: „Underwater enginiering. Balliere Tindell ISBN 0-7020-0749-8. London 1982. Search in Google Scholar

17. Wymagania dotyczące parametrów technicznych kompleksu nurkowego” Centralny Program badawczo-rozwojowy 95 cel 31.Wyższa Szkoła Marynarki Wojennej. Gdynia 1987. Search in Google Scholar

Articoli consigliati da Trend MD