1. bookVolume 76 (2021): Edizione 3 (September 2021)
Dettagli della rivista
License
Formato
Rivista
eISSN
2084-0535
Prima pubblicazione
30 Mar 2015
Frequenza di pubblicazione
4 volte all'anno
Lingue
Inglese
Accesso libero

Evaluation of the Effects of the Water-Flat-Panel Illuminator-Air Optical System on the Size of the Photographed Object

Pubblicato online: 15 Nov 2022
Volume & Edizione: Volume 76 (2021) - Edizione 3 (September 2021)
Pagine: 7 - 20
Ricevuto: 13 Apr 2021
Accettato: 14 Jun 2021
Dettagli della rivista
License
Formato
Rivista
eISSN
2084-0535
Prima pubblicazione
30 Mar 2015
Frequenza di pubblicazione
4 volte all'anno
Lingue
Inglese

1. Aw M., Meur M.: Cyfrowa fotografia podwodna dla zaawansowanych, Wielki Błękit 2010; ISBN 978-83-61217-28-2, Search in Google Scholar

2. Edge M., Gibson S.: The Underwater Photographer; CRS Press 2020 r., ISBN 978-1-136-12358-8,10.4324/9781315647821 Search in Google Scholar

3. Zubrzycki W.: Fotografia podwodna, Filmowa Agencja Wydawnicza, W-wa 1959. Search in Google Scholar

4. Williams J.: Optical properties of the sea; United States Naval Institute; USA 1970, ISBN 0-87021-506-X, Search in Google Scholar

5. Olejnik A.: Metoda diagnozowania powierzchni obiektów podwodnych z wykorzystaniem systemu wizyjnego; Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej, Gdynia 2015 r., Tom LVI; Zeszyt Nr 200A; ISSN 0860-889X; e-ISSN 2300-5300; DOI: 10.5604/0860889X; Search in Google Scholar

6. Beker L., Kaczyński R.: Fotografia i fotogrametria podwodna; Wyd. Naukowo-Techniczne W-wa 1985 r., ISBN 83-204-0669-2; Search in Google Scholar

7. Jackson R.M.: Essentials of underwater photography; Best Publising Company, USA 2000 r., ISBN 0-941332-77-2; Search in Google Scholar

8. O’Byrne M., Ghosh B., Schoefs F., Pakrashi V.: Image-Based Damage Assessment for Underwater Inspections; CRS Press 2019 r., ISBN 978-1-138-03186-9; Search in Google Scholar

9. Orzepkowski Sł.: Fotografia podwodna; Wyd. Naukowo-Techniczne, W-wa 1975 r., Search in Google Scholar

10. Samsel J.: Płetwonurek fotograf; KDP Poland, W-wa 2001 r., ISBN 83-913030-2-0; Search in Google Scholar

11. Sokół Ł.: Ocena wpływu układu optycznego woda-iluminator płaskorównoległy-powietrze na wielkość obiektu obfotografowanego w środowisku podwodnym; Praca dyplomowa Inżynierska Wydział Mechaniczno-Elektryczny Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni pod kierunkiem dr hab. inż. A. Olejnik, Gdynia 2021 rok. Search in Google Scholar

Articoli consigliati da Trend MD