1. bookVolume 15 (2019): Edizione 1 (June 2019)
Dettagli della rivista
License
Formato
Rivista
eISSN
1801-3422
Prima pubblicazione
16 Apr 2015
Frequenza di pubblicazione
2 volte all'anno
Lingue
Inglese
Accesso libero

Does Novelty Necessarily Mean Change? New Political Parties within the Polish Party System

Pubblicato online: 06 Aug 2019
Volume & Edizione: Volume 15 (2019) - Edizione 1 (June 2019)
Pagine: 81 - 113
Dettagli della rivista
License
Formato
Rivista
eISSN
1801-3422
Prima pubblicazione
16 Apr 2015
Frequenza di pubblicazione
2 volte all'anno
Lingue
Inglese

Barnea, Shlomit – Rahat, Gideon (2011): Out with the old in with the „new”: What constitutes a new party? Party Politics 17(3): 303–320.10.1177/1354068810369148Search in Google Scholar

Bartolini, Stefano – Mair, Peter (1990): Identity, Competition and Electoral Availability: The Stabilisation of European Electorates 1885–1985, Cambridge University Press, Cambridge.Search in Google Scholar

Birch, Sarah (2003): Electoral systems and political transformation in post-communist Europe, Palgrave Macmillan.10.1057/9781403938763Search in Google Scholar

Bolleyer, Nicole (2013): New Parties in Old Party Systems: Persistence and Decline in Seventeen Democracies, Oxford University Press, Oxford.10.1093/acprof:oso/9780199646067.001.0001Search in Google Scholar

Casal Bértoa, Fernando – Guerra, Simona (2016): Earthquake or Hurricane? The Rise and fall of Populist Parties in Poland, in Wolinetz, Steven – Zaslove, Andrej, eds., Absorbing the Blow? Populist Parties and Their Impact on Party Systems, ECPR Press, Colchester.Search in Google Scholar

Cox, Gary (1997): Making Votes Count: Strategic Coordination in the World’s Electoral Systems. Cambridge University Press, Cambridge.10.1017/CBO9781139174954Search in Google Scholar

Cybulska, Agnieszka (2011): Wierność wyborcza-przepływy między elektoratami partyjnymi z roku 2007 i 2011, Warszawa: CBOS, Komunikat z Badań BS 151/2011.Search in Google Scholar

Cybulska, Agnieszka (2015): Przepływy elektoratów w wyborach parlamentarnych 2011–2015, Warszawa: CBOS, Komunikat z Badań No 166/2015.Search in Google Scholar

Dąbrowska, Anna (2015): „N jak Petru”, Polityka (16 September): available at https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/kraj/1633065,1,nowoczesna-goni-platforme.read (12 December, 2018).Search in Google Scholar

Deja, Maciej (2015): „Kongres Nowoczesna.PL. Ryszard Petru ujawnia nazwiska regionalnych przedstawicieli i wzywa do debaty”, Dziennik Bałtycki (5 July): available at https://dziennikbaltycki.pl/kongres-nowoczesnapl-ryszard-petru-ujawnia-nazwiska-regionalnych-przedstawicieli-i-wzywa-do-debaty/ar/3925199 (21 October 2018).Search in Google Scholar

Electoral Code (2011): Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 roku Kodeks Wyborczy: available at http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180000754/U/D20180754Lj.pdf (12 March 2019).Search in Google Scholar

Flanagan, Scott C. – Dalton, Russel J. (1990): Models of Change, in Mair, Peter, ed., The West European Party System, 232–246, Oxford University Press, Oxford.Search in Google Scholar

Gazeta.pl. (2011): „Ruch Palikota tworzy listy. Chcesz startować, wyślij e-mail.”, Gazeta.pl. (15 July): available at http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114873,9952609,Ruch_Palikota_tworzy_listy_Chcesz_startowac_wyslij.html (3 July 2016).Search in Google Scholar

Głowacki, Antoni (2017): Historia elektoratu Nowoczesnej. Warszawa: CBOS, Komunikat z Badań No 126/2017.Search in Google Scholar

Grabowska, Mirosława (2004): Podział postkomunistyczny. Społeczne podstawy polityki w Polsce po 1989 roku, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.Search in Google Scholar

Harmel, Robert (1985): On the Study of New Parties. International Political Science Review 6(4): 403–418.10.1177/019251218500600403Search in Google Scholar

Harmel, Robert – Robertson, John D. (1985): Formation and Success of New Parties. A Cross-National Analysis. International Political Science Review 6(4): 501–523.10.1177/019251218500600408Search in Google Scholar

Harmel, Robert – Svåsand, Lars (1993): Party Leadership and Party Institutionalisation: Three Phases of Development. West European Politics 16(2): 67–88.10.1080/01402389308424961Search in Google Scholar

Haughton, Tim – Deegan-Krause, Kevin (2015): Hurricane Season: Systems of Instability in Central and East European Party Politics. East European Politics and Societies and Cultures 29(1): 61–80.10.1177/0888325414566072Search in Google Scholar

Hino, Airo (2012): New Challenger Parties in Western Europe. A comparative analysis, Routledge, London and New York.10.4324/9780203130698Search in Google Scholar

Hipsz, Natalia (2011): Jak głosowali młodzi-refleksje powyborcze, Warszawa: CBOS, Komunikat z Badań B148/2011.Search in Google Scholar

Hug, Simon (2001): Altering Party Systems: Strategic Behavior and the Emergence of New Political Parties in Western Democracies, University of Michigan Press, Ann Arbor MI.10.3998/mpub.16263Search in Google Scholar

Inicjatywa Dialogu (2013): available at: http://web.archive.org/web/20131101124947/http://www.inicjatywadialogu.org/ (19 January 2019).Search in Google Scholar

Kalukin, Rafał (2018): Rola dla króla. Polityka 50 (3190), 12.12–18. 12. 2018: 18–20.Search in Google Scholar

Kandydaci Ruchu Palikota (2013): Kandydaci Ruch Palikota w okręgach wyborczych, in Słodkowska Inka – Dołbakowska, Magdalena, eds., Wybory 2011. Partie i ich programy, 311–332, Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa.Search in Google Scholar

Katz, Richard S. – Mair, Peter (1995): Changing models of party organization and party democracy: the emergence of the cartel party. Party Politics 1(1): 5–28.10.1177/1354068895001001001Search in Google Scholar

Key, Valdimer O. (1942): Politics, Parties, and Pressure Groups, Thomas B. Cromwell Company, New York.Search in Google Scholar

Koła i kluby (2015): available at http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/kluby.xsp (4 January 2019).Search in Google Scholar

Koła i kluby (2019): available at http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/kluby.xsp (15 January 2019).Search in Google Scholar

Kosowska-Gąstoł, Beata – Sobolewska-Myślik, Katarzyna (2018): Do Entrepreneurial Parties Make Any Difference for Liberal Democracy? The Case of Poland, paper presented during the ECPR General Conference in Hamburg, 22–25 August 2018.Search in Google Scholar

Kreuzer, Marcus – Pettai, Vello (2003): Patterns of political instability: Affiliation patterns of politicians and voters in post-communist Estonia, Latvia, and Lithuania. Studies in Comparative International Development 38(2): 76–98.10.1007/BF02686269Search in Google Scholar

Kukiz (2015). Strategia Zmiany: available at http://ruchkukiza.pl/klub-poselski/strategia-zmiany/ (5 January 2019).Search in Google Scholar

Kukiz (2016): Budowa struktur w okręgu elbląskim – Okręg 34 (25 November 2016): available athttps://ruchkukiza.pl/budowa-struktur-okregu-elblaskim-dolacz-nas-okreg-34/ (20 January2019).Search in Google Scholar

Lipset, Seymour M. – Rokkan, Stein (1967): Cleavage Structures, Party Systems and Voter Alignments. An Introduction, in Lipset, Seymour M. – Rokkan, Stein, eds., Party Systems and Voter Alignments. Cross-National Perspectives, 1–64, Free Press, New York.Search in Google Scholar

Lucardie, Paul (2000): Prophets, Purifiers and Prolocutors. Toward a Theory of the Emergence of New Parties. Party Politics 6(2): 175–185.10.1177/1354068800006002003Search in Google Scholar

Litton, Krystyna (2015): Party novelty: conceptualization and measurement of party change. Party Politics 21(5): 712–725.10.1177/1354068813499866Search in Google Scholar

Mainwaring, Scott – Gervasoni, Carlos – España-Najera Annabella (2016): Extra- and Within-system electoral volatility. Party Politics, first published 11 January, 2016: available at https://doi.org/10.1177/1354068815625229.10.1177/1354068815625229Apri DOISearch in Google Scholar

Markowski, Radosław (2016): The Polish parliamentary election of 2015: a free and fair election that results in unfair political consequences. West European Politics 39(6): 1311–1322.10.1080/01402382.2016.1177305Search in Google Scholar

Marzęcki, Radosław – Stach Łukasz (2013):Dlaczego Palikot? Młodzi wyborcy Ruchu Palikota: przypadkowy czy „twardy” elektorat nowej siły na polskiej scenie politycznej, Wydawnictwo Elipsa, Warszawa.Search in Google Scholar

MPs’ speeches (2019): Wypowiedzi na posiedzeniach Sejmu: available at http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/wypowiedzi.xsp?view=3 (2 December 2019).Search in Google Scholar

Nowa partia Rydzyka (2018): AD, Nowa „partia o. Tadeusza Rydzyka” – co o niej wiadomo? Za plecami PiS powstaje Ruch Prawdziwa Europa: available at http://www.tokfm.pl/Tokfm/7,130517,24245319,nowa-partia-o-tadeusza-rydzyka-co-o-niej-wiadomo-za-plecami.html (19 January 2019).Search in Google Scholar

Nowoczesna prezentuje (2015): „Nowoczesna prezentuje dziesięć niedotrzymanych obietnic PO”, www.radom24.pl (10 July): available at http://www.radom24.pl/artykul/czytaj/25534 (14 November 2018).Search in Google Scholar

Nowoczesna (2015): Nowa Polska teraz. Nowoczesna kierunki programu lipiec 2015: available at http://www.michalstopka.pl/wp-content/uploads/2015/10/Kierunki_programowe-Nowoczesna.pdf (15 January 2019).Search in Google Scholar

Nowoczesna (2016): Program. Nowoczesna Polska dla każdego: available at https://nowoczesna.org/program/ (10 January 2019).Search in Google Scholar

Nyczka, Tomasz (2015): „Wybory parlamentarne 2015. Nowoczesna w Poznaniu się organizuje. Łukasz Goździor: ‘Nie ma u nas miejsca dla skoczków partyjnych’”, wyborcza.pl. (22 July): availableathttp://poznan.wyborcza.pl/poznan/1,36001,18404988,nowoczesna-pl-sie-organizuje-gozdzior-nie-ma-u-nas-miejsca.html(21October2018).Search in Google Scholar

Obacz, Piotr (2018): Podział „Polska solidarna – Polska liberalna” w świetle wybranych koncepcji pluralizmu politycznego, Wydawnictwo LIBRON – Filip Lohner, Kraków.Search in Google Scholar

Panebianco, Angleo (1988): Political parties: organization and power, Cambridge University Press, Cambridge, New York, New Rochelle, Melbourne, Sydney.Search in Google Scholar

Pankowski, Krzysztof (2018): Preferencje partyjne w grudniu 2018. Warszawa: CBOS, Komunikat z Badań BS 163/2018.Search in Google Scholar

Pankowski, Krzysztof (2011): Wyborcy Ruchu Palikota. Warszawa: CBOS, Komunikat z Badań BS/149/2011.Search in Google Scholar

Partia Roberta Biedronia (2018): PAP/AP available at: https://www.wnp.pl/parlamentarny/spoleczenstwo/partia-roberta-biedronia-ma-byc-alternatywa-dla-pis-i-platformy-obywatelskiej,35267.html (20 January 2019).Search in Google Scholar

Party Law (1997): Ustawa z 27 czerwca 1997 roku o partiach politycznych: available at http://www.sejm.gov.pl/prawo/partiepol/kon12.htm (5 January 2019).Search in Google Scholar

PKW (2007): Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2007 r.: available at https://pkw.gov.pl/439_Wybory_do_Sejmu_i_Senatu_w_2007_r (15 December 2018).Search in Google Scholar

PKW (2011): Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2011 r.: available at https://pkw.gov.pl/437_Wybory_do_Sejmu_i_Senatu_w_2011_r (15 December 2018).Search in Google Scholar

PKW (2015): Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015 r.: available at https://pkw.gov.pl/415_Wybory_do_Sejmu_i_Senatu_w_2015_r (15 December 2018).Search in Google Scholar

Roguska, Beata (2017): Elektorat Kukiz’15 wczoraj i dziś. Warszawa: CBOS, Komunikat z Badań No 131/2017.Search in Google Scholar

Ruch Palikota (2011a): Nowoczesne państwo. Świeckie państwo. Przyjazne państwo: available at http://twojruch.eu/nowoczesne-panstwo/ (30 December 2018).Search in Google Scholar

Ruch Palikota (2011 b). Program wyborczy. Nowoczesna Polska in Słodkowska, Inka – Dołbakowska, Magdalena, eds., Wybory 2011. Partie i ich programy, 332–342, Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa 2013.Search in Google Scholar

Ryszard Petru. Biografia (2018): Ryszard Petru. Biografia: available at https://mamprawowiedziec.pl/strona/polityk/51317_ryszard_petru/biografia (10 October 2018).Search in Google Scholar

Register (2019): Wykaz partii politycznych wpisanych do ewidencji: available at https://pkw.gov.pl/322_Wykaz_partii_politycznych/1/404_WYKAZ_PARTII_WPISANYCH_DO_EWIDENCJI_PARTII_POLITYCZNYCH (17 January 2019).Search in Google Scholar

Ruch Poparcia (2017): [W.W.] Ruch Poparcia (Ruch) in: Glajcar, Rafał – Tursk-Kawa, Agnieszka – Wojtasik, Waldemar, Leksykon polskich partii politycznych, 517–519, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.Search in Google Scholar

Sartori, Giovanni (2005): Parties and Party Systems. A framework for analysis. ECPR Press, Colchester.Search in Google Scholar

Sikk, Allan (2005): How unstable? Volatility and the genuinely new parties in Eastern Europe. European Journal of Political Research 44(3): 391–412.10.1111/j.1475-6765.2005.00232.xSearch in Google Scholar

Sikk, Allan – Köker, Philipp (2017a): Party Novelty and congruence: A new approach to measuring party change and volatility. Party Politics, first published 25 December, 2017: available at https://doi.org/10.1177/1354068817747512.10.1177/1354068817747512Apri DOISearch in Google Scholar

Sikk, Allan – Köker, Phillip (2017 b): Candidate Turnover as a Measure of Party Change. American Political Science Association. Annual Meeting. San Francisco CA: available at https://allansikkdoteu.files.wordpress.com/2017/08/sikk-kc3b6ker-apsa-2017-final.pdf.Search in Google Scholar

Sikk, Allan – Köker, Philipp (2018): Party entry, exit and candidate turnover, paper presented for the ECPR General Conference 22–25 August 2018, Hamburg, https://ecpr.eu/Filestore/PaperProposal/6dc422bc-eb52-4b07-b33c-1ee9600325d6.pdf.10.2478/ppsr-2018-0010Search in Google Scholar

Stanley, Ben – Czesnik, Mikolaj (2016): Poland’s Palikot Movement: Voice of the disenchanted, mossing ideological link or more of the same? Party Politics 22(6): 705–718.10.1177/1354068814560911Search in Google Scholar

Statut Kukiz’15 (2015): „Statut Stowarzyszenia na rzecz Nowej Konstytucji Kukiz’15”: available at http://ruchkukiza.pl/stowarzyszenie/o-stowarzyszeniu (12 October 2018).Search in Google Scholar

Statut Nowoczesnej (2017): „Statut Nowoczesnej”: available at https://nowoczesna.org/statut/ (12 October 2018).Search in Google Scholar

Statut RP (2011): „Statut Ruchu Palikota”, Warszawa: Ruch Palikota (in the authors’ collection).Search in Google Scholar

Statut TR (2015): „Statut Twojego Ruchu przyjęty przez Kongres Krajowy w dniu 20 czerwca 2015 roku”: available at http://twojruch.eu/dokumenty/ (18 June 2018).Search in Google Scholar

Sylwester Chruszcz. Biografia (2019): Sylwester Chruszcz. Biografia: available at https://mamprawowiedziec.pl/strona/polityk/42033_sylwester_chruszcz/biografia (20 January 2019)Search in Google Scholar

Szczerbiak, Aleks (2013): Poland (Mainly) Chooses Stability and Continuity: The October 2011 Polish Parliamentary Election. Perspectives on European Politics and Society 14(4): 480–504.10.1080/15705854.2013.793535Search in Google Scholar

Tavits, Margit (2006): Party system change. Testing a Model of New Party Entry. Party Politics 12(1): 99–119.10.1177/1354068806059346Search in Google Scholar

Twój Ruch (2014): Plan zmian 2014–2019. Program Twojego Ruchu. Projekt: available at http://twojruch.eu/dokumenty (15 January 2019).Search in Google Scholar

Twój Ruch (2016): Struktury: available at http://twojruch.eu/struktury/ (26 April 2016).Search in Google Scholar

Van Biezen, Ingrid – Rashkova, Ekaterina R. (2014): Deterring new party entry? The impact of state regulation on the permeability of party systems. Party Politics 20(6): 890–903.10.1177/1354068812458616Search in Google Scholar

Wiadomości.wp.pl(2015): „Głosowanie w wyborach parlamentarnych wg wieku-infografika”, wiadomości wp.pl(25 October): available at https://wiadomosci.wp.pl/glosowanie-w-wyborach-parlamentarnych-wg-wieku-infografika-6027736472732289a(29December2018).Search in Google Scholar

wyborcza.pl. (2015): „Kukiz robi konkurs na kandydatów”, wyborcza.pl. (31 July): available at http://wyborcza.pl/1,75398,18463755,kukiz-robi-konkurs-na-kandydatow.html (22October 2018).Search in Google Scholar

Wojtas, Kinga (2008): Finansowanie partii politycznych w Polsce w latach 2002–2006. Athena-eum, nr 19: 26–38.Search in Google Scholar

Wojtasik, Waldemar (2012): Sukces Ruchu Palikota w świetle czynników możliwego sukcesu politycznego (Political Opportunity Structure). Preferencje Polityczne 3: 159–174.Search in Google Scholar

Wolinetz, Steven B. (1979): The Transformation of Western European Party Systems Revisited. West European Politics 2(1): 4–28.10.1080/01402387908424224Search in Google Scholar

Wyniki wyborów (2015): Wyniki wyborów. PiS pierwszą siłą. Wśród młodych, wykształconych, z miast…, rmf24.pl (26 October): available at https://www.rmf24.pl/raporty/raport-wybory-parlamentarne2015/fakty/news-wyniki-wyborow-pis-pierwsza-sila-wsrod-mlodych-wyksztalconyc,nId,1909989 (10 March 2019).Search in Google Scholar

Zbieranek, Jarosław (2015): Finansowanie partii politycznych w Polsce – czy i jakie zmiany? Fundacja im. Stefana Batorego. Policy Paper, Warszawa, sierpień 2015.Search in Google Scholar

Articoli consigliati da Trend MD