1. bookVolume 15 (2019): Edizione 1 (June 2019)
Dettagli della rivista
License
Formato
Rivista
eISSN
1801-3422
Prima pubblicazione
16 Apr 2015
Frequenza di pubblicazione
2 volte all'anno
Lingue
Inglese
Accesso libero

Challenging Trends within Slovak Party System in the Context of 2016 Elections to the National Council of the Slovak Republic

Pubblicato online: 06 Aug 2019
Volume & Edizione: Volume 15 (2019) - Edizione 1 (June 2019)
Pagine: 7 - 34
Dettagli della rivista
License
Formato
Rivista
eISSN
1801-3422
Prima pubblicazione
16 Apr 2015
Frequenza di pubblicazione
2 volte all'anno
Lingue
Inglese

Abeje, Alefe (2013): Party System Institutionalization and the Prospects of Democratic Consolidation in Ethiopia. European Scientific Journal 9(23): 315–328.Search in Google Scholar

Bardovič, Jakub (2016): Politické strany – pragmatický aktér v procese tvorby politiky? Slovak Journal of Public Policy and Public Administration 3(2): 99–110.Search in Google Scholar

Barnea, Shlomit – Rahat, Gideon (2010): Out with the old, in with the „new”: What constitutes a new party? Party Politics 17 (3): 303–320.10.1177/1354068810369148Search in Google Scholar

Basedau, Mathias – Stroh, Alexander – Erdmann, Gero (2006): Die Institutionalisierung politischer Parteien im anglophonen Afrika. KAS/Auslandsinformationen 11: 25–45.Search in Google Scholar

Cabada, Ladislav – Hloušek, Vít – Jurek, Petr (2013): Ztraceny v tranizici? Minulost a přítomnost politického stranictví ve střední a východní Evropě. Fakulta sociálních studií Masarykovy university, Mezinárodní politologický ústav.Search in Google Scholar

Emmanuele, Vincenzo – Chiaramonte, Alessandro – Soare, Sorina (2018): Does the Iron Curtain still exists? The Convergence in electoral volatility between Eastern and Western Europe. Government and Opposition: available at https://www.cambridge.org/core/journals/government-and-opposition/firstview (13. November 2018).10.1017/gov.2018.25Search in Google Scholar

Emmanuele, Vincenzo – Chiaramonte, Alessandro (2016): A growing impact of new parties: myth or reality? Party system innovation in Western Europe after 1945. Party Politics 14(5): 1–13.Search in Google Scholar

Enyedi, Zsolt – Bértoa, Fernando Casal (2016): Party system closure and openec: Conceptualization, Operationalization and Validation. Party Politics 22(3): 265–277.Search in Google Scholar

Enyedi, Zsolt – Bértoa, Fernando Casal (2018): Institutionalizaton and De-institutionalization in Post-communist Party System. East European Politics and Societies: and Cultures 32(3): 1–29.Search in Google Scholar

Filipec, Ondřej (2017): People’s Party – Our Slovakia: an Anti-system Party? In: Horváth, Peter (ed.) Current Trends and Public Administration. Fakulta Sociálných Vied UCM: 21–30.Search in Google Scholar

Fink-Hafner, Danica – Krašovec, Alenka (2013): Party Regulation of Party System Consolidation and of Mending Party Legitimacy in Slovenia. The Legal Regulation of Political Parties, Working Paper 36, July 2013.Search in Google Scholar

Garaj, Michal (2018) Politické strany a stranické systémy v krajinách Vyšehradskej skupiny. In: Švikruha, Martin (ed.) Transformácia a premeny politických systémov v krajinách Vyšehradskej skupiny. Bratislava: Iris: 145–166.Search in Google Scholar

Harmel, Robert (1985) On The Study of New Politiical Parties. International Political Science Review 6 (4): 403–418.10.1177/019251218500600403Search in Google Scholar

Harmel, Robert – Robertson, John D. (1985): Formation and Success of New parties: A Cross-National Analysis. International Political Science Review 6(4): 501–523.10.1177/019251218500600408Search in Google Scholar

Hloušek, Vít – Kopeček, Lubomír (2003): Konsolidace demokracie a hybridní režimy – slovenský a chortavský případ. Středoevropské politické studie 5(4): 12–25.Search in Google Scholar

Huntington, Samuel P. (1968): Political Order in Changing Societies. Yale University Press.Search in Google Scholar

Chytilek, Roman (2007): Zkoumání volebních systémů: Systém prvního v cíli. Rigorózní práce, Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity: available at http://is.muni.cz/th/9734/fss_r/rigorozniprace_chytilek.pdf (13. November 2018).Search in Google Scholar

Judt, Tony (2011): Zle se vede zemi. Rybka Publishers.Search in Google Scholar

Just, Petr – Charvát, Jakub (2018): Politické zemětřesení 2016? Dynamika stranického systému na Slovensku od roku 2002. Politické vedy 21(1): 24–57.Search in Google Scholar

Klíma, Michal (1998): Consolidation and Stabilization of the Party System in the Czech Republic. Political Studies XLVI: 492–510.10.1111/1467-9248.00152Search in Google Scholar

Kopeček, Lubomír (2000): Budoucnost slovenské křesťanské demokracie. Středoevropské politické studie 2(1): 12–17.Search in Google Scholar

Kopeček, Lubomír (2003): Coexistentia-Soutiží a politická reprezentace polské menšiny na Těšínsku. Středoevropské politické studie 5(2–3).Search in Google Scholar

Kuenzi, Michelle – Lambright, Gina (2001): Party System Institutionalization in 30 African Countries. Party Politics 7(4): 437–468.10.1177/1354068801007004003Search in Google Scholar

Leška, Dušan (2013): Hlavné etapy formovania systému politických strán na Slovensku po roku 1989. Sociológia 45(1): 71–88.Search in Google Scholar

Lindberg, Steffan I. (2007): Institutionalization of Party Systems? Stability and Fluidity among Legislative Parties in Africa’s Democracies. Government and Opposition 42(2): 215–241.10.1111/j.1477-7053.2007.00219.xSearch in Google Scholar

Lipset, Seymour Martin – Rokkan, Stein (1967): Party Systems and Voter Alignments. Free Press.Search in Google Scholar

Litton, Krystyna (2015): Party novelty: Conceptualization and measurement of party change. Party Politics 21(5): 712–725.10.1177/1354068813499866Search in Google Scholar

Lucardie, Paul (2000): Prophets, Purifiers and Prolocutors. Towards a Theory on the Emergence of New Parties. Party Politics 6(2): 175–185.10.1177/1354068800006002003Search in Google Scholar

Mainwaring, S. – Scully, T. R. (1995): Building Democratic Institutions. Party Systems in Latin America. Stanford University Press.Search in Google Scholar

Manning, Carrie (2005): Assessing African Party Systems after the Third Wave. Party Politics 11(6): 707–727.10.1177/1354068805057606Search in Google Scholar

Marušiak, Juraj (2006): Fenomén strany Smer: medzi „pragmatizmom” a sociálnou demokraciou. Central European Political Studes Review 8(1): 19–55.Search in Google Scholar

Norris, Pippa – Evans, Geoggrey (1999): Critical Elections: British parties and Voter in Long-term Perspective. Sage Publications.Search in Google Scholar

Novagrockine, Jurate (2001): The Development and Consolidation of the Lithuanian Political Party System. Journal of Baltic Studies 32 (2): 141–155.10.1080/01629770100000021Search in Google Scholar

Novák, Miroslav (1996): Volby do Poslanecké sněmovny, vládní nestabilita a perspektivy demokracie v ČR. Sociologický časopis 32(4): 407–422.10.13060/00380288.1996.32.4.03Search in Google Scholar

Novák, Miroslav (2002): Formy demokratického vládnutí: Česká republika v komparativní perspektivě. In: Kabele, Jiří – Mlčoch, Lubomír – Pscheidt, Stanislav (eds.) Konsolidace vládnutí a podnikání v České republice a v Evropské unii. I, Umění vládnout, ekonomika, politika. 1. vyd. Matfyzpress, Praha: 366–387.Search in Google Scholar

Nwokora, Zim – Pelizzo, Riccardo (2017): Measuring Party System Change: A System Perspective. Political Studies 66(1): 100–118.Search in Google Scholar

Olson, David M. (1998): Party Formation and Party System Consolidation in the New Democracies of Central Europe. Political Studies XLVI: 432–464.10.1111/1467-9248.00150Search in Google Scholar

Pecháček, Štěpán (1999): Vliv změny volebního systému na systém politických stran. Informační podklad č. 1.120. Parlamentní institut.Search in Google Scholar

Pinterič, Uroš – Žúborová, Viera (2014): Party Arenas in Slovenia and Slovakia. Druš. Istraž. Zagreb 23(2): 349–368.Search in Google Scholar

Plešivčák, Martin (2013): Časoprostorové aspekty rurality volebnej podpory rozhodujúcich politických strán na Slovensku v celoštátnom a regionálnom kontexte v období rokov 1998–2010. Politologický časopis 20(2): 176–196.10.5817/PC2013-2-176Search in Google Scholar

Puskásová, Katarína (2009): Súčasná Slovenská národná strana ako najstarší stranícky subject na Slovensku? Slovenská politologická revue 9(4): 62–92.Search in Google Scholar

Sikk, Allan (2012): Newness as a Winning Formula for New Political Parties. Party Politics 18(4): 465–486.10.1177/1354068810389631Search in Google Scholar

Sikk, Allan – Köker, Philipp (2017): Party novelty and congruence: A new approach to measuring party change and volatility. Party Politics 23: 1–12.Search in Google Scholar

Stískala, Jozef (2012): Party System of Slovak Republic and its Stability after 2010 and 2012 Elections in Comparative Perspective. Slovak Journal of Political Sciences 12(3): 224–251.10.2478/sjps-2013-0007Search in Google Scholar

Šárovec, Daniel (2018): Nástup nových politických stran v ČR od roku 2013: hnutí ANO 2011 a úsvit přímé demokracie pohledem konceptu novosti. Sociológia 50(1): 78–113.Search in Google Scholar

Šedo, Jakub (2007): Volební systémy postkomunistických zemí. Centrum pro studium demokracie a kultury.Search in Google Scholar

Štefančík, Radoslav (2008): Zur Entwicklung der slowakischen christlich-demokratischen Parteien nach der Parlamentswahlen 2006. Slovenská Politologická revue 8(2): 62–72.Search in Google Scholar

Štefančík, Radoslav (2012): Voľby 2012 v kontexte inštitucionálizácie straníckeho systému. In: Štrauss, Dušan (ed.) Voľby 2012. Transparentnosť: 248–268.Search in Google Scholar

Taagepera, Rein – Shugart, Matthew Soberg (2003): Predicting the Number of Parties: The Quantitative Model of Duverger’s Mechanical Effect. The American Political Science Review 87(2): 455–464.Search in Google Scholar

Wolinetz, Steven B. (2006): Party System Institutionalization: Bringing the System Back In. Paper prepared for the Annual Meeting of the Canadian Political Science Association. Saskatoon, May 29 – June 1, 2006.Search in Google Scholar

Yardimci-Geyikçi, Şebnem (2015): Party institutionalization and democratic consolidation. Turkey and Southern Europe in comparative perspective. Party Politics 21(4): 527–538.10.1177/1354068813487110Search in Google Scholar

Articoli consigliati da Trend MD