1. bookVolume 29 (2021): Edizione 2 (December 2021)
Dettagli della rivista
License
Formato
Rivista
eISSN
2061-9588
Prima pubblicazione
08 Oct 2013
Frequenza di pubblicazione
2 volte all'anno
Lingue
Inglese
Accesso libero

Breeding phenology of Common Redstart (Phoenicurus phoenicurus) and its reproduction biology with artificial nests in Northeastern Ukraine

Pubblicato online: 29 Nov 2021
Volume & Edizione: Volume 29 (2021) - Edizione 2 (December 2021)
Pagine: 122 - 138
Ricevuto: 07 Jul 2021
Accettato: 29 Oct 2021
Dettagli della rivista
License
Formato
Rivista
eISSN
2061-9588
Prima pubblicazione
08 Oct 2013
Frequenza di pubblicazione
2 volte all'anno
Lingue
Inglese

Abramova, I. V. & Gajduk, V. E. 2012. E`kologiya oby`knovennoj gorikhvostki Phoenicurus phoenicurus L. (Turdidae, Passeriformes) v yugo-zapadnoj Belarusi [Ecology of the Common Redstart Phoenicurus phoenicurus L. (Turdidae, Passeriformes) in Southwestern Belarus]. ‒ Vesnik Bresczkaga universiteta. Seriya 5. Khimiya. Biyalogiya. Nauki ab zyamli 1: 1‒5. (in Russian) Search in Google Scholar

Appak, B. A. & Tsvelykh, A. N. 2013. Seasonal population dynamics of the Common Redstart, Phoenicurus phoenicurus (L.), in Mountain Crimea: Contributions of local and migrating populations. ‒ Russian Journal of Ecology 44(4): 345–349.10.1134/S106741361303003X Search in Google Scholar

Arikan, K. & Turan, S. L. 2020. Organochlorine pesticide residues in feathers of four bird species from western part of Turkey. ‒ Turkish Journal of Zoology 44: 401‒407. DOI: 10.3906/zoo-2005-5210.3906/zoo-2005-52 Search in Google Scholar

Avil, J. M., Rutila, J. & Møller, A. P. 2005. Should the Redstart Phoenicurus phoenicurus accept or reject Cuckoo Cuculus canorus eggs? ‒ Behavioral Ecology Sociobiology 58: 608–617. DOI: 10.1007/s00265-005-0941-710.1007/s00265-005-0941-7 Search in Google Scholar

Batáry, P., Fronczek, S., Normann, C., Scherber, C. & Tscharntke, T. 2014. How do edge effect and tree species diversity change bird diversity and avian nest survival in Germany’s largest deciduous forest? ‒ Forest Ecology and Management 319: 44–50. DOI: 10.1016/j.foreco.2014.02.00410.1016/j.foreco.2014.02.004 Search in Google Scholar

Blinkova, O. & Shupova, T. 2018. Bird communities and vegetation composition in natural and semi-natural forests of megalopolis: correlations and comparisons of diversity indices (Kyiv city, Ukraine). ‒ Ekológia (Bratislava) 37(3): 259–288. DOI: 10.2478/eko-2018-002110.2478/eko-2018-0021 Search in Google Scholar

Chaplygina, A. B. 2015. Ekoloho-faunistychnyi analiz i uspishnist rozmnozhennia dendrofilnykh ptakhiv na transformovanykh terytoriiakh Pivnichno-Skhidnoi Ukrainy [Ecological-faunistic analysis and reproduction success of dendrophylic birds in transformed territories of Northeastern Ukraine]. ‒ Biologichni Studii 9(2): 133–146. DOI: 10.30970/sbi.0902.410 (in Ukrainian)10.30970/sbi.0902.410 Search in Google Scholar

Chaplygina, A. B. 2018. Dendrofilni horobtsepodibni (Passeriformes) yak strukturno-funktsionalnyi element antropohenno transformovanykh lisovykh bioheotsenoziv Pivnichno-Skhidnoi Ukrainy [Dendrophilous sparrows (Passeriformes) as a structural and functional element of anthropogenically transformed forest biogeocenoses of North-Eastern Ukraine]. – Avtoreferat dysertatsii na zdobuttia naukovoho stupenia doktora biol. nauk 03.00.16. Dnipro (in Ukrainian) Search in Google Scholar

Dubovyk, О., Kuzyo, H. & Bokotey, A. 2020. Density variation in “rare” breeding birds in native forests and urban parks. ‒ Geo & Bio 19: 20–31. DOI: 10.15407/gb190410.15407/gb1904 Search in Google Scholar

Erdoğan, A., Kaçar, M. S., Turan, L. S., Kiziroğlu, İ. & Öz, M. 2005. Forest pest control by Common Redstart (Phoenicurus phoenicurus L.) near Antalya, Turkey. ‒ Journal of Pest Science 78: 243–245. DOI: 10.1007/s10340-005-0102-910.1007/s10340-005-0102-9 Search in Google Scholar

Gatter, W. 2007. Bestandsentwicklung des Gartenrotschwanzes Phoenicurus phoenicurus in Wäldern Baden-Württembergs [Population development of the Common Redstart Phoenicurus phoenicurus in the forests of Baden-Württemberg]. ‒ Ornithologischer Anzeiger 46: 19‒36. (in German) Search in Google Scholar

Haraszthy, L. 2019. Kerti rozsdafarkú Phoenicurus phoenicurus (Linnaeus, 1958) [Common Redstart]. ‒ In: Haraszthy, L. (ed.) Magyarország fészkelő madarainak költésbiológiája. 2. kötet Sárgarigóféléktől a sármányfélékig (Passeriformes) [Breeding Biology of the Hungarian Birds, Vol. 2., Passeriformes]. ‒ Pro Vértes Nonprofit Zrt., Csákvár 505‒509. (in Hungarian) Search in Google Scholar

Hoyt, D. F. 1979. Practical methods of estimating volume and fresh of bird eggs. ‒ Ornithology 96(1): 73–77. DOI: 10.1093/auk/96.1.73 Search in Google Scholar

Ilchuk, V. P. 2015. Materialy po fenolohii mihratsii ptakhiv u pivdenii chastyni Rivnenskoi oblasti [Materials on phenology of bird migrations in the southern part of Rivne region (West Ukraine)]. ‒ Avifauna of Ukraine 6: 66‒72. (in Ukrainian) Search in Google Scholar

Ilyinsky, S. V. 2008. Suchasnyi stan ornitofauny m. Khmelnytskyi [Current state of ornithofauna in Khmelnytskyi city]. ‒ Mizhvidomchyi naukovyi tematychnyi zbirnyk «Ptakhivnytstvo» 61: 10. (in Ukrainian) Search in Google Scholar

Knysh, N. P. 2017. Zametki o redkikh i maloizuchenny`kh pticzakh lesostepnoj chasti Sumskoj oblasti [Notes about rare and small bird species of Forest-Steppe part of Sumy state]. ‒ Russkij Ornitologicheskij Zhurnal 26(1410): 754‒779. (in Russian) Search in Google Scholar

Korenieva, Zh., Hunich, V., Holovanova, A., Verkhova, M. & Dudkina, V. 2019. Monitorinh ornitofauny Odeskoho rehionu v suchasnykh ekolohichnykh umovakh [Ornithofauna monitoring in Odessa region at the current ecological conditions]. ‒ Agrarian Bulletin of the Black Sea Littoral 95: 19. (in Ukrainian) Search in Google Scholar

Koryakina, T. N. 2018. Features gastostomy and characteristics of nests of the Great Tit (Parus major L.) and the Common Redstart (Phoenicurus phoenicurus L.) in the urbanized landscape of the city of Monchegorsk. ‒ V Mire Naučnyh Otkrytij 10(1): 2307‒9428. Search in Google Scholar

Kostin, Yu. V. 1977. O metodike oomorfologicheskikh issledovanij i unifikaczii opisaniya oologicheskikh materialov [The method of oomorphological investigation and description of oomorphological matherials]. ‒ Metodiki issledovaniya produktivnosti i struktury` vidov pticz v predelakh ikh arealov. Vil`nyus: Mokslas, pp. 14‒22. (in Russian) Search in Google Scholar

Kovalska, A. M. & Parkhomenko, O. V. 2019. Vydove riznomanittia ptakhiv riadu Horobtsepodibni (Passeriformes) masyvu Obolon mista Kyieva [Species diversity of Passeriformes birds in Obolon district of Kiev city]. ‒ Aktualni problemy rozvytku nauky v konteksti hlobalnykh transformatsii informatsiinoho suspilstva: Materialy II Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii (m. Kyiv, 25–26 zhovtnia 2019 r.), pp. 121‒124 (in Ukrainian) Search in Google Scholar

Kuranov, B. D. 2009. Nest biology of urban populations of cavity-nesting birds. ‒ Contemporary Problems of Ecology 2(3): 240–247. DOI: 10.1134/S199542550903013810.1134/S1995425509030138 Search in Google Scholar

Martinez, N. 2012. Sparse vegetation predicts clutch size in Common Redstarts Phoenicurus phoenicurus. ‒ Bird Study 59: 315–319. DOI: 10.1080/00063657.2012.67294910.1080/00063657.2012.672949 Search in Google Scholar

Martinez, N. & Zingg, S. 2014. Zweitbruten beim Gartenrotschwanz Phoenicurus phoenicurus in der Schweiz [Second broods of the Common Redstart Phoenicurus phoenicurus in Switzerland]. ‒ Ornithologischer Beobachter 111(3): 239‒246. (in German) Search in Google Scholar

Matvienko, M. E. 2009. Ocherki rasprostraneniya i e`kologii pticz Sumskoj oblasti [Study of distribution and ecology of birds in Sumy state]. ‒ Sumy`: Universitetskaya kniga (in Russian) Search in Google Scholar

Milchev, B. 2010. Expansion of the breeding distribution of Common Redstart Phoenicurus phoenicurus in SE Bulgaria. ‒ Vogelwelt 131: 257–259. Search in Google Scholar

Myand, R. 1988. Vnutripopulyaczionnaya izmenchivost` ptich`ikh yaicz [Intrapopulational variability of birds eggs]. ‒ Tallin: Izd-vo Valgus (in Russian) Search in Google Scholar

Mullarney, K., Svensson, L., Zetterström, D. & Grant, P. J. 2000. Birds of Europe. ‒ United States: Princeton University Press Search in Google Scholar

Pidlatiuk, O. Yu. 2013. Vydovyi sklad ornitofauny okolytsi sela Smorodshchyny Chutivskoho raionu Poltavskoi oblasti [Species composition of ornithofauna in Smorodshchina village of Poltava state, Chutiv district]. ‒ Bioriznomanittia Ukrainy v svitli noosfernoi kontseptsii akademika V. I. Vernadskoho. Materialy Vseukrainskoi naukovo-praktychnoi konferentsii / Za zahalnoiu redaktsiieiu prof. M. V. Hrynovoi, Poltava, Astraia, pp. 64‒68. (in Ukrainian) Search in Google Scholar

Podobivskyi, S. S. & Kotiv, A. V. 2016. Poperedni dani pro vydovyi sklad ta osoblyvosti biolohii rozmnozhennia synantropnykh ptakhiv riadu Horobtsepodibni (Passeriformes). ‒ Ternopolia [Preliminary data about species composition and reproduction biology particularities of Passeriformes synanthropic birds in Ternopil city]. ‒ Biological Systems 8(2): 246‒249. (in Ukrainian)10.31861/biosystems2016.02.246 Search in Google Scholar

Poluda, A. M. 2018. Entsyklopediia mihruiuchykh vydiv dykykh tvaryn Ukrainy [Encyclopedia of Migratory Species of Wild Animals of Ukraine]. ‒ Kyiv, pp. 581–582. (in Ukrainian) Search in Google Scholar

Porkert, J. & Zajíc, J. 2005. The breeding biology of the Common Redstart, Phoenicurus phoenicurus, in the Central European pine forest. – Folia Zoologica 54(1‒2): 111‒122. Search in Google Scholar

Redinov, K. O. 2016. Materialy do fenolohii mihratsii ptakhiv na zakhodi Mykolaivskoi oblasti [Data of birds migration phenology in western part of Mykholayiv state]. ‒ Avifauna Ukrainy 7: 69‒77. (in Ukrainian) Search in Google Scholar

Savinskaya, N. A. & Chapligina, A. B. 2010. Sovremennoe sostoyanie Muholovok rodov Muscicapa, Ficedula na Severo-Vostoke Ukrainy [Current state of Flycatchers of the genera Muscicapa, Ficedula in the North-East of Ukraine]. ‒ Vidovye populyacii i soobshchestva v estestvennyh i antropogenno transformirovannyh landshaftah: sostoyanie i metody ego diagnostiki: materialy XI. Mezhdunar. nauch.-prakt. ekologicheskoj konf. (20–25 sentyabrya). Belgorod, 128–129. (Osobistij vnesok: zbirannya j opracyuvannya materіalu) (in Ukrainian) Search in Google Scholar

Schönwetter, M. 1979. Handbuch der Oologie [Handbook of Oology]. ‒ Acаdemic Verlag, Berlin, pp. 385–448. DOI: 10.5962/bhl.title.61353 (in German)10.5962/bhl.title.61353 Search in Google Scholar

Shevtsov, A. O. 2008. Fenolohiia vesnianoi mihratsii ptakhiv v Oleksandriiskomu raioni Kirovohradskoi oblasti [Phenology of spring migration of birds in Alexandria district of Kirovograd region]. ‒ Avifauna Ukrainy 4: 94‒100. (in Ukrainian) Search in Google Scholar

Shkaran, V. I. 2008. Fenolohiia vesnianykh pryrodnykh yavyshch v okolytsiakh ozera Pisochne Shatskoho natsionalnoho pryrodnoho parku [Phenology of spring nature phenomena of Pisochne lake whereabouts in Shatskyi NPP]. ‒ Stan i bioriznomanittia ekosystem Shatskoho natsionalnoho pryrodnoho parku. Materialy naukovoi konferentsii (11–14 veresnia 2008 roku, smt. Shatsk). Lviv, 130‒133. (in Ukrainian) Search in Google Scholar

Shkaran, V. I. 2009. Zaselenist shtuchnykh hnizdivel ptakhamy-duplohniznykamy y dribnymy ssavtsiamy v lisovykh biotopakh Shatskoho natsionalnoho pryrodnoho parku [Population of artificial nests by hollow-nesting birds and small mammals in forest biotopes of Shatskyi NPP]. ‒ Naukovyi visnyk Volynskoho natsionalnoho universytetu imeni Lesi Ukrainky. Ser.: Biolohichni Nauky 2: 214‒216. (in Ukrainian) Search in Google Scholar

Shupova, T. V. & Chaplygina, A. B. 2016. Ornitofauna zakaznika obshchegosudarstvennogo znacheniya «Luchkovskij» [The avifauna of the national reserve «Luchkovsky»]. ‒ Visn. Kharkivskoho nats. un-tu imeni V. N. Karazina. Seriia «Biolohiia» 26: 148‒156. (in Russian) Search in Google Scholar

Solti, B. 2010. A Mátra Múzeum madártani gyűjteménye III. Németh Márton tojásgyűjtemény [Oological collection of Mátra Museum III. Collection of Márton Németh]. – Folia Historico Naturalia Musei Matraensis Supplementum 5: 5–275. (in Hungarian) Search in Google Scholar

Stankevych-Volosianchuk, O. I. 2008. Rarytetna ornitofauna mista Uzhhoroda [Rare fauna of Uzhgorod city]. ‒ Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho universytetu: Seriia: Biolohiia. Uzhhorod: Vydavnytstvo UzhNU «Hoverla» 23: 133–138. (in Ukrainian) Search in Google Scholar

Stoyan, C. N. & Dimitar, G. 2007. Common Redstart (Phoenicurus phoenicurus). – Atlas of Breeding Birds in Bulgaria, pp. 434‒435. Search in Google Scholar

Veistola, S., Lehikoinen, E., Eeva, T. & Iso-Iivari, L. 1996. The breeding biology of the Redstart Phoenicurus phoenicurus in a marginal area of Finland. ‒ Bird Study 43: 351‒355. DOI: 10.1080/0006365960946102810.1080/00063659609461028 Search in Google Scholar

Willemoes, M. K., Tøttrup, A. P. & Thorup, K. 2013. Migration of the Common Redstart (Phoenicurus phoenicurus): A Eurasian songbird wintering in highly seasonal conditions in the West African Sahel. ‒ The Auk 130(2): 259. DOI: 10.1525/auk.2013.1300110.1525/auk.2013.13001 Search in Google Scholar

Yevtushenko, H. O. & Lytvynenko, S. P. 2009. Osoblyvosti sezonnykh mihratsii ptakhiv na terytorii Stanychno-Luhanskoho rybkombinatu [Particularities of birds seasonal migration on the territory of Stanychno-Luganskii fish factory]. ‒ Visnyk Luhanskoho natsionalnoho universytetu imeni Tarasa Shevchenka. Biolohichni Nauky 2(165): 53. (in Ukrainian) Search in Google Scholar

Yuzyk, D. I. & Chaplygina, A. B. 2018. Topichni ta fabrychni zviazky horykhvistky zvychainoi (Phoenicurus phoenicurus L.) v umovakh seredno transformovanykh terytorii Hetmanskoho NPP [Topic and fabric links of the Common Redstart (Phoenicurus phoenicurus L.) at conditions of medium transformed territories in Hetman NPP]. ‒ Problemy ekolohii ta evoliutsii ekosystem v umovakh transformovanoho seredovyshcha: zbirnyk materialiv naukovykh prats II Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii, m. Chernihiv, 11–12 zhovtnia 2018 r. Chernihiv: Desna Polihraf, 136‒140. (in Ukrainian) Search in Google Scholar

Zawadzki, G., Zawadzki, J., Zawadzka, D. & Sołtys, A. 2019. Using nest-boxes in pine stands of the Augustów Forest. ‒ Forest Research Papers / Leśne prace badawcze 80(2): 137‒143. DOI: 10.2478/frp-2019-001210.2478/frp-2019-0012 Search in Google Scholar

Articoli consigliati da Trend MD